SU DEPOSU TEMİZLİK KİMYASALLARI

SU DEPOSU TEMİZLİK KİMYASALLARI

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan su yapısında taşıdığı, inorganik ve organik maddeler, toprağın farklı katmanlarından karışan metal elementleri ve çeşitli mikroorganizmalarla birçok hastalığın oluşmasına neden olmaktadır.

 

Bu sebeple halkın kullanımına verilen suyun yapısında, sağlığa zararlı olabilecek hiçbir etkenin bulunmaması için, ilk olarak şehir şebekesine verilmeden önce bir dizi arıtma işlemleri ve dezenfeksiyonun yapılması gerekmektedir.

 

Doğal ortamda farklı formlarda yaygın olarak bulunan ve en fazla toksisiteye neden olan metaller olan argon, kadmiyum, kuşun ve civadır.

 

Bu ağır ve 1. Derece karsinojen ajanlar olarak uluslar arası kuruluş olan IARC tarafından sınıflandırılmıştır. Bu metal ve türevlerinin su kaynaklarına karışması ve kuyu suyu yoluyla direk kullanılması, hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmaması gibi etkenler suyun kirliliğinin patojenler dışında sebep olduğu diğer bir tehlikedir. Burada arıtma tesislerinin teknik uygulamalarının ölçüleri büyük önem taşımaktadır.

Suyun bulaşmalar yoluyla almış olduğu potansiyel patojen yükünün hemen hemen yok edilmesi için kullanılan ve geliştirilen su deposu temizlik kimyasalları ve dezenfektanlar çok çeşitli olup, depo türlerinin durumlarına ve kirliliğine göre değişik oranlarda kullanılmaktadır. Kullanılan yaygın dezenfektanlardan kısaca bahsedecek olursak;

 

Yaygın olarak kullanılanlar arasında en ekonomik, güvenilir ve kolay uygulanabilir dezenfeksiyon yöntemi olan klorlamadan pek çok patojen mikroorganizma, etkilenmekte ve yok olmaktadır. Klorun sudaki etkisi uygulamadan yaklaşık 30 dakika sonra ortaya çıkmaktadır.

 

1 litre suyun klor ihtiyacı yaklaşık 1.7 mg olup bunun 1.2 mg organik maddelerin yok edilmesi geri kalan 0,5 mg ise suda devamlı olarak bulunması gereken serbest bakiye klor miktarı olarak bulunmalıdır. Klorun klorlama işleminden sonra sudaki etkisinin devam edip etmediğinin değerlendirilmesi bakiye klor miktarıyla saptanır.

 

Bunun dışında etkili yöntemlerden biri olan hidrojen peroksit kullanımı ve ozon gazı uygulaması da çok sayıda patojen bakteri türleri ve mikroorganizmalarını yok etmektedir. Arıtma ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmış sağlıklı bir içme ve kullanma suyu berrak, tortusuz, renksiz, yosun, küf, amonyak sülfür ve bataklık kokusu içermemeli, mikrobiyolojik yükü belirlenen alt değerde olmalıdır. Suyun sahip olduğu bu fiziksel ve kimyasal özellikleri ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Diğer bir yüksek etkili daha doğal olan dezenfektan ürünü, doğada oksijen molekülü olarak bulunan atmosferdeki fiziksel etki ile kimyasal reaksiyon sonucu molekül yapısı değişerek oluşan ozon maddesi, günümüzde gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan pahalı bir üründür.

 

Özellikle risk skalası yüksek bakteri sporları ve viral ajanları, paraziter canlıları yok etmede çok etkilidir. Dezenfeksiyonla birlikte suyun koku ve tat değişikliğini de düzeltmektedir. 1 ton su 400 mg ozon ile yaklaşık 4 dakika içerisinde dezenfekte edilebilmektedir. Ozonun dezenfeksiyon etkisi geçici olduğundan, ozon ile dezenfeksiyondan sonra bakterisid etkisi olan bir dezenfektan madde kullanılmalıdır.


 


Su deposu temizliğinde sağlık açısından yan etki oluşturmayan sağlık bakanlığından onaylı dezenfektanlar arasında yaygın olarak kullanılan ürünlerden, etkin bakterisid özelliği sayesinde klor ve hidrojen peroksit gelmektedir.

 

Su depolarının iç yüzeylerinin patojen mikroorganizmalardan ve organik maddelerden temizlenmesi ve steril hale getirilmesi işleminde bu dezenfektanlar yoğun olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Su depolarına fiziksel atıklar ve dışkılama yoluyla bulaşan, insan ve hayvan sağlığı için ölümcül olabilen ishal ve gıda zehirlenmelerine neden olabilen fetal koliform bakteri türleri ve patojen virüslerin yok edilmesi ve deponun ve dolayısıyla muhafaza edilen suyun steril kalması için su depolarının düzenli periyotlarla, su deposu temizlik kimyasalları ile temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Tekdez dezenfekte, İstanbul  başta olmak üzere tüm illerimizde, uzman ve deneyimli kadrosuyla temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini kesintisiz sürdürmeye devam edecektir.

Su deposu temizlik ve dezenfeksiyon talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021