TEMİZLİK SU DEPOSU

TEMİZLİK SU DEPOSU

Ülkemizde sanayinin gelişmesi ve hızla artan nüfus nedeniyle oluşan doğal kaynaklarımız olan toprak ve su kirliliği ile dere göl gibi su yataklarının kuruması, verimli toprakların çoraklaşması alınan tüm önlemlere rağmen engellenemeyip kullanılamaz hale gelmektedir.


Bulaşıcı hastalıkların çoğu kirli sulardan kaynaklanmakta ve su ile yayılmaktadır.

 

Su deposu temizliği 3 ve 6 aylık periyotlar ile yaptırılması zorunlu bir hizmettir.

 

Bu hastalıkların yayılma yollarından biri olan temizlik su deposu ve tüm iç yüzeylerinin sağlıklı hale getirilmesi suyun depo içerisinde daha steril muhafaza edilmesine yardımcı olmakta ve patojen mikroorganizmaların üremesini engellemektedir.

 

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl iki milyondan fazla insanın su ile bulaşan hastalıklar yüzünden öldüğünü açıklamaktadır.


temizlik su deposu 

Burada önemli olan toplumdaki her bireyin çevre sorumluluğuyla hareket etmesidir

Özellikle toplum sağlığını etkileyen yaygın salgın hastalıkların oluşmasında ilk etken olan septik kanalizasyon suları, bir şekilde arıtılan kullanma ve içme sularına ya da kırsal alanlarda kullanılan kuyu suyu gibi kaynaklara sızması ile gerçekleşmektedir.

Özellikle kuyu sularının zararlı patojen bakteri yükü çok fazladır.

 

Dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için dezenfektanın sudaki mikroplarla tam temasının sağlanması gerekir. Ancak özellikle kanalizasyon atıklarındaki patojenler sudaki katı maddelerin içine girerek dezenfektanlardan kurtulabilmektedirler.

Bu nedenle içme suyu olarak kullanılacak sularda bulanıklığın düşük değerlerde olması istenir.

 


Su depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu uzun süre yaptırılmadığında suyla taşınan organik ve inorganik maddeler çoğalarak patojen bakteri ve virüslerin üremesine, 48 saat gibi bir sürede binlerce bakterinin oluşmasına sebep olup suyun kesinti zamanlarında kullanımı salgın hastalıklara yol açabilmektedir.

 

Bu hastalıklar çoğunlukla bağırsaklarda ve kan dolaşımında enfeksiyonlara neden olan koliform grubu bakterilerdir. Bunlar tifo, kolera, çocuk felci, sarılık hepatit A dizanteri gibi ağır seyreden ve ölümcül olabilen hastalıklardır.

Temizlik su deposu nasıl yapılmalıdır, nelere dikkat edilmelidir, kısaca aktaracak olursak, öncelikle bir randevu günü belirlenir, temizliğin yapılacağı gün depodaki suyun tahliye edilerek gelen teknisyen personelimize boş teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Teknik ekip tarafından tüm İş Güvenliği önlemlerini aldıktan sonra depoya giriş yapılır. İlk olarak depo zemin ve yanal duvarları uygun bir dezenfektan yardımıyla basınçlı kompresörler ile yıkanır, depo zemininde oluşan kirli tortu, su, dalgıç pompalar yardımıyla dışarı tahliye edilir, depo iç yüzeyi tekrar dezenfekte edilerek belirli bir süre bekletilir, gerekirse manuel uygulama yapılır, son bir durulama yapılarak dezenfeksiyon işlemi sonlandırılır.

 

Temizlik su deposu şamandra ve tüm aksamları kontrol edilerek arıza ve bir eksik var mı müşteriye anlık bilgi verilir. Son olarak Sağlık Bakanlığı denetlemelerinde 6 aylık geçerli servis hizmet formu yapılan tüm teknik işlemleri içerecek şekilde doldurulup müşteriye teslim edilir.


temizlik su deposu 

Su deposu temizliğinde çeşitli dezenfektanlar kullanılmaktadır, bunlardan uygulama kolaylığı ve düşük maliyeti ve yüksek oksitleme özelliği sayesinde patojen ajanların tamamını hücresel organ ve hücre zarlarına hasar vermek suretiyle yok etkisiz hale getiren klor, klor dioksit, ozon ve hidrojen peroksit ve türevleri yaygın bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde güvenle kullanılmaktadır.

 

Dirençli bakteri ve sporlarına, paraziter kist ve ookistlerine uygulanan yöntemler ile yüksek düzeyde başarı elde edilmektedir. Depo yüzeylerine uygulanan dezenfektanların etkisi ortam sıcaklığı ve yüzey Ph ile direk bağlantılıdır. Teknik ekibin bilgi ve donanımı bu noktada çok önemlidir.

 


Tekdez V.İ.P, eğitimli alanında uzman ve donanımlı teknisyen kadrosuyla, başta İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere tüm Türkiye genelinde etkin servis ağıyla temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini, kesintisiz doğru ve güvenilir tekniklerle siz değerli müşterilerimize vermeye devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021