SU SEBİLİ DEZENFEKTE

SU SEBİLİ DEZENFEKTE

Su sebilleri hemen her alanda ihtiyaç olan suyun muhafaza edildiği ve kullanımını kolaylaştıran aletlerdir.

Hemen her alanda kullanımı sağlanan sebillerin temiz ve steril olması insan sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Bu nedenle su sebili dezenfekte işlemleri düzenli ve periyodik olarak yaptırılarak insan sağlığını tehlikeye atacak durumlara sebebiyet verilmemelidir.

Tekdez V.İ.P su sebili temizliğinde, Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye geneli hizmet vermekte olan kurumsal bir kuruluştur. Sebil temizliklerinde profesyonel destek için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.


Su sebillerinin küçük ev tipi ve büyük sanayi tipi olarak çeşitlerinin ve bu çeşitlerin birçok markasının bulunması kullanım sıklığının göstergelerinden bir tanesidir.

Küçük ev tipi; altına ya da üstüne damacana takılan sebiller olarak nitelendirilmektedir.

Büyük sanayi tip; genelde iş yerlerinde kullanılan, gri renkte, buzdolabı boyutlarında sebiller olarak nitelendirilmektedir.

Su sebillerinin kirlilik aşamaları incelendiğinde kurulum alanları ve kullanımının en büyük etkenler arasında yer aldığı bilinmektedir.


Su sebili dezenfekte


Kullanım alanları olarak sebillerin kirlilik oranları; çok yoğun kullanımlar, çok az kullanımlar, kötü kullanımlar ve şebeke suyu arıtma kullanımları olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durumda sebillerin temizlenme aralığı da değişkenlik göstermektedir.

Çok yoğun kullanımlarda 30 günde bir, çok az kullanımlarda 45 günde bir, personel kaynaklı kötü kullanımlarda 30 günde bir ve şebeke suyu arıtma kullanımlarında 30 günde bir düzenli olarak temizliği yaptırılan sebillerin verimli olarak işlevini yerine getirmesi ile sağlıklı su kullanımı mümkün olacaktır.


Olağan durumlar da en geç 3 ayda bir su sebili dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir.

Su sebili temizliklerinin düzenli ve periyodik olarak yaptırılmaması hazne paslanmalarına neden olmaktadır. Hazne paslanması olan sebillerde temizlik yapılması verimli olarak işlevini yerine getirmesini sağlamayacaktır. Bu sebiller tamamen işlevini kaybetmiş olacaktır ve kullanımının durdurulması gerekmektedir.

Tüm sorunlarınızda çözüm için Tekdez V.İ.P ile iletişime geçerek uzman ve eğitimli ekiplerimizden destek alabilirsiniz.

Kurulum alanları olarak sebiller; açık ya da kapalı alanlara kurulumu sağlanmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık alanlara kurulumu sağlanan sebillerin içerisine hava yoluyla tozun girmesi suyun kirlenmesine neden olmaktadır. Kapalı alanlara kurulumu sağlanan sebillerin içerisine nemin hava yoluyla girmesi suyun kirlenmesine neden olacaktır.

Kirli su kullanımı, insan sağlığını tehlikeye atacak ciddi boyutta rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporunda kirli su kullanımı kaynaklı ölümler sigara ve alkolden sonra altıncı sırada yer almaktadır.

Bu tür durumlara sebebiyet vermemenin yolu su sebili dezenfekte işlemlerinin düzenli ve periyodik olarak yaptırılmasından geçmektedir.

Su sebillerinin kurulum alanlarında dikkat edilmesi gereken husus; sıcaklık yayan çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi ev aletlerinin yakınına kurulmaması gerektiğidir. Sıcaklık su sebillerinde yosunlanma oluşumunu hızlandırıcı etkiye sahiptir.

Yosunlanma sebillerde arındırılması zor bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sebilin yosunlanma sebepleri olarak temizliğinin düzenli olarak yaptırılmıyor olması öncül sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kirli su koku ve tat farklılıklarına neden olacaktır.

Tüm bu kirlilik detayları sebil içerisinde bakteri oluşumuna neden olacak ve koliform olarak bilinen üremesi oldukça hızlı bakteri çeşidi sebil içerisini kaplamış olacaktır.


Koliform; yüksek ateş, ishal, kusma, bulantı gibi ciddi boyutta rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bu rahatsızlıklar birçok nedene bağlanabilmektedir. Ancak kirli su kullanımının bu rahatsızlıklara etken olan nedenlerin başında geldiği konusunda bilinçsiz davranılmaktadır. Bu konuda halk sağlığı için bilinçli davranılarak yaşanılacak problemlerin önüne geçilmelidir.

Bünyeden bünyeye farklı reaksiyon gösteren bu rahatsızlıkların ölümcül sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı su kullanımı büyük önem teşkil etmektedir.

Firmamız ile iletişime geçerek su sebili dezenfekte işlemler hakkında detaylı bilgi talep edebilir ve yaşanılacak tüm problemlerin önüne geçebilirsiniz.

Koliform üreme süresi 60 ile 90 gün aralığındadır ve 90 günü aşkın süredir temizliği yaptırılmayan sebillerin kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır.


Su sebili temizliğinde oluşabilecek hasarların önüne geçmenin yolu temizlikten geçmektedir. Ancak temizlik işlemlerinde hizmet verecek olan firmanın nitelikleri, alınacak olan hizmetin kalitesi ve güvenilirliği açısından önem teşkil etmektedir.

Hizmet alınacak firmanın; Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi, TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, eksiksiz yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri sorgulanmalıdır.

Aksi takdir de verilen hizmette sağlıklı su kullanımı için gerekli tüm işlemlerin yapıldığından emin olunamayacağı gibi iş bitiminde verilecek olan iş tamamlandı formunun da hiçbir yasal hükmü bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi; tüm denetlemelerden geçmiş yasal bir kurum olduğunun kanıtıdır.

TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi; uygulanacak yöntem ve metotların eğitimini almış uzman ekipler tarafından hizmet sunulacağının kanıtı niteliğindedir.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası; iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının eğitiminden ve sınavından geçmiş eğitimli ve uzman ekipler tarafından hizmet verildiğinin kanıtı niteliğindedir.


Firma yetki ve kalite belgeleri; firmanın belgelerinin eksiksiz olarak hizmet sunduğunun göstergesi olması açısından önem teşkil etmektedir. Bu belgeleri;  ozonlama jeneratörü CE kalite denetim belgesi, hekim sözleşmesi, İSG sözleşmesi, İSG sertifikası ve Marka tescili olarak belirtmek doğru olacaktır.

 Personel yetki belgeleri; personelin bulunması gereken mesleki yeterlilik belgesi, hijyen belgesi, yüksekte çalışabilir sertifikası, güncel muayene raporu olarak belirtmek doğru olacaktır.

Hizmet alınacak olan firmanın belgelerinin eksiksiz olması kaliteli hizmet alınacağının garantisi niteliğindedir.

Hizmet verecek olan personelin herhangi bir hastalığa sebebiyet vermeyecek, sağlıklı ve eğitimli olduğundan emin olmak alınacak hizmetin güvenilirliğinden de emin olunacağı anlamını taşımaktadır.

Tüm belgelerin özellikle talep edilmesi kaliteli ve güvenilir hizmet alınması için sorgulanması gereken koşullardır.

Su sebili dezenfekte işlemleri hakkında doğru bilgi ve doğru temizlik için Tekdez V.İ.P ile iletişime geçebilirsiniz.


Tekdez V.İ.P; Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi, TÜRKAK Akredite kalite ve yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ve yetki ve kalite belgeler ile personel yetki belgeleri eksiksiz hizmet vermekte olan bir kuruluştur.

Firmamız ile iletişime geçtiğinizde detaylı bilgilendirme yapılarak tüm belgeler tarafınıza aktarılacaktır.


Su sebili dezenfekte


Randevunuz oluşturulduktan sonra, randevu gününde eğitimli ve uzman ekipleriyle yerinde hizmet vermekte olan firmamız su sebili dezenfekte işlemlerinde ozon dışında hiçbir dezenfektan kullanmamaktadır.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olan temizlik malzemesi, tuz, sirke, karbonat gibi birçok ve değişik maddeler olmamalıdır. Bu tür temizlik; kulaktan doğma, yetkisiz firmalar tarafından yanlış işlem yapılan uygulamalardır.


Bu tür malzeme kullanımları sebilin işlevini kaybetmesine neden olmakta ve en önemlisi kirli su ile reaksiyona girerek zehirlenmelere sebep olmaktadır.

Su sebili dezenfekte işlemlerinde, yerinde hizmet alınarak kullanılan malzeme ve verilen hizmet kontrol altında ilerlemeli ve kontrolünüz ile sonlandırılmalıdır.

Tekdez V.İ.P su sebili temizliğinde yıllardır güvenilir ve doğru hizmetin adresi olmaya devam etmektedir.

Firmamız ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve uzman ve eğitimli ekibimizden profesyonel destek talep edebilirsiniz.


Tüm sorunlarınızda çözüm olmaya devam eden firmamız, müşteri memnuniyeti odaklı ve sağlıklı su kullanımı için gerekli tüm yasal süreçlerden geçmiş olarak hizmet vermektedir.

Herhangi bir denetlemeye tabi tutulduğunuzda ibraz edebileceğiniz, iş tamamlandı formunu tarafınıza teslim etmektedir.

Sağlıklı su kullanımı için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021