YOSUN YAPMAYAN SU DEPOSU

YOSUN YAPMAYAN SU DEPOSU

Kullandığınız deponun türü ister çelik ister fayans yada plastik olsun, bulunduğu ortamın sıcaklık, nem ve muhafaza ettiği suyun PH değerlerine bağlı olarak üç ay içinde sağlığınızı olumsuz etkileyecek riskli patojen mikroorganizmaların çok kolay bir şekilde oluşup hızla çoğaldığı bir ortama dönüşecektir.

 

Dünyada her yıl 200 milyon insan sularla bulaşan hastalık ve enfeksiyonlara yakalanmakta ve yaklaşık 2 milyon insan da su kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

 

Yosun yapmayan su deposu diye tabir edilen, kirlenmeyen ve bakteri üretmeyen su depolarını ifade etmektedir. Yosun yapmayan su deposu bulunmamaktadır. Temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmayan her su deposu yosun yapar.Bu yosunlanma modüler paslanmaz depolarda, plastiklere göre daha az seviyede olmaktadır.

 

Yeryüzünde yaşanan tüm hastalıkların yarısına yakın bir kısmı sularla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Sularla taşınan enfeksiyon etmenlerinden ancak temiz steril su kullanarak, günlük mutfak, banyo bahçe sulama gibi hemen her işimizde kullandığımız su depolarının 6 ayı geçmeden temizlik ve dezenfeksiyonunun yetkili bir kuruluşa onaylı dezenfektanlar kullanılarak yaptırılmasıyla mümkündür.

Yosun yapmayan su deposu

Genellikle su depolarında arıtılmış şebeke suları kullanılmakta ise de suyun şehir dağıtım sistemlerindeki yolculuğu süresinde gerek sistemdeki aksaklıklar korozyon ve yıpranmayla dışarıdan bulaşma olması, boru hattından geçen elementer taşınma gibi etkenler nedeniyle sular kısmen değişime uğrayarak su depolarına ulaşmaktadır.

 

Yapısına bir takım maddeleri alarak gelen şebeke suyu depolama sırasında sıcaklık ısı yada yüzey deformasyonları nedeniyle yırtılma olması dışarıdan haşerat girişi, sızıntı oluşmasıyla suyun bakteri,virüs ve pazariter ajanlar ile kontamine olmasına ve bu patojenlerin yosun gibi organik ve diğer inorganik maddeleri kullanarak üremesine ve korunmasına sebep olmaktadır.

 

Depo dezenfeksiyonunun çok daha etkin ve uzun süre kalıcı olması ve ciddi sağlık sorunlarından korunmak için maksimum 6 ayı geçmemesi gerektiği bilimsel verilerle gösterilmiştir.

 

Su depoları hangi malzemeden yapılırsa yapılsın çevresel etkenler ve suyun madde yüküne göre kısa bir süre içersinde kirlenip riskli bir hale gelebilmektedir. Ancak polymid ve poliproplen malzemeden yapılan su depoları ortam koşulları elverişli olduğunda çok hızlı bir şekilde organik madde ve yosun üretirler.

Su depoları çelik, fayans, beton ne olursa olsun çok kısa sürede yosun oluşumu olmakta ve dezenfeksiyonu gerekmektedir.

Yosun yapmayan su deposu günümüzde henüz üretilememiştir.     

Tüm su depoları belirli bir süre sonunda çeşitli bileşenler ve yosun üretmektedir. Su deposu türlerinden plastik malzeme olan polietilen cinsi su depoları daha az yosun tutmaktadır. Ancak su deposunda sürekli bir kullanım yoksa sadece su kesintilerinde kullanılıyorsa kirlilik ve mikrobiyal üreme riski çok daha fazladır.

 

Yosun yapmayan su deposu var mı diye merak ettiğinizde ne yazık ki her su deposu açık yada kapalı ortamda oluşuna ve kullanılan suyun kaynağına göre şebeke, kuyu suyu vs gibi, nedenlerle kirlenmekte ve patojen mikroorganizmalar barındırmaktadır.

 

Su deposunda oluşan patojen ajanlar suya hava yolu, dışarıdan kirli su sızıntısı sonucu ya da uzun süre suyun bekletilmesi sonucu organik bileşenlerin, inorganik elementlerin çoğalması sonucu sıcaklık ve uygun ph değerlerinde üremektedirler.

 

Yosun yapmayan su deposu temizliği yapan özel tüm kuruluşların öncelikle Sağlık Bakanlığından yapılan denetimler sonucu biyosidal ürün olan dezenfektan kullanma yetki belgesi almaları, teknisyen personelinin bulaşıcı hastalık taşımadığını belgeleyen kan tetkik ve sağlık portörleri, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitimleri ve kuruluşun daha verimli ve planlı bir yönetim organizasyonuna sahip olduğunu belgeleyen İSO 9001 kalite yönetim sistemlerinin olması, personelin hijyen eğitim belgelerinin olması dezenfeksiyon hizmeti veren kuruluşun doğru ve güvenilir bir firma olduğunun kanıtıdır.

 

Sağlıklı ve kaliteli bir temizlik dezenfeksiyon hizmeti almanız için bu kalite ve yetki belgelerinin firmadan talep edilmesi önemli bir noktadır.

 

TekdezV.İ.P. dezenfeksiyon temizlik sektörünün lider kuruluşu olarak sahip olduğu eğitimli ve yetkin teknisyen kadrosuyla, dezenfeksiyon hizmetlerini başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneli donanımlı servis hizmetiyle siz değerli müşterilerimize vermeye devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021