SU DEPOSU TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYON İSTANBUL

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYON İSTANBUL

Sağlıklı erişkin bir insanda kemiklerin %25’ i, ağ dokusunun %45’i ve kanın %90’ı sudur. Su yüzlerce metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesinde hem taşıdığı maddeler hem de sağladığı sıvı ortam nedeniyle vücudun lokomotifi olan yapı taşıdır. Su çok önemli birçok faaliyeti yerine getirmektedir. Bu nedenle su deposu temizliği asla ihmal edilmemelidir.

 

Fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesi, vücut ısısının düzenlenmesi, hücre ve dokuların yapılarının korunması, hücre ve dokuların beslenmesi ve oluşan hücresel atıkların vücut dışına atılması için taşıyıcılık görevini yürütmektedir.

 

İstirahat halinde olan bir insanın günlük su ihtiyacı 27 gr/kg olmaktayken, çalışma ve aktivite varken bu ihtiyaç 40-50 gr/kg kadar yükselebilmektedir.

 

Kişide fizyolojik su ihtiyacının yanı sıra kullanım suyu ihtiyacı da önemli bir yer tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanım suyu ihtiyacı ortalama kişi başına 150 lt/gün olarak kabul edilmekte olup bu miktar batı ülkelerinde günlük 500 lt/güne kadar yükselmekte olup diğer taraftan geri kalmış Asya ve Afrika bölgelerinde bu miktar 50 lt/güne kadar düşmektedir.

Su deposu temizliği örnek resimleri;

 

Sağlık açısından uygun bir suyun kimyasal nitelikleri belli standartlarda bulunması gereklidir.

 

Su kimyasal nitelikler açısından insan sağlığı için gerekli olan veya doğal olarak suda bulunabilen Oksijen, Karbondioksit, İyot, Flor, Kalsiyum, Magnezyum, NaCl vd. gibi maddeleri içermeli buna karşılık insan sağlığı için zararlı olan Amonyak, Nitrat, Nitrit, Cıva, Kurşun, Arsenik, Deterjanlar, Pestisidler, Gübre vb. gibi maddeleri kesinlikle içermemelidir.

 

İçilebilir temiz suyun bu kadar önemli olduğunu, susuz bir yaşamın olmadığının farkında olarak, her bireyin bilinçli bir şekilde içme ve kullanma suyunu israf etmeden hareket etmesi ve kullanması çok önemlidir.

 

Bunun dışında kullanma suların temizliği ve bakteriyel yükü sağlıklı su kullanımında en önemli kriterdir.

 

Bulaşık sularla taşınan en potansiyel tehlike özelliğini sürdüren ve yaygın olarak hastalık yapan  potojen bakteri grubu fekal koliform bakteri türleridir.

Sıcakkanlı canlılar, kedi, köpekler ve  insanların bağırsaklarında yaşayan ancak dış ortamda dışkı ile kirlenmiş toprak ve su vasıtasıyla, birçok hayvan türü ve insanlarda çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır.

 

Bulaşıcı olan çeşitli bağırsak hastalıklarından dizanteri, kolera dışında, gıda zehirlenmeleri, kan dolaşım bozuklukları, kolera, sarılık ve çocuk felci etkeni patojenler taşıyıcı insanların bağırsaklarında bulunurlar.

 

El sabunlama ve kişisel temizliğe dikkat edilmediğinde çok kolay bir şekilde bulaşmakta ve yayılmaktadır.

Günlük hayatta ihtiyacımız olan hemen her şeyde suyu kullanmaktayız ve bu suların temiz ve patojenlerden ari olması toplum sağlığının korunması amacıyla, yetkili kurumlardan başlayıp birey olarak her insanın bilinçli bir şekilde hareket etmesiyle sağlanabilir.

 

Su kaynakları bir dizi arıtma işlemlerinden sonra şehir şebeke hatlarında çeşitli nedenlerle etkilenerek kısmen kirlenmekte ve su depolarına bu şekilde taşınmaktadır.

 

Suda var olan çeşitli çözünmüş organik maddeler ve elementler patojen bakteri, virüs ve parazitlerin oluşması ve çoğalması için besin ortamı olup, uygun sıcaklık ve ph da çok daha hızlı üremelerine neden olmaktadır.

Kullanma ve içme sularının bulanık olması suyun organik madde yükünün fazla olduğunu gösterir. Bulanıklığa sebep suyun endüstriyel ve evsel atıklarla kirletilmesidir.

 

Su deposu temizliği dezenfeksiyon İstanbul başta olmak üzere özellikle çok nüfuslu ve yoğun sanayi üretiminin olduğu büyük kentlerde ihtiyaçlar nedeniyle sık kullanıma da bağlı olarak suyun etkisiyle daha hızlı bir şekilde kirlenmektedir.

 

Çok sayıda insan yükünün olduğu büyük tesis ve kuruluşlar, konaklama yerleri, okullar ve hastanelerde bulaşıcı salgın hastalıklar oluşması muhtemeldir.


 


Suyla bulaşan patojenlerin artmasının diğer bir nedeni tüm su depolarında görülen ama özellikle plastik, polimer su depolarında daha kolay üreyebilen yosun dediğimiz sucul canlı olan alg türüdür. Çevresel şartların uygun olmasıyla fazla aydınlatma, yüksek sıcaklık ve sudaki fosfor ve nitrat fazlalığı su depolarında ve tüm su kaynaklarında yosun oluşumuna neden olmaktadır. Yosunlaşma suyun renginin değişmesine, kötü koku, tat oluşumuna, klor ihtiyacının artmasına ve dezenfektanların etkisinin azalmasına neden olarak maliyet artışlarına sebep olurlar.

 

Bahsettiğimiz tüm bu nedenler su tesisat sistemleri ve bu sistemlere su sağlayan su depolarının en geç yılda bir dezenfekte edilmesinin önemini bizlere açık şekilde ifade etmektedir.

 

Su deposu temizliğinde nelere dikkat edilmelidir, nasıl yapılmalıdır başarılı bir dezenfeksiyon işleminin kriterleri nelerdir. Hizmet aldığınız kuruluşun deneyimi ve bilgisi bu noktada öne çıkmaktadır.

 

Su deposu temizliği dezenfeksiyon İstanbul da çok sayıda firma hizmet vermektedir.

 

Bu firmaların her şeyden önce Sağlık Bakanlığından yetki almış olması gerekmektedir, Ayrıca dezenfeksiyon işlemlerini uygulayan teknik personelin iş sağlığı ve güvenliği yüksekte çalışma, kapalı ortam çalışma eğitim sertifikaları, oryantasyon eğitimleri, bulaşıcı bir hastalık olup olmadığının göstergesi olan kan tetkikleri ve portör muayenelerini içeren sağlık raporları, firmanın çalışma organizasyon kalitesini sunan ISO kalite yönetim sistemleri olması, yapılan dezenfeksiyon ve temizlik işleminin doğru teknik yöntemlerle sağlıklı ve güvenilir olacağının kanıtıdır.

 

Sularla yaşanan patojen bakteri ve mikroorganizmalardan korunmak için neler yapmalıyız, yılda en az bir kez su tesisat sistemlerinin temizliği ve bakımının yapılması, kullanılan su depolarının en geç altı ayda bir dezenfeksiyonunun sağlanması, günlük yaşantımızda mutfakta ve kişisel temizliğimiz de kullandığımız suların temiz ve sade su olmasına dikkat edilmesi çok önemlidir, çünkü fekal koliform bakteriler sadece içme sularıyla değil yediğimiz sebze ve meyvelerin ürünlerin taşıyıcı sularla yıkanmasıyla da bulaşabilmektedirler.


Foseptik tankı temizliği örnek kirli resmi;


Sağlığımızı korumak bu tehlike arz eden durumlara karşı gerekli önlemleri almadan mümkün değildir.

 

Tüm su depoları türlerine uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon işlemi şu şekilde yapılmaktadır; öncelikle bir randevu günü belirlenir,randevu gününden önce depodaki su tahliye edilerek teknik ekiplere boş olacak şekilde teslim edilir, depo zemininde kalan çok az su dalgıç pompalar yardımıyla sıfırlanır, teknik personel tarafından gerekli tüm iş güvenliği önlemleri alındıktan sonra depoya giriş yapılır, ilk olarak depo zemin ve yanal duvarları uygun bir dezenfeksiyon yardımıyla dezenfekte ve basınçlı kompresörler yardımıyla yıkanır, zeminde biriken tortu ve kirli su depo dışına tahliye edilir,depo içi tekrar dezenfekte edilerek bir süre bekletilir ve tekrar basınçlı kompresör yardımıyla yıkanır,depo zemin ve duvarlarına son bir durulama yapılarak dezenfeksiyon işlemi sonlandırılır, zemindeki su depo dışına dalgıç pompalar yardımıyla atılır.


Foseptik tankı temizliği örnek temiz resmi;

 

Deponun şamandıra ve diğer tüm aksamları teknisyen ekiplerce kontrol edilip müşteriye herhangi bir aksaklık yada arıza var mı bilgi aktarılır.

 

Son olarak Sağlık Bakanlığı denetlemelerinde geçerli olan 6 aylık servis hizmet formu kaşe imzalı olarak müşteriye teslim edilir.

Su deposu kullanım yoğunluğuna bağlı olarak değişen sürelerde en geç altı aylık bir süreçte yine yüksek düzeyde kirliliğe ulaşacaktır. Depo temizlik ve dezenfeksiyonu asla ihmal edilemeyecek bir konu olduğunu unutmayalım.

Su deposu temizliği 3 – 6 aylık periyotlarla tekrarlanmalıdır.

Temizlik ve dezenfeksiyon sektörünün yetkin ve öncü kuruluşu Tekdez, sahip olduğu kalite ve yetki belgeleri, teknolojik gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli yenileyen uzman kadrosuyla, su deposu temizliği dezenfeksiyon İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde aktif hizmet ağıyla, siz değerli müşterilerimize temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Su deposu temizliği dezenfeksiyon İstanbul genelinde, siz değerli müşterilerimize profesyonel çözümler sunmaktayız.

Su deposu temizliği talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021