SU DEPOSU TEMİZLİĞİ BELEDİYE

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ BELEDİYE

Su Deposu Temizliği Belediye ile diğer yetkili kurumlarca yapılan su deposu temizliği hizmetleri için tekdez firmamızın VİP kaliteli hizmet segmentiyle en uygun fiyatla su deposu temizliği hizmeti sunuyoruz. Son yüz yıldır büyük bir hızla ilerleyen bilimsel gelişmeler ışığında makine ve endüstri alanına yapılan yatırımlar ve artan kimyasal kullanımı, insan işgücü kullanımını azalttığı gibi çevreye ve doğaya verdiği zararlar artık geri dönülemez bir hale  ve tüm canlıları tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

Su kaynaklarının bu gelişmelerden korunması ve kontrolü aşaması büyük bir çalışma ve maliyetler gerektirmektedir. Tarım ürünlerinin besin yatağı olan toprağın ve su kaynaklarının toksik etki eden kimyasal atıklar, zirai ilaçlar olan pestisitlerin yoğun kullanımıyla, geri dönülmez sağlık bozulmalarına ve canlıların genetik değişimlerine kadar gidebilmektedir. Kullanılan su kaynaklarının yer altı beslenmeleri ve sanayinin toksik atık maddeleri, ileri teknoloji arıtma sistemleriyle temizlenip dezenfekte edilmesine rağmen, su sistemlerinin dağıtım aşamasında ev ve işyerlerine gelene kadar, septik sistemlerin kanalizasyon atıklarının bir şekilde bulaşması,  E. Coli gibi çok tehlikeli patojen bir çok bakterinin,  protozoaların ve virüs etmenlerinin suyla taşınmasına ve dizanteri, gıda zehirlenmeleri, sıtma, hepatit türleri, şiddetli ishal ve ciddi akciğer hastalıklarının oluşmasına neden olmaktadır.

Su Deposu Temizliği Belediye

Sağlığımızı riske eden hatta ölümcül boyutlara ulaşabilen tüm bu faktörlerden korunmak adına su dağıtım sistemlerinin önemli birer parçası olan su depolarının ve su tesisat sistemlerinin bakım temizlik ve dezenfeksiyonunun altı ayda bir aksatılmadan yaptırılması gerekmektedir.

Su deposu temizliği belediye ve diğer yetkili kurumların işbirliği içerisinde düzenli olarak sürdürülmekle birlikte, yaşanan bir takım sistemsel aksaklıklar ve toprak, hava ve su kaynaklı etkileşimlerin olması ne yazık ki yaşanmakta, içme ve kullanma suları kirlenmeye maruz kalmaktadır.

Sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu risk ve tehlikelerden korunmak adına günlük işlerimizde ve kişisel temizliğimizde kullandığımız suları dahi artık ne kadar temiz ve steril diye her bireyin sorgulaması ve gerekli tedbirleri alması ilk yapması gereken konulardan birisidir.

Mutfağımızda sebze ve meyveleri yıkamada kullandığımız kirli sular da patojen bazı bakteri ve virüslerin bulaşmasına neden olmaktadır. 

Durum bu kadar hassasken içme sularının temizliği daha büyük önem arz etmektedir. İçme suyu olarak kullanılan su depolarının muhafaza ettiği suları steril ve hijyenik olması da depoların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin doğru yapılmasına bağlıdır. 

Su Deposu Temizliği Belediye

Su deposu temizliği belediye ve özel kuruluşlar bu hizmetleri sunmaktadırlar. Dikkat edilmesi gereken nokta dezenfeksiyon hizmetini veren kuruluşların Öncelikle Sağlık Bakanlığı yetkili denetimden geçmiş olması ve sahada hizmet sunan teknik personelinin bulaşıcı bir hastalık taşıyıcısı olduğunun tespiti olan kan tetkikleri ve portör muayenelerinin yapıldığının göstergesi sağlık raporları mutlaka istenmelidir. 

Ayrıca İş güvenliği eğitimleri olan yüksekte çalışma, kapalı ortam şartları eğitimleri de doğru ve güvenilir bir dezenfeksiyon hizmeti açısından kontrol edilmelidir.

Su deposu temizliğinde Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı 2007/67 sayılı genelgeyle zorunlu hale getirilmiştir. 
Bu genelge su deposu temizliği ve özel hizmet veren kuruluşlar tarafından tüm kamuoyuna toplum sağlığını korumak amacıyla duyurulmakta ve önemi anlatılmaktadır.

Su deposu sürekli kullanımda 3 ayda bir en geç ise 6 ayda bir temizlik ve dezenfeksiyonunun yaptırılması, muhafaza ettiği suyun patojen yükünün artmasını engelleyip ölümcül olabilecek bağırsak ve kan enfeksiyon hastalıklarından, özellikle hassas olan çocuk ve yaşlı insanları koruyacaktır.

Dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan dezenfektan ürünler çok çeşitli olmakla birlikte yoğunlukla kullanılan,  her yüzeye uygulama kolaylığı ve etkin bakterisit öldürücü etkileri nedeniyle klor, klor dioksit, ozon, hidrojen peroksit gibi ürünler ve kimyasal bileşenler tercih edilmektedir. Yapılan son mikrobiyal testler sonucu bu dezenfektanların bakteri ve diğer patojen ajanların % 90 gibi bir oranda etkisiz hale getirdiği görülmüştür.

Firmamız Tekdez VİP; İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil, hiç bir belediye ile ticari bir anlaşması ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. Herhangi bir belediyeyi temsil etmemekteyiz. TEKDEZVİP. verdiği tüm hizmetlerde Sağlık Bakanlığı su deposu temizliği izin belgelerine sahip, yetkili kuruluştur.

Kuruluşumuz TekdezVİP, dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerini eğitimli uzman kadrosuyla, İstanbul ve tüm Türkiye genelinde yaygın hizmet ağıyla kesintisiz sürdürmeye ve sizlerin yanında olmaya devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021