TEMİZ SU DEPOLARI

TEMİZ SU DEPOLARI

Temiz su; patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen, sağlıklı su ise temiz olan ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren su olarak tanımlanabilmektedir.

 

Su Depoları Şehir şebeke suyunun geçirilip bekletildiği çok büyük tonajlı olabileceği gibi, kamu kurum-kuruluşlarında, endüstriyel-ticari alanda ve insan hayatının idame edildiği konut ve binalarda kullanılan büyüklü-küçüklü, farklı boyutta olan depo ve tanklar da olabilir.

 

Depolara kadar getirilen sağlıklı ve temiz suyun abonelere ulaştırıldığı gibi tüketilebilmesi için temiz su depolarına ihtiyaç vardır.

 

 Depo bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin sorumluluğu, bina/site yöneticilerinin ve iş yeri /kamu kurumu yönetiminin sorumluluğundadır.

 

Modern kentleşme sürecinin getirdiği hızlı nüfus artışı ve dağınık yerleşimin sürdürüldüğü kırsal alanlarda Temiz su kullanımı önemli bir sorundur.

 

Yerel yönetimler ya da şahıslar su ihtiyacını kesintisiz olarak sağlamak için Su depolarını kullanmaya başlamışlardır. Su teminin sürekli ve istenen miktarda verilmediği şebeke hattının mevcut olmadığı veya su basıncının yetersiz kaldığı bölgelerde su depoları zaruri bir ihtiyaçtır.


 


Çeşitli boyut ve niteliklerde ki depoların Temiz Su Depoları olmaları gerekmektedir.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olan patojen mikroorganizmaları yok etmek, sularda kötü tat ve kokuya neden olan organik maddeleri ve organizmaları uzaklaştırmak amacıyla su deposu temizliğini yapmak gerekir.

 

Su deposu düzenli olarak temizlenmez ve dezenfekte edilmezse, depoda oluşan kimyasal ve biyolojik çamurlaşma, suyun kullanılabilirlik özelliğini yitirmesine neden olur.

Temiz su depoları kirlenmenin görülmemesinden dolayı, temizliği ihmale gelmektedir. Temizliği ihmal edilen su depolarının içinde zamanla mikroplar ürer. Tabanda çamur katmanı oluşur. Deponun taban, duvar ve tavanında kir katmanları ile pas tabakası oluşur.

Düzenli periyotlarda temizlenmeyen su depolarından musluğumuza gelen suyu kullandığımızda hastalıklara sebebiyet verir.

Bu tip suların tadı ve rengi bozulmaya uğrar. Su depolarının yılda en az iki kez temizlenip dezenfekte edilmesi sağlık açısından uygun görülmektedir.

 

Ülkemizde su depolarının temizlenme aralığı, olması gerekenden çok yüksektir. Bu şekilde depo temizliğinin ihmale gelmesi sağlık açısından birçok sıkıntı doğurur.

 

Depolar zamanında temizlenmez ise; su isale hattındaki borular demir boru ise depoda pas birikir. Zamanla depoda çamur birikintisi oluşur. Sirkülâsyon olmayan yani durgun olan su deposu 4–10 gün süre zarfında kendi kendine bakteri üretir.

 

 Sac depoların yüzeyi zaman içerisinde paslanabilir ardından da çürüyüp delinir. Mantar tabakası oluşabilir ve böceklere yuva olur.

 

 Temiz su depoları sahip olmak için; Su deponuzun yüzeyleri, içindeki suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte olmalı veya bu nitelikte bir yalıtım malzemesi ile kaplatılmalı. Deponun içinde eğer farklı amaçlarla geçen boru bağlantıları var ise (kalorifer ve su tesisatı) bu bağlantılarda sızıntı olup olmadığının kontrolü yapılmalı.

 

Hidrofor ve fittings elemanlarının metal aksamı ve plastik aksamında bakteri üretmeyen ve insan sağlığını tehdit edici materyaller içermeyen malzemeler kullanılmalı.

 

Deponuza ait kapağın kilitli olması ve sadece görevlilerce açılıp kapanması sağlanmalı. Böcek, kedi, fare ve kuşların su deposuna girmelerine karşı önlem alınmalı.

Su deposu bodrumda ise iyi havalandırılan bir bölgede olması gerekmektedir.


 


Depolar belli periyotlarla boşaltılıp dezenfekte edilmelidir. Duşlar, duş başlıkları ve musluklar rutin olarak temizlenmelidir. Kullanma suyu filtreleri 1-3 ayda bir temizlenmelidir.

 

Uygun kalitedeki içme-kullanma suları temiz ve sağlıklı koşullarda depolanmaz ise suyun kalitesi olumsuz yönde değişmekte ve zararlı mikroorganizmalar için ortam oluşturmaktadır.

Temiz su depolarının sağlanması konusunda 10 yılı aşkın tecrübesi ile çözüm ortağınız TEKDEZ dezenfeksiyon ve izolasyon alanlarında teknik altyapısını, tecrübesiyle birleştirerek, konusunda uzman deneyimli kadrosu ile Türkiye genelinde sektöründe öncü firmalara hizmet sunmaktadır. TEKDEZ V.İ.P  kurulduğu günden bu yana müşterilerine hizmetin en iyisini sağlamakla birlikte kendisini sürekli geliştirmeyi ve yenilemeyi ilke edinmiştir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021