SU SEBİLİ YOSUN TEMİZLİĞİ

SU SEBİLİ YOSUN TEMİZLİĞİ

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de çarpık kentleşme plansız yapılaşma ve bilinçsizce oluşturulan çevre kirliliği sonucu yer üstü suları olduğu kadar yer altı suları da hızla tüketilmiş yada kullanılamaz hale getirilmiştir.

 

Su zengini bir ülke olmadığımız gibi su kaynakları hızla tüketilip kirletilmekte, gerekli önlemler de alınmadığından yakın bir zamanda sağlıklı temiz su kaynağı olabilecek havzalar ve su yatakları tükenme noktasına gelmektedir.


 

Su sebili yosun temizliği ; her tip sebil ve modellerine başarılı bir şekilde uygulanan, yosun probleminin önüne geçen hizmettir.


Su sebili yosun temizliği 


Su kaynaklarının ve su havzalarının sanayi ve evsel atıklardan, çevresel kirlilikten korunması gelecekte su sıkıntısı yaşanmasının ve sağlıklı temiz içme suyu sıkıntılarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

 

Kirli toksik suların sebep olduğu su kaynaklı hastalıklar dünyada ve ülkemizde yaygın olarak özellikle yaz aylarında daha çok görülmekte, alınan çeşitli önlemlerle salgın hastalıklar önlenebilmektedir.

 

Sanayileşmiş ve nüfusu hızla artan mega şehirlerde, büyük şantiye alanları ve her türlü sosyal tesis işletmelerinde sürekli kullanılan su sebilleri çevresel etken olan sıcaklık ve ortam havasının uzun süre sebile temasıyla sebillerde bakteriyel ve patojen üremeler hızlı bir şekilde oluşmaktadır.

 

Bir hijyen kuralı olan özellikle tuvalet sonrası ellerin sabunlanmaması dışkı yoluyla sulara fiziksel bulaşma olmasına neden olmaktadır.

 

Bu bakteri ve paraziter türleri başta kolera, dizanteri, çocuk felci, tifo ve kan hastalıkları, ölümcül olabilen akciğer enfeksiyonları suyla bulaşmakta ve yayılmaktadır.

 

Salgın hastalıkların ortaya çıkışında su sebilleri bir araç olmaktadır. Sıcaklık ve ışığın etkisiyle su sebillerinde organik madde türü diyebileceğimiz su yosunu oluşmakta, bu madde ve tortular bakterilerin çoğalmasını tetiklemekte ayrıca su sebili yosun temizliği ve dezenfeksiyonunu olumsuz etkilemektedir.

 

Su sebili yosun temizliği yosun oluşumunu etkileyen ısı ve ortam havasının yoğunluğundaki karbon dioksit ve oksijen oranının fazlalığı da artırmaktadır.

 

Çeşitli organik yada inorganik partiküllerin varlığı su yosunu oluşmasını artırmaktadır. Organik madde oranı arttıkça su deposunun yüzeylerinde biriken tortu ve partiküllerde artmakta buda dezenfeksiyon işlemini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

 

Su sebili yosun temizliği ve dezenfeksiyonu hizmeti veren firmaların yetki ve kalite belgeleri gibi kriterleri olması sağlıklı bir dezenfeksiyon hizmeti almanızda ilk etkendir.

 

Öncelikle Sağlık Bakanlığı denetimlerinden geçerek biyosidal ürün kullanma yetkisi alması gerekmektedir.

Bunun dışında sahada dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiren teknik personelin kan tetkikleri ve portör muayeneleri bulaşıcı bir hastalık taşımaması gerekmekte, iş sağlığı ve güvenliği yüksekte çalışma ve kapalı ortam önlemleri eğitimleri kesinlikle olmalı ve talep edilmelidir.

 

Firmanın çalışma organizasyonu ve planlamasının denetimlerini içeren kalite yönetim sistemleri diğer bir olması gereken kriterlerdir.

 

Tekdez V.İ.P, sektörün lider kuruluşu olarak dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerinde sunduğu kalite farkıyla, eğitimli uzman ve dinamik teknik personeliyle dezenfeksiyon hizmetlerini geleceğe taşıyan değerleriyle, siz değerli müşterilerimize dezenfeksiyon hizmetlerini, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye genelinde yaygın servis ağıyla kesintisiz ulaştırmaya devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021