SU SEBİLİ TEMİZLİK SU DEPOSU TEMİZLİK

SU SEBİLİ TEMİZLİK SU DEPOSU TEMİZLİK

Farklı sanayi sektörlerinde ve günlük yaşantımızda sürekli kullandığımız su sebilleri ve su depolarının temizliği aslında özen ve dikkat isteyen bir uygulamadır.

 

Piyasa da çok yüzeysel diyebileceğimiz doğru yapılmayan dezenfeksiyon uygulamaları bulunmaktadır. Burada su deposu ve su sebili dezenfeksiyon ve temizlik hizmeti veren firmaların belirli kalite ve yetki kriterlerine sahip olması dışında,kullandıkları cihaz ve aksamların kalitesi ve dünya standartlarında bir teknolojiye sahip olması, yapılacak dezenfeksiyon uygulamasının sağlıklı ve güvenilir olmasını çok büyük oranda etkilemektedir.

 

Ne yazık ki ülkemizde hizmet veren dezenfeksiyon firmalarının çoğunluğu, kaliteli ve doğru hizmetin verilmesinde, sahip olunan cihazların teknik özelliklerinin yüksek teknolojide olmasının büyük bir payı olduğunun çokta farkında olmadıklarını görüyoruz.

Su sebili temizlik su deposu temizlik talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

 

Bir örnekle anlatacak olursak, su depo temizliğinde depo içerisindeki temizlik öncesi ve sonrası kalan  milimetrik suyun  sıfır tahliyesi, çok zor olup, bunu başarabilen kaliteli olan dalgıç pompa dediğimiz makinelerin sayısı çok azdır.

Temizlik bitiminde depo içerisinde kalan milimetrik durulama suyunun tahliyesi, özellikle, depo dezenfeksiyonu sonrası steril hale gelen depoya alınacak temiz suya, hiçbir şekilde karışmaması ve depoya alınan kullanma suyunun olabildiğince steril kalabilmesi açısından çok mühimdir.

 

Yani dezenfeksiyon işleminde kullanılan teknik cihazların donanımı ve yüksek performans özellikleri, etkin bir dezenfeksiyon işleminin ana koşullarından birini oluşturmaktadır.

 

Su sebili temizlik su deposu temizlik işleminde diğer önemli olmazsa olmaz dediğimiz faktörlerde, dezenfeksiyon işlemi sırasında kullanılan uygulama yöntem tekniği, kullanılan dezenfektan kimyasallarının kalitesi ve doğru seçimi, uygulayıcı teknikerlerin bilgi donanımı, bu dört unsur, doğru zamanda uygulandığında başarı kaçınılmazdır.

 

Su iletim ve dağıtım tesisatlarının birer parçası olan Su depolarının dezenfeksiyon işleminin çoğunlukla düzenli olarak yapıldığı, toplu yaşam ve çalışma alanlarının sayıca fazla olduğu büyük şehirlerde, salgın hastalıklara karşı önlemler zincirinin en kritik halkası olan su dezenfeksiyonu bilinci daha fazla olup, özel ve tüzel kuruluş yönetimleri daha dikkatli ve farkında hareket ederek dezenfeksiyon hizmetini, Sağlık bakanlığı onaylı temizlik şirketlerinden, sistemli bir şekilde periyodik olarak almaktadırlar.


İnsan yükünün yüksek olduğu, binlerce insanın bulunduğu çalışma ve yaşam alanları olan çeşitli sanayi sektörlerinin, bu bilinçle hareket etmesi, olası büyük sağlık risklerini de ortadan kaldırmaktadır.


Kirli su sebili haznesi;

 


Burada ilk sorumluluk sadece ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları değil, sağlığını korumak isteyen her bireye düşmektedir.

 

Sosyal faaliyetlerimizden, evimizden tutunda, çok büyük kapasiteli endüstri kuruluşlarına kadar, çok yoğun bir şekilde kullanılan suyun, sağlığımızın korunması açısından, temiz, saf halde olması, sağlığımızı olumsuz etkileyecek, çeşitli patojen mikroorganizmaları, bakterileri, virüsleri, ağır metal ve inorganik maddeleri içermemesi için, su tesisat sistemlerinin ve çok önemli birer işlevi olan su depolarının, temizlik ve dezenfeksiyonunun düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

 

Kullanılan suyun kirli olması yani çeşitli patojen mikroorganizmalar içermesi çeşitli tehlikeli diyebileceğimiz hastalık ve enfeksiyonlara sebep olup, bulaşıcı olabilmektedir.

 

Suyla bulaşan bu enfeksiyonlar; tifo, kolera, hepatit a, çocuk felci, beyin iltihaplanması, sıtma, çeşitli alerjik reaksiyonlar ve legionella bakterisinin nede olduğu bir çeşit ağır akciğer hastalığı olan lejyoner rahatsızlığı gibi ağır hastalıklar oluşmakta, ishal, kusma, ateş gibi belirtilerle başlamaktadır.

 

Bu hastalıklara kısa zamanda müdahale edilmediğinde, ölümle sonuçlanabilen acı durumlar ortaya çıkmaktadır.

 

Korkunç diyebileceğimiz bu durumlarla karşılaşmamak adına, tüm su tesisatı temizliği, su sebili temizlik su deposu temizlik ihmal edilemeyecek bir konudur.

 

Toplumun kullanımına sunulan suyun sağlığa zararlı olabilecek hiçbir etkeni bulundurmaması gerekmektedir.

 

Suyun saf halinin işlenerek, dengeli mineral dağılımına sahip, hastalık yapıcı patojenler içermeyen, mikroorganizma yükü olabildiğince az, fiziksel nitelikleri uygun, güvenilir bir kullanma suyunun sağlanması esastır.


Sahip olunan su kaynakları, çeşitli teknik işlemlerden geçirilerek, içilebilir hale getirilmekle birlikte, kullanılan temel yöntemler aynıdır.

 

Kullanılacak yöntem belirlenirken, suyun kalitesi yani bulanıklığı, PH düzeyi, sıcaklığı, suda bulunan patojenlerin türü dikkate alınmalıdır.

 

İçme ve kullanma sularının temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan yöntemler, ekonomik ve teknik olarak işletmeleri zorlamamalıdır. Su arıtma uygulamalarıyla bütünlük sağlamalıdır. Kullanılan çeşitli dezenfektan maddeler arasında klor ve amonyak, klor ve hipoklorit, klor ve klor dioksit, ozon, ultraviyole ışınları gibi dezenfektan formül uygulamaları kullanılmaktadır.


Temiz su sebili haznesi;

 


Klor + amonyak kullanımı daha basit ve işletmeye yönelik gereksinimleri tam olarak incelenmiş ve uygulanacak mekanizmaları tam olarak ortaya konabilmiştir ve daha çok tercih edilmektedir. Klorla yapılan rutin işlemde, klorlama  ½ - 2 saat sürede 5 – 15 mg/ litre olmakla birlikte, klorla içme suyu dezenfeksiyonu da uç nokta serbest klor miktarı en fazla 0,5 mg/ litre olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

 

Var olan risklerden biri minimum seviyede oluşabilen dezenfeksiyon yan ürünleridir.

Ancak yapılan araştırmalara göre, dezenfekte edilmemiş bir içme suyunda bulunabilecek patojen mikroorganizmalar, dezenfekte edilmiş bir içme suyunda bulunan dezenfeksiyon yan ürünlerine göre, en az 1000 kat tehlike oluşturacağı belirlenmiştir.

 

Bu nedenle suların dezenfeksiyonu kesinlikle yapılması gereken bir ihtiyaçtır. Suların dezenfekte edilmesi bakteriyel patojenlerin büyük çoğunluğunu elimine etmektedir. Fakat günümüzde var olan tüm teknolojik gelişmelere rağmen halen sularla bulaşan patojen mikroorganizmalar bulunmaktadır.

 

Suyla bulaşan patojenlerin ortaya çıkışında çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bunlar patojenlere duyarlılığın artışı, ticaret ve seyahatin artması, gıda üretiminde ortaya çıkan değişim ve teknoloji, içme sularının işlenmesinde kullanılan teknolojik değişmeler gibi.

 

Suyun şehir şebeke sistemine verilmeden önce yapılan arıtma teknik işlemleri, suyu kullanılabilir steril hale getirmekte, sonraki süreçte dağıtım ve iletim aşamalarında, sistemdeki yetersizlikler ve çevresel etkilerle nedir bunlar, toprak yüzeyli bulaşmalar, hava yoluyla gelen partiküller, bağlantı noktalarında suya bulaşmaktadır.

Sistemdeki zamanla oluşan aşınma korozyon kusurları da taşımış olduğu suya metal geçişlerine neden olmaktadır.

 

Sonuç olarak suyun temiz yani sade hali formu belli bir oranda bozulmaktadır. Bu aşamada suyla gelen hastalık ve enfeksiyonlardan korunmanın ilk adımı sistemin dezenfeksiyonudur.

 

Sanayinin gelişmesi ve artan nüfusla birlikte su depoları, yüzlerce insanın bulunduğu ve yaşadığı ortamlarda, su sistemlerinin temel parçası olarak, sürekli kullanılmaktadır.

 

Model ve malzemesi ne olursa olsun tüm su depoları periyodik olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir.

Örneğin plastik malzemeden yapılmış olan su depoları ısıya ve güneş ışınlarına maruz kaldığında daha hızlı bir şekilde organik madde diyebileceğimiz bir alg türü olan su yosunu üretmekte buda bakteriyel üremeye zemin hazırlamaktadır.

 

Diğer depo türlerinde de bu bahsettiğimiz sorunlar yaşanmakta, sakladığı suyun kalitesi ve sağlığı olumsuz yönde bozulmaktadır.

 

Suyla bulaşan hastalıklardan korunma yolları olarak, su depolarının en geç 6 ayda bir temizliğinin yapılması, kaynağı belli olmayan kuyu sularının ve sağlıksız ortam olan tankerlerde bulunan suların kullanılmaması, su tesisat sitemlerinin yılda bir defa bakım ve temizliğinin yaptırılması, su depolarının açık bırakılan kapak yada yıpranmış olan yüzeylerinden haşeratların ve sokak hayvanlarının girişinin engellenmesi adına açıklıkların kapatılması, su depolarının zamanla korozyona ve değişime uğrayan iç yüzeylerinin suyu sağlıklı muhafaza etmesi mümkün olmadığından izolasyonunun yaptırılması, günlük hayatımızda mutfak ve banyo gibi alanlarda kullanılan suyun temiz su olmasına özen gösterilmesi, su depolarına arıtma ve klor dozaj pompalama sistemlerinin kurulması alınması gereken önlemlerdir.


Kirli plastik su deposu;

 


Günümüzde Depo temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri veren kuruluşların sahip olduğu nitelikler, sağlıklı, bilinçli bir dezenfeksiyon uygulaması yapılmasında aranacak özelliklerdir. Her şey den önce dezenfeksiyon hizmeti veren kuruluşun, Sağlık Bakanlığından yetkili kılınmış bir kuruluş olması, temizlik işlemini yapan teknik personelinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri olan kapalı ortam ve yüksekte çalışma eğitim sertifikaları olması, aynı şekilde iş güvenliği ve oryantasyon eğitimleri olmazsa olmaz kriter, bulaşıcı olan hepatit gibi enfeksiyonların olup olmadığının tespiti olan kan tetkiklerini içeren sağlık portör muayeneleri, şirketin çalışma disiplin ve organizasyon planlaması olan kalite yönetim sistemleri eğitimleri, Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı kurumları mesleki yeterlilik eğitim sertifikaları, firmanın kurumsal ve güvenilir bir firma olduğunun ispatıdır.

Tüm su deposu sistemlerinde yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemi deponun durumuna göre küçük değişiklikler göstermesine rağmen, temelde aynı aşamaları içermektedir.

 

Öncelikle temizlik işleminin yapılacağı randevu gününden önce, müşteri tarafından depodaki su tahliye edilir, ekiplerimiz depoya giriş yapmadan önce iş güvenliği önlemleri olan tek kullanımlık hijyen kıyafetleri giyerek, 3M tam yüz gaz maskesi takarak depoya giriş yapılır, depo zemininde kalan çok az miktardaki su teknik ekiplerimiz tarafından dalgıç pompalar yardımıyla depo dışına tahliye edilir, ilk olarak uygun dezenfektanlar yardımıyla basınçlı kompresörler kullanılarak depo zemin ve yanal duvarlarına ön temizlik yapılır, zeminde biriken tortu ve kirli su dalgıç pompalar yardımıyla tahliye edilir, depo zemin ve duvarları tekrar dezenfekte edilerek belirli bir süre belertilir ve yıkanır, zemindeki su tahliye edilip, son bir durulama yapılarak dezenfeksiyon işlemine son verilir.

Su sebili temizlik su deposu temizlik hizmetleri 3 ve 6 aylık periyotlar ile yapılmalıdır.Bu periyodik takvim su sebil temizlik hizmetinde üç ay, su deposu temizlik hizmetinde 6 aylık ara ile ilerler.

Deponun şamandıra ve diğer aksamları anlık kontrol edilerek, herhangi bir aksaklık ve arıza olup olmadığı hakkında müşteriye bilgi verilerek sağlıklı kullanıma teslim edilir. Sağlık bakanlığının denetlemelerinde istenecek olan, altı aylık geçerli olan servis hizmet formu kaşe imzalı olarak tarafınıza teslim edilir.

 

Depo dezenfeksiyon uygulamalarında, maliyeti düşük ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle en çok tercih edilen ürünler arasında klor, klor dioksit, hidrojen peroksit ozon maddesi kullanılmaktadır.

 

Yaz kış sürekli olarak özellikle yüzlerce işçinin çalıştığı büyük şantiye alanlarında kullanılan su sebillerinin temizliği ve dezenfeksiyonu da en az su depoları kadar önemlidir.

 

Su sebilleri kullanım yoğunluğuna, bulunduğu yer itibariyle maruz kaldığı ısı, ışık gibi etkenler nedeniyle, en önemlisi temizliği yapılmıyorsa, çok riskli bir hale gelmekte ve tabiri caizse mikrop saçmaktadır.

 

Su sebillerinin temizliği halk arasında geleneksel yöntemler olan, karbonat yada sirke kullanılarak yapılan temizlik yanlış bir uygulama olup suyun taşıdığı patojen birçok bakteri ve mikropları öldürmemekte, hiçbir faydası olmamaktadır.

 

Bu tür uygulamalar sebilinizi temizlemediği gibi, yaptığınız uygulamayla sebilin iç kısımlarına daha fazla hava girişine neden olup var olan bakteri ve mikroorganizmaların daha hızlı üremesine neden olmakta, buda birçok tehlikeli hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır.

Bu nedenlerle su sebillerinin temizliği hafife alınacak bir konu değildir ve bu alanda uzman Sağlık bakanlığının yetkili kıldığı özel yada resmi, onaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon kuruluşuna yaptırılması, teknik personelinin ilgili kurumlardan mesleki yeterlilik eğitimleri olması, iş güvenliği kapalı ortam ve yüksekte çalışma eğitimleri olması, her şeyden önemlisi herhangi bir bulaşıcı hastalığı olup olmadığını gösteren sağlık portör muayeneleri, kan tetkiklerinin olması sizi ve sevdiklerinizi, olabilecek tehlikeli enfeksiyon ve ciddi hastalıklardan koruyacaktır.

 

Piyasa da su sebili temizliğinde kullanılan bir takım kimyasallar bulunmakla birlikte en sağlıklı ve kullanımı kolay olan ozon maddesidir, hiçbir kalıntı bırakmadan, uygulama sonrası zararsız bir şekilde doğaya oksijen olarak karışmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından sebil dezenfeksiyonunda kullanılan Ozon maddesi, klor ve diğer dezenfektanlara oranla çok daha kuvvetli bir oksitleyici olarak bakteri sporları, kalkanlı virüsler, paraziter kist çeşitlerine karşı yok edici özellik taşımaktadır. Sebil temizliğinde ozon dışında bir madde kullanımı sağlık açısından uygun değildir.


Temiz plastik su deposu;

 


Su sebillerinde kullanılan damacanaların plastik malzemesinin içeriğindeki maddeler nedeniyle kamuoyunda sağlığa zararlı olduğu düşüncesiyle bir takım ön yargılar oluşmuş durumdadır, su içecek ve şişeleri  PET plastik malzemesinden üretilmekte ve bu malzemenin yapımında, kamuoyunda sanılanın aksine endişelere neden olan Bisphenol A ( BPA)  organik maddesi kullanılmamaktadır.

 

BPA maddesi polikarbonat plastik ve yapay reçinelerin yapımında kullanılan endüstriyel organik kimyasaldır ve 40 yılı aşkın süredir güvenle kullanılmaktadır, damacanalarda ve çeşitli ambalaj malzemelerinde kullanılan BPA maddesi, hijyenik olması ve gıdalarda bozulmalara ve kontaminasyona karşı koruması nedeniyle tercih edilmektedir.

 

Gıda otoritelerine göre, Bisphenol  ( BPA)maddesinin insan sağlığına zararlı düzeylere ulaşması için 80 kg bir insanın günde 2 bin litre su içmesi gerektiği ancak bunun mümkün olmadığı EFSA ve Amerika gıda ve ilaç dairesi otoriteleri, ambalajlarda BPA nın kullanımının bebek ve yetişkin sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı yönünde açıklamada bulunmuşlardır.

 

Tüm bu resmi ve güvenilir uluslar arası gıda kuruluşlarının açıklamaları damacanaların kullanımının zararlı olmadığını göstermektedir.

 

Su sebil temizliği nasıl yapılır nelere dikkat edilmelidir, kısaca bahsedecek olursak, sebil temizliğinde, ozon dışında hiçbir dezenfektan kullanılmaz, yerinde hizmet verilir, sebilin üst hazne ve kapakları sökülür, sıcak ve soğuk su haznelerine su doldurularak ozon cihazı ile 10 dakika ozon verilerek dezenfekte edilir, ozonlu su sebilin damarlarında ve tüm aksamlarında dolaştırılarak temizliği sağlanır, işlem sonrasında ozonlu su arka vana ve musluklardan tahliye edilir. İşlem sonrası sebilin tüm aksamları bakterilerden temizlenerek sağlıklı kullanıma teslim edilir.

 

İşlem sonrası Sağlık bakanlığı denetlemelerinde, 3 aylık geçerli servis hizmet formu kaşe imzalı kesilerek müşteriye teslim edilir. Su sebil temizliğinde sık kullanımda suyun kalitesiz oluşu, takılan damacanaların kirli olması, havayla ve kirli el teması çok yoğun olduğu için, sebil musluk vasıtasıyla suyun kontamine olması kaçınılmazdır. 

 

Riskli patojen bakteriler dışında gelişmiş virüs ajanları, mantar enfeksiyon sporları, paraziter organizmalar suya geçmekte ve uygun ısı, Ph ve besi ortamında hızla çoğalmaktadır.

 

Örneğin potansiyel tehlike taşıyan ve yaygın olarak kullanma sularında teşhis edilen, fiziksel atıklar ve dışkılama yoluyla bulaşan Escherichia koli bakterisi , Citrobakter freundii, Enterobacter aerogenes gibi  patojen ajanlar bağırsak sisteminde yaşayan bakteri türleridir.

 

Piyasada sanılanın aksine marka, model fark etmeksizin su sebil temizliği düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

 

Sebil temizliği yerinde yapılır, sebiller başka bir yere taşınmazlar, müşterinin iş akışına engel olunmadan sebil temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır. Uygulama da esas olan 1000 lik jeneratörlerle ev tipi sebillerin, 2000 lik jeneratörlerle sanayi tipi sebillerin temizliği yapılması uygundur.

Ozon jeneratörlerinin kalite standart belgeleri ilgili temizlik şirketinden talep edilmelidir.

 

Özellikle bağışıklık sistemi hassas olan bebekler ve çocuklarda, son yıllarda çevresel faktörlerin değişmesiyle birlikte, direnç potansiyeli artan ve farklı koşullara adapte olabilme yetenekleri gelişen patojen mikroorganizmaların yaygınlaşması ve salgın hastalıklara yol açması nedeniyle, kullandığımız her türlü suyun kaynağına dikkat ederek kuyu suyu yada tanker suyu gibi yerlerden su tüketilmemesi,  günlük hayatımızda genel hijyen özellikle el hijyenine dikkat edilmesi, yazın iş yerleri yada evlerimizde yoğun olarak kullandığımız su sebillerinin yol açtığı bulaşmalara karşı temizlik ve dezenfeksiyonunun en geç üç aylık periyotlarla yaptırılmasının, bu salgın hastalıkların yayılmasının kontrolünde en önemli kriterler olduğunu unutmayalım.

 

Ülkemizde Su sebil temizliğinde hizmet veren çok sayıda özel kuruluş bulunmaktadır.                                

Tekdez Dezenfeksiyon başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneli etkin hizmet ağıyla, her yıl yenilenen teknik gelişmeler doğrultusunda eğitimleri güncellenen uygulayıcı teknisyen kadrosuyla, şirketimizin sahip olduğu ilgili Bakanlık yetki, İSO kalite belgeleriyle, tüm kadrosunun her yıl gerçekleşen İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yenilikçi ve sektöründe öncü kuruluşumuzun sahip olduğu donanım ve tecrübesiyle birleşerek, siz değerli müşterilerimize, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.

 

Su sebili temizlik su deposu temizlik talepleriniz için iletişim sağlayabilir, konusunda uzman temsilcilerimizden bilgi destek talep edebilirsiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021