SU DEPOSU TEMİZLİĞİ YÖNETMELİK

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ YÖNETMELİK

Günlük hayatta kullandığımız içme ve kullanma sularının içeriği sağlığımızı direk etkilemektedir.

 

Suda bulunan mikroskobik canlılar ile mücadele diğer adıyla dezenfeksiyon çok mühim bir konudur.

 

Bu  alanda  Sağlık  Bakanlığının  su deposu temizliği yönetmelik ve ilgili mevzuatları doğrultusundan hareketle,  içme ve kullanma sularını,  Sağlık Bakanlığın onayladığı  Biyosidal  ürünlerle dezenfeksiyonunun düzenli aralıklarla yapılması, toplu yaşama alanlarında ve işletmelerde büyük önem taşımaktadır.

 

Suların dezenfeksiyonunda kullanılan diğer kimyasallar arasında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından güvenilirlik bildirgesi olan ozon gazı bilinen en kuvvetli dezenfektandır.

 

Ozon gazı atmosfer koşullarında güneşten gelen radyasyonun kimyasal değişimiyle oluşan bir gazdır.

 

Canlılar için çok tehlikeli olan ultraviyole –B ışınlarının atmosferde  emilimini sağlayıp ve oksijen molekülüne dönüşerek doğaya karışır.  Ozon gazı Avrupa tarihinde ilk olarak Paris’ de  şehir şebeke suyunun dezenfeksiyonunda  kullanılmıştır.

 

Sonrasında günümüze doğru gelindiğinde şişe sularının ve şişelerin dezenfeksiyonunda, sanayide soğutma suları yapımında ,son otuz yıldır da yüzme havuzlarının dezenfeksiyonun da etkili olarak kullanılmaktadır.

   

 


Ozon gazı doğada  Yüksek  oksidasyon kuvveti  sayesinde dirençli bakterilerin virüs ve küflerin  yok edilmesinde diğer dezenfektanlara oranla çok daha etkilidir. Ortam havasının içersin de bulunan çeşitli alerjik etkisi olan toz ve partiküllerin  etkisiz hale gelmesinde, kötü kokuların bertaraf eden tek üründür.

 

Su depolarının temizliğinde aktif olarak kullanılmakta olan  Ozon gazı tüm yaşama ve çalışma alanlarında rahatlıkla  uygulanabilen, hiçbir kalıntı ve atık madde bırakmayan , yapılan dezenfeksiyon sonrası kendi kendine tekrar oksijene dönüşen  çevre dostu,ortamda bulunan demir, mangan,klor, nitrik vb. gibi sağlığımıza zararlı metalleri de ortamdan uzaklaşmasını sağlayan en güvenilir dezenfektanlardan birisidir.

 

Yaygın olarak kullanılan Dünya da ve ülkemizde de  çok kullanılan  dezenfektanlardan biriside   klor’ dur. 

 

Günümüzde  bir çok işletmede  klorun farklı kimyasal bileşenleri su dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmaktadır.

 

Klor insanlara ve çevreye,gıda ürünlerine  zarar veren birçok mikrobiyal etmeni etkisiz hale getirdiği ve maliyetinin az olması nedeniyle çok talep  edilen bir üründür.Klor maddesi  üç ayrı formda piyasada bulunmakta ve farklı sektörlerde işe uygun olarak tercih edilmektedir.


 


Bu formlar; Sıvı klor( Sodyum Hipoklorit), Gaz klor( saf klor )ve Toz klor( calsiyum hipoklorit)  şeklindedir.Bu üç formdan hangisi olursa olsun suya verildiğinde hipoklorit asit (HOCL) oluşur.

Dezenfeksiyonu sağlayan işte bu madde içerisin deki  güçlü bir oksitleyici olan OCl iyonudur.

 

Su  özellikle, sağlıklı suyun yerini hiçbir şey dolduramaz, suyun alternatifi yoktur. Bu ilkeden hareketle sularımızı çevresel kirlilikten koruyarak dolayısıyla sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumuş oluruz.

 

Hayatımızda çok farklı durumlarda sürekli kullandığımız suyun ve özellikle içerisinde suyun bir süre bekletildiği depoların temizliği her şeyden daha önemlidir.

 

Su depolarında zamanla  mikrobiyal gelişmenin sebepleri arasında;  özellikle deponun teknik bakımlarının yaptırılmaması, suyun sirkülasyonunun olmaması, suyla beraber depoya taşınan organik atıklar ve partiküller,  bütün bu etmenler zamanla suda sağlığımıza zarar verebilecek çeşitli bakteri virüs ve mikroorganizmaların oluşmasına, tifo kolera sıtma, yüksek ateş, bağırsak enfeksiyonları, ishal, kabızlık  ve lejyonella  gibi çok ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

 

Su deposu temizliği sağlığımız için olmaz ise olmaz konulardan bir tanesidir.

Su deposu temizliği yönetmelik  her bireyin okuması gereken önemli bir konudur.

 

Neden su depomuzu temizletmeliyiz ?

Depomuza gelen su her ne kadar şebeke dağıtımında klorlanmış ve dezenfekte edilmiş olsa bile, şebeke hattında beraber taşıdığı balçık, çamur ve diğer su içerisinde olmaması gereken partiküllerden dolayı kirlenmektedir. Buda zararlı bakterilerin üremesi için en uygun ortamı oluşturmaktadır.                      


Su deposunun pompası , su çekerken depodan eksilen su kadar depoya ortamın havası girmektedir,deponun hava emiş noktasında,havada bulunan mikropları süzen hassas bir filtre yoksa ortam havası içersin de bulunan her mikrop, her madde hava ile su deposu içerisine girer ve suya karışır.Bu depoya giren hava ile birlikte taşınan canlı organizmalar polen, maya, küf, toz her tür mikroskobik canlı deponuzda ki suda üreyerek mevcut suyun yapısının bozulmasına, renk tat koku değişimine ve zamanla yosunlaşmaya kadar gitmektedir.

 

Yosunlaşma özellikle fiber, polyester, plastik su depolarında diğer depolara göre daha çok oluşmaktadır.Bunun başlıca sebebi su deposunun temizliğinin uzun süre yapılmaması ve deponun güneş ışıklarına maruz kalmasıdır.

İşte bu nokta neden depo temizliği yaptırmalıyız?  Sorunun en kritik ve önemli cevabını oluşturmaktadır.

 

Su deposu temizliği nasıl yapılmaktadır ?

Siz değerli müşterilerimizle randevu planlaması yapılır. Uzman ekibimiz randevu gününde  işletmenizde hazır bulunup gerekli tüm iş güvenliği önlemlerini alarak deponuzun dezenfeksiyon işlemini en etkili dezenfektanlar ile  üç aşamada gerçekleştirir. Son bir kontrollerini yaparak sağlıklı ve güvenli bir şekilde tarafınıza teslim edilir. İşlem sonrası kaşe imzalı  servis hizmet formu düzenlenip tarafınıza teslim edilir.

 

Sağlık Bakanlığı genelgelerinde de  su deposu temizliğinin ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Su deposu temizliği yönetmelik ve genelgelerine mutlaka riayet edilmelidir.

 

2007-67 genelgesini değerli müşterilerimizden incelemesini önemle rica ediyoruz.

 

İlgili yönetmelik ve genelgelerde de belirtildiği gibi su deposu temizliği 3 ve 6 aylık periyotlar çerçevesinde yaptırılmalıdır. Bizim önerimiz su deposu temizliğiyle beraber, su tesisatınızın tüm aksamlarının da temizlenmesi sağlığınızı korumanız açısından çok daha etkili olacak bir karardır.

 

Tekdezvip su deposu temizliği yönetmeliği kural ve şartnamelerine bağlı, günümüz teknolojik standartlarına uygun temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri vermektedir.

 

Yapısal olarak çok çeşitli su depoları bulunmaktadır. Su deposu temizliğinde, deponun niteliği ve yapısı önemli değildir.

Her çeşit depo mutlaka düzenli  olarak sağlığınızı korumak adına dezenfekte  edilmek zorundadır.

Sağlık kontrolleri için denetlenen kurum ve kuruluşlar dışında, toplu yaşam alanları olan konut ve sitelerde su depolarının nerede olduğu  dahi  site sakinleri tarafından bilinmemesi su depolarının temizliği konusunda hiçbir şey yapılmamasına, su depolarının gözden uzak şekilde konumlandırılması ve site yönetimlerinin temizlik ve hijyen konusundaki yeterli olmayan tutumları,  su depolarının atıl kalmasına ve temizlik ve bakımlarının unutulmasına neden olan durumlardan bir tanesidir.

 

Bu durumlarda kişisel çabaların olması yada yönetimin doğru yönlendirilip depo tesisat temizliğinin yaptırılması en doğru adımdır.

 

Su depolarının temizliği hizmetini veren firmalarda sağlıklı bir hizmet alabilmeniz için sorgulamanız gereken bir dizi yetki belgesi vardır.

 

Bunlar iş sağlığı ve güvenliği, mesleki yeterlilik belgeleri, uygulayıcı personelin işinde teknik eğitim aldığını gösterir belgedir.

 

 

Yüksekte ve kapalı ortamda çalışma yeterlilik belgeleri İSG uzmanları tarafından verilen uygulamalı eğitimdir.

 

 

Sağlık portörleri tüm personelin düzenli sağlık tetkiklerinin yapıldığını gösterir belge,kalite yönetim belgeleri Şirketin plan ve kontrol altında bir işletme yönetimi ve müşteri memnuniyeti odaklı  bir organizasyon için uygulanan eğitimleri kapsamaktadır.

 

 

En önemlisi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili olduğuna dair dezenfektan ürün Kullanma İzin belgesi mutlaka olmalıdır. Siz değerli müşterilerimiz böylelikle  hiçbir belge ve sertifikaya sahip olmadan bu hizmeti vermeye çalışan yetkisiz  bilgisiz firmalardan kendinizi ve sağlığınızı korumuş olursunuz.

 

 

İşte bu durumların engellenmesi ve sağlığımızın korunması adına dezenfeksiyon  kaçınılmazdır.                    

Ülke olarak halkımızın su deposu hijyen ve temizliği konusunda bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

Uluslar arası alanda Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı ve ülkemizde de bu doğrultuda  uygulanan ilgili yönetmelikler, genelge ve araştırmalar  (28580 Sayılı İnsani  Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik        1593 Sayılı Hıfzıssıhha  Kanunu: 235 ve 242. Maddeleri, 2007 / 67 Sayılı Sağlık Bakanlığının Su Genelgesi)   Suyun sağlıklı olmasının insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatmaktadır.

 

Dünyada ve ülkemizde  kullandığımız  suların dezenfeksiyonu sağlıklı kullanımı konusunda  insanların bilinçlendirilmesi için teknik ve uzman kadrosuyla  su dezenfeksiyonu alanında  TekdezVip  olarak tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 

Başta İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

 

Hayata ve insana saygı adına, siz değerli müşterilerimizin sağlığının her şeyden çok daha önemli olduğunun bilincinde olarak, amacımız tüm uzman dost kadromuzla, su deposu ve ilgili tüm sorunlarınızı doğru şekilde çözerek her zaman yanınızda olmaktadır.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021