SU DEPOSU TEMİZLİĞİ MEVZUAT

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ MEVZUAT

Su depoları; hemen her alanda ihtiyaç duyulan suyun muhafaza edildiği ve steril olması gereken alanlardır.

Su depolarının steril ve temiz olması insan sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Kirli su, ciddi boyutta rahatsızlıklara sebebiyet vermekte bu nedenle deponun steril olması bu denli önem kazanmaktadır.

 

Su deposu temizliği mevzuat; Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmış olan, su depolarının kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir diğer dönemlerde en geç 6 ayda bir temizliğinin yaptırılması gerekliliğidir.

 

Su deposu temizliği mevzuat zorunluluğuna uyulmadığı takdir de denetleme süreçlerinde sorunlar yaşanacak ve en önemlisi insan sağlığı tehlikeye atılacaktır.

Su depolarının temizliği sağlanmadığında, deponun içerisindeki kirli su, bakteri üremesine neden olacak ve koliform, ekoli, enterekok bakterilerinin üremesi hızla gerçekleşecektir.

 

Koliform, ekoli, enterekok bakterileri hızla üreme özelliğine sahiptir ve ishal, kusma, bulantı, yüksek ateş, kolera, tifo, kırım Kongo kanamalı ateş gibi ciddi boyutta rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

 

Bu nedenle kirli su kullanımı, insan sağlığı açısında oldukça tehlikeli boyutlarda olabilmekte ve ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir.

 

Dünya Sağlık Örgütü raporunda da, kirli su kullanımından kaynaklı ölümler sigara ve alkolden sonra altıncı sırada yer almaktadır.

 

Su deposu temizliği mevzuat, bu tür durumlara sebebiyet vermemek için halk sağlığı adına düzenlenmiş bir genelgedir ve en geç 6 ayda bir olan, deponun temizlenme zorunluluğu ihmal edilmemelidir.

 

Su depolarını çeşitlerine göre incelediğimizde; beton depo, çelik depo, modüler paslanmaz depo, plastik depo çeşitleri ile karşılaşılmaktadır. Depo çeşitlerine göre, deponun düzenli temizliğinin yapılmamasının olumsuz sonuçları da olmakta ve depo verimli olarak işlevini yerine getirememektedir.

 

Plastik depoların düzenli ve periyodik olarak temizliği sağlanmadığında depo içerisinde yosunlanma meydana gelecektir. Yosunlanma beraberinde koliform olarak bilinen bakterinin hızla üremesine neden olacaktır.


Su deposu temizliği mevzuat 


Koliform bakterisi arındırılması oldukça zor bir bakteri çeşididir. Ancak doğru yöntem ve tekniklerle temizliği yapıldığı takdir de depo verimli olarak işlevini yerine getirebilecektir.

 

Doğru yöntem ve teknikler, su deposu temizliği mevzuat bildirgesine uygun çalışma koşullarını sağlayan firmalar ile mümkün olacaktır ve bu firmalar sahip olduğu belgeler diğerlerinden ayrılmaktadır.

 

Bu belgeleri; Sağlık bakanlığı onaylı izin belgesi, TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, eksiksiz yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri olarak belirtmek doğru olacaktır.

 

TEKDEZ V.İ.P, su deposu temizliği mevzuat koşullarına uygun olarak yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri eksiksiz olarak hizmet vermekte olan Türkiye geneli kurumsal bir kuruluştur.

 

Sağlıklı su kullanımı ve doğru yöntem ve tekniklerde hizmet için TEKDEZ V.İ.P ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Plastik depolar da yaşanan yosunlanmaların yanı sıra diğer depo çeşitlerin de paslanmalar, delinmeler ve çatlamalar meydana gelmektedir.

Bu tür durumlar da depo için uygulanacak yöntem ve metotlar temizlikten çok daha farklı ilerlemektedir. Bazı durumlar da bu depolar tamamen işlevini kaybetmekte ve değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Bu depolar için uygulanacak olan yöntemlere hakim firmalar ancak belirtilen belgeler ile ayırt edilebilecektir.

 

TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi; doğru yöntem ve metotlarda uzman ekipler tarafından hizmet verildiğinin kanıtı niteliğindedir.

TEKDEZ V.İ.P, TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi ile uzman ekipler tarafından hizmet sunmaktadır.

 

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası ile firmamız eğitimli ekipleri ile profesyonel hizmet vermektedir.

Su deposu temizliği mevzuat bildirgesine göre uygun ve sağlıklı temizlik için yıllardır hizmet vermekte olan TEKDEZ V.İ.P ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve profesyonel ekibimizden destek talep edebilirsiniz.

Su deposu temizliği mevzuat hakkında ve su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu hakkında detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. 

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021