SU DEPOSU TEMİZLİK TAKİP FORMU

SU DEPOSU TEMİZLİK TAKİP FORMU

Dünyadaki milyonlarca insan ve canlının gıda kaynağı olan toprak ve toprağı besleyen kaynak ise sudur. Su özellikle içilebilir su kaynaklarının yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda ömrü ne yazık ki 50 yıl gibi kısa bir süre olarak belirlenmiştir.

 

Yapılan her su deposu temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra yetkili olan firmanın yapılan işe dair tüm teknik bilgiyi içeren su deposu temizlik takip formu hazırlayıp kaşe imzalı olarak müşteriye teslim etmesi gerekmektedir.

 

Su kaynaklarının azalmasıyla oluşabilecek hastalıklarda da büyük bir artış olacaktır.

 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de çarpık kentleşme, plansız yapılaşma ve bilinçsizce sorumsuzca oluşturulan çevre kirliliği sonucu var olan yer üstü suları olduğu kadar yer altı suları da tüketilmiş yada kirletilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir.

 

Burada ülke yönetimi kadar her bireyin daha farkında hareket ederek çevremizi ve gıda üretiminin temeli olan su ve topraklarımızı korumalıyız. Su kaynaklarının korunması kadar önemli olan bir diğer nokta su kaynaklarının temiz kalmasının sağlanmasıdır.

 

Buda tüm endüstri dallarında etkili bir atık yönetim kontrolünün uygulanmasıyla olabilecektir.

Yerel yönetimler kullanma ve içme suyu olan su kaynaklarını belirli bir arıtma proseslerinden geçirerek belirli standartlarda ve steril bir hale getirmekte ancak dağıtma aşamalarında olabilen çevresel etkenler nedeniyle su içeriğinde bulunan çeşitli partiküller ve maddeleri, günlük aktivitelerde ve içme suyu olarak ta sık kullandığımız su depolarına taşımakta ve kısa sürede kirletmektedir.

 

Su deposu ve diğer ürünlerin temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini veren özel kuruluşların Sağlık Bakanlığından yetkili ve izinli olmaları ve dezenfeksiyon uygulamasını yapan teknisyen personelin bulaşıcı bir enfeksiyon taşımadığının göstergesi olan kan tetkikleri ve sağlık raporlarının kesinlikle hizmet alan tüketiciler kontrol etmelidir.

 

Su deposu temizliği yapılırken nelere dikkat edilmelidir nasıl yapılmalıdır, çok dikkat ve deneyim isteyen noktalardır. Her şeyden önce deponun durumuna göre dezenfektan seçimi yapılmalı ve uygulanmalıdır.

 

Su deposunun ne tür bir malzemeden üretildiği fark etmez her su deposu belirli bir süre sonunda bulunduğu konuma göre mutlaka kirlenip içerisindeki suyu steril bir şekilde muhafaza edemez hale gelecektir.

 

Su deposu dezenfeksiyonu Sağlık Bakanlığından yetkili bir firma tarafından yapıldığında, yetkili kurumlarca yapılacak denetimlerde müşteriden istenecek olan su deposu temizlik takip formu en az 6 ay geçerli olmaktadır.

 

Bu işlem su deponuza uygulanan temizlik işleminin  resmi kurumlarca kayıt altına alınıp sizi yasal yaptırımlara karşı koruyan bir uygulama olmaktadır.

 

Su deposu temizliğinde ilk olarak bir randevu günü belirlenir, randevu gününde su deposunun suyunun boşaltılmış olarak teknisyen ekiplere teslim edilmesi gerekmektedir. İlk olarak gelen dezenfeksiyon ekibi depoya giriş yapmadan önce ışıklandırma ve diğer iş güvenliği önlemlerini aldıktan sonra depoya giriş yapmaktadır.

 

Depo zemininde kalabilecek çok az miktardaki su ekip tarafından dalgıç pompalar yardımıyla sıfırlanmaktadır.

 

Önce depo zemin ve yanal duvarları uygun dezenfektan seçilerek basınçlı kompresörler yardımıyla uygulanır ve yıkanır, oluşan kaba kir ve tortu depo dışına tahliye edilir. Depo zemin ve duvarları tekrar dezenfekte edilerek belirli bir süre bekletilerek tekrar yıkanır, son bir durulama işlemi uygulanarak dezenfeksiyon tamamlanır.

Su deposu temizlik takip formu 

Deponun şamandıra ve diğer aksamları kontrol edilip müşteriye varsa    aksaklık arıza bilgisi verilir. Düzenlenen su deposu temizlik takip formu kaşe imzalı olarak teslim edilir.

 

Su deposu temizliğinde çok sayıda kimyasal ve dezenfektan ürünler kullanılmaktadır. Su deposu temizliğinde çoğunlukla yüksek oksitleyici ve  etkin birer kimyasal olan klor, klor dioksit, ozon ve hidrojen peroksit yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bakteri ve diğer patojen mikroorganizmaların % 90 kısmı etkisiz hale getirilmektedir.

 

Tekdez V.İ.P. sahip olduğu 12 yıllık deneyim ve teknik bilgisiyle Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye genelinde siz değerli müşterilerimize dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerini sektörün öncü ve lider kuruluşu olarak sürdürmeye devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021