YETKİLİ SU DEPOSU İLAÇLAMA FİRMALARI

YETKİLİ SU DEPOSU İLAÇLAMA FİRMALARI

Su depoları hemen her alanda kullanımı sağlanan ve insan sağlığı için oldukça önemli bir ihtiyaç olan suyun muhafaza edildiği alanlardır.


Su depolarında muhafaza edilen suyun her alanda kullanıma ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, depo temizliği ve sterilizasyonu yadsınamaz bir konu olmaktadır.

 

Su deposu temizlik ve dezenfekte işlemleri yetkili su deposu ilaçlama firmaları tarafından sağlanarak yaşanılacak problemlerin önüne geçilebilmektedir.

 

Bu problemlerin başında insan sağlığını tehdit edici unsurlar gelmektedir. Su, barajdan temizlenmiş olarak çıkmakta ve depolara ulaşarak dağıtımı sağlanmaktadır.

 

Ancak barajdan temiz çıkan su depoya ulaşana dek beraberinde çamur, balçık ve benzeri yabancı maddeleri de taşımakta bu nedenle kirlenmiş olarak depoya ulaşmaktadır.

 

Barajdan çıkan suyun depoya ulaştığı anda birçok bakteriyi bünyesinde barındırdığı bilinmektedir. Bu bakteriler; koliform, ekoli, enterekok olarak bilinmekte ve ciddi boyutta rahatsızlıklara sebebiyet vermekte olan bakteri çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Deponun temizliği sağlanmadan kullanıma sunulması, insan vücuduna nüfus edecek olan bu bakterilerin, yüksek ateş, ishal, kusma, bulantı, kolera, tifo, dizanteri, kırım Kongo kanamalı ateş gibi ciddi boyutta rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Ölümcül sonuçlanabilen bu durumlar oldukça tehlikeli olabilmektedir.

 

Kirli su kullanımının insan sağlığını ciddi boyutta etkilemesi Dünya Sağlık Örgütü Raporunda da kirli su kullanımından kaynaklı ölümlerin sigara ve alkolden sonra altıncı sırada yer aldığı şeklinde belirtilmiştir.

 

Durumun bu denli ciddiyetine bilinçli yaklaşım sergilenmeli ve su deposu temizliği düzenli ve periyodik olarak yetkili su deposu ilaçlama firmaları tarafından yaptırılmalıdır.

 

Kirli su kullanımı insan sağlığını ciddi boyutta etkilediği gibi depolara da zarar vermektedir. Depo içerisinde depo çeşidine göre zamanla paslanma ve yosunlanmalara neden olmakta ve depo bu şekilde tamamen bakteri yuvası haline gelmektedir. Kirli suyun aşındırıcı etkisi zamanla depoların çeşidine göre delinme ve çatlama gibi durumlara da sebebiyet verebilmektedir.

 

Bu tür durumlar için uygulanacak yöntem ve metotlar daha uzun süreli ve daha maliyetli olmakta, kimi zaman depolar tamamen işlevini yitirerek kullanılamaz hale gelmektedir.


Yetkili su deposu ilaçlama firmaları 


Öncelikle insan sağlığının önemli olduğu kirli su kullanımı, depolara bu denli zarar verebilen özelliğe sahipken insanların vücuduna vereceği zararlar göz ardı edilmeyecek derecede ciddi olmaktadır.

 

Kirli su kullanımının bu denli zararlı olması, Sağlık Bakanlığı genelgesinde de yerini bulmakta ve Sağlık bakanlığı 2007/67 genelgesine göre su depolarının kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemler en geç 6 ayda bir temizliğinin yaptırılması zorunlu kılınmaktadır.

 

Bu durum temizlik hizmetinin yasal hükmünün de olabilmesi için yetkili su deposu ilaçlama firmaları tarafından yaptırılması gerekliliğini de vurgulamaktadır.

 

Temizlik hizmetinin alınacağı firmanın yetkili olup olmadığını ayırt edebilmek sorgulanacak belgeler ile mümkün olmaktadır. Bu belgeleri; Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi, eksiksiz yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri olarak belirtmek doğru olacaktır.

 

Bu belgelerin sorgulanması ve talep edilmesi kaliteli ve güvenilir hizmet alınacağının kanıtı niteliğinde olmaktadır.

 

Tekdez V.İ.P, Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi ile yıllardır Türkiye geneli yetkili su deposu ilaçlama firmaları kapsamında hizmet vermekte olan kurumsal bir kuruluştur.

 

Firmamız; tüm yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri eksiksiz olarak uzman ve eğitimli ekipleri ile profesyonel hizmet sunmaktadır.

 

Deponun verimli olarak işlevini yerine getirebilmesi ve sağlıklı su kullanımı için firmamız ile iletişime geçerek profesyonel hizmet talep edebilirsiniz.

 

TEKDEZ V.İ.P, yıllardır kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi olmaya devam etmektedir.

Detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021