SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ
Firmamız su deposu temizliği, su deposu dezenfeksiyonu ve biyosidal ürün kullanımlarında T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, İL SAĞLIK VE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yetkilendirilmiş, izin belgelerine sahip kuruluştur!

Su deposu temizliği, su deposu dezenfekte, su deposu temizlik hizmetlerinde profesyonel, tüm kalite ve yetki belgelerine sahip personellerimizle hizmet vermekteyiz.

Su depoları;  apartman, kurum ve kuruluşlarda genellikle zemin katlara, veya gözden uzak alanlara kurulumu yapılan, sistemin mevcut su ihtiyacını karşılamakla görevli sistemlerdir.

Şebekeden gelen suyun taşıdığı balçık, çamur, kum  ve benzeri maddeler ile zamanla kirlenmektedir. Kullanımı az olduğunda,  şebekeden sisteme direk su aldığımızda  yani su deposunun sadece su kesintisi olduğu zamanlarda kullanılması durumu, bu kirliliği artıran nedenlerden birisidir.

Su deposu temizliği talepleriniz için lütfen iletişim sağlayınız.

Türkiye genelinde su deposu temizlik, su deposu temizleme hizmetlerini profesyonel metotlar ile vermenin, haklı gururunu taşıyoruz.  
Depo içerisinde kullanılmadan yani sirküle edilmeden muhafaza edilen sudaki kirlilik, kat ve kat fazladır.

Değerli müşterilerimizden gelen önemli sorulardan bir tanesi; 

“Şebeke suyu klorlanmıyor mu? O halde bize temiz gelmesi gerekmez mi? “  
Tabi ki şebeke suyu klorlanıp ve temizlenerek sisteme pompalanmaktadır. Fakat suyun hanemize gelene kadar boru sistemlerinde yaptığı yolculuk ve beraberinde taşıdığı su içerisinde bulunmaması gereken materyaller su depomuzu kısa süre içerisinde kirletmektedir.

Örnek Belgelerimiz;
Su deposu temizlik belgeleri 

Başlıca su deposu kirlilik nedenlerinden  biri de çatlak ve kapak aralıklarından depo içerisine düşen haşerelerdir. (Fare, örümcek, böcek vb.)
Kirli su deposunda birçok bakteri ve mikrop üremektedir. Bu bakterilerin en başında koliform, ecoli, enterekok ve legionella pneumophila gelmektedir.
Bu bakteri ve mikroplar kullanıcıda alerji, kaşıntı, iltihaplanma, astım, ishal, tifo, kolera, hepatit A- E, sıtma, beyin iltihabı, çocuk felci, tularemi gibi ciddi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.
İshal;  hastalık yapan mikropların bulaştığı kullanma suyu, dezenfekte edilmemiş su kullanımı, içme veya kullanma sularına bulaşan kanalizasyon suları ve bu sularla meyve, sebze temizliği nedenlerinden bulaşır.


Tifo; enfekte insanların dışkıları ile kontamine olmuş su kullanımı, kanalizasyon suyunun mevcut tüketim suyuna karışması, uzun süre temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmamış su depolarından gelen suyun kullanımı nedenlerinden bulaşır.

Hepatit A – E; kirli su içilmesi, teması, kirli su ile kişisel temizlik veya gıda temizliği nedenlerinden bulaşır. Hepatit A genellikle çocuk gurubunu enfekte ederken, hepatit E ise genellikle genç  kesim ve gebe bayanlarda enfeksiyonlara neden olmaktadır.

Sıtma; kirli su teması ya da tüketilmesi nedenlerinden bulaşır. Titreme ateş ve terleme gibi belirtileri olan bir rahatsızlıktır.

Beyin iltihabı; bu hastalığa neden olan mikroorganizmalar için de kirli sular çoğalma ve yaşama ortamlarıdır.

Çocuk felci; bu hastalık mikropları da kirli sularda çabuk üreyebilmektedir. Atık suların karıştığı içme ve kullanma suları hastalık için etkin nedenlerdir. Bu hastalığın diğer gurupları da tifüs, mantar, trahom ve uyuzdur.

Lejyoner; legionella bakterisinin neden olduğu, ciddi sonuçlar doğurabilecek bir zatürre hastalık biçimidir. Bulaşma yolu kirli depodan su kullanımı, temizliği yapılmamış sıhhi tesisat ve klima sistemleridir.

Tularemi; bu hastalığın asıl etkeni francisella tularensis’ tir. Su depolarının açık veya aralık kapaklarından, depodaki herhangi bir çatlaktan içeri giren fare ve kemirgenlerden bulaşır. Mevcut su içerisinde ölen bu kemirgenler suyu kirleterek bakteri oluşumu tetikler. Çok ciddi bir rahatsızlıktır. Su deposu temizleme ve su tesisatı temizliğinin yaptırılması gerekir.

Plastik su deposu temizliği öncesi ve sonrası;
Plastik su deposu temizliği

Suyla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemleri;

1.Su depolarının 6 aylık periyotlar ile dezenfektesi yapılıp, temizlenmelidir.
2.Su depolarına dışarıdan girebilecek kedi, fare, kemirgen ve böceklerin yollarının kapatılması. Genellikle çatlak ve açık kapaklardan girmektedirler.
3.Zamanla korozyona uğrayıp, içerisindeki suyu steril olarak saklamaya elverişli olmayan su depolarının izolasyon yaptırılması.
4.Kaynağı belli olmayan taşıma, kuyu suyu kullanımları durdurulmalıdır.
5.Sebze ve meyveler bol temiz suyla yıkanmalı, kişisel temizlikler temiz suyla yapılmalıdır.
6.Belirli etken nedenlerle hasta olan kişilerden, bulaştırıcı oldukları dönemlerde yakın temastan kaçınılmalıdır.
7.Su depolarına arıtma ve klor dozaj pompalama sistemleri kurulmalıdır.
8.Senede bir defa tüm tesisat dezenfeksiyonu yaptırılmalıdır.
 
Değerli müşterilerimizden gelen bir diğer önemli soru ise;

“Şebekeden depoya gelen suyu içmiyorum, korunuyor muyum?”

Kirli ve temizliği yapılmamış su deposundan gelen suyu içmemek, korunmak  için yeterli bir neden değildir. Bu suyla yapılan kişisel temizlikler veya gıda temizliği hastalık bulaşması için etkin bir nedendir.

"Sağlık Bakanlığı 2007 – 67 genelgesi C Halkımızın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" da”  su deposu temizliği konusu şöyle işlenmiştir.

1.Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
2.Kesinti olmadığı zamanlarda da suyun depodan kullanımı sağlanmalıdır.
3.Mahalle aralarında kuyu, tanker, bidon, v.b. kaynaklardan içme suyu temin edilmemelidir.

Su deposu temizleme hizmeti, ilgili bakanlıkların genelgelerinde de açıkça belirtildiği gibi ihmal edilmemesi gereken bir konudur.

Kendi sağlığımız, aile sağlığımız ve çevre sağlığımız için su deposu temizlik hizmeti rutin dönemlerde 6 ayda bir, kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir yaptırılmalıdır.

Su deposu temizlik hizmeti ile su tesisat temizliği de beraber yaptırılması daha sağlıklı bir su kullanım, tüketimine etken olmaktadır. 

Su deposu temizliği nasıl yapılır?

1.Su deposu temizleme hizmetinden önce müşteri ile randevu planlaması yapılır. Müşteri randevu gününe kadar depodaki mevcut suyu, kullanarak tüketir veya tahliye eder. Tahliye vanasının üstte olması sebebiyle depo dibinde kalabilecek az miktarda su, ekiplerimizce tahliye edilir.
2.Su deposuna girmeden önce güvenlik tedbirleri alınarak, su deposunun ışıklandırılması sağlanır.
3.Tek giyimlik hijyen kıyafeti giyen temizlik personelimiz, kir sökücü dezenfektanlar ile basınçlı kompresör yardımıyla su deposunun zemin ve yanal duvarlarındaki kirliliğin çözülmesini sağlar.
4.Su deposunun dibine çöken kirlilik, pompalar ile depo dışarısına atılır.
5.Tüm su deposu içi tekrar dezenfekte edilir ve bir süre beklenildikten sonra basınçlı kompresörlerle yıkanır.
6.Dipteki kirli su depo dışarısına tahliye edilip, son bir durulama yıkama işlemiyle hizmet sonlandırılır.
7.Temizlenmiş depoya su almadan önce deponun şamandıra ve benzeri çalışan aksamları kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık ya da çalışmayan mekanizmalar için, müşteriye anlık bilgi verilir.
8.Su deposunun temizlik öncesi ve sonrası görüntüleri mutlaka fotoğraflanıp, sonrasında müşteriye e-posta  ile gönderilir.
9.Temizlik sonrası 6 ay geçerli servis hizmet formu, hizmet sonunda kaşe imzalı yetkiliye teslim edilir.

Temizlik hizmeti verilen su deposu çeşitleri ve nitelikleri;

1.Plastik su deposu temizliği
2.Çelik su deposu temizliği
3.Galvaniz su deposu temizliği,
4.Sac su deposu temizliği
5.Beton su deposu temizliği
6.Fayans su deposu temizliği
7.Yangın su deposu temizliği
8.Yağmur su deposu temizliği
9.Kuyu suyu deposu temizliği
10.Arıtma su deposu temizliği
11.Şebeke su deposu temizliği
12.Ham su deposu temizliği
13.Gri su deposu temizliği
14.Boyler temizliği
15.Apartman su deposu temizliği
16.PVC Membran kaplama yapılmış su deposu temizliği.
17.Fiberglas su deposu temizliği
18.Polyester su deposu temizliği
19.İçme suyu deposu temizliği

Beton su deposu temizliği öncesi ve sonrası;
Beton su deposu temizliği

Su deposu temizliği yönetmelik ve su deposu temizliği şartnamesi olarak belirtilen genelgelerdeki gibi, su deposu temizliği 3 ve 6 aylık periyotlar ile yaptırılmalıdır. 
 
Su deposu temizleme hizmetinde deponun niteliği ve kullanım amacı önemli değildir. Her çeşit depo temizlenip dezenfekte edilebilir.

Profesyonel Tekdez VİP personellerimiz başta İstanbul su deposu temizliği Anadolu yakası, su deposu temizliği Avrupa yakası olarak ekiplere ayrılmıştır. Ekiplerimiz tüm Türkiye genelinde de hizmet vermektedir.

Su deposu neden yosun tutar?  

Su deposu yosun temizliği nasıl yapılır?  

Plastik su deposunun yosun tutmaması için ne yapılmalı

Yosun tutmayan su deposu var mı?

Uzun süre temizliği yapılmamış, özellikle fiber, polyester ve plastik su depolarında zamanla yosunlanma problemi oluşabilir. Bunun başlıca sebebi temizlik yapılmaması ve deponun direk güneş ışınlarına maruz kalmasıdır. Yosunlanma problemi diğer depo türlerinde de görülebilmektedir.

Yosun oluşmuş bir su deposunda koku ve suda tat farklılıkları meydana gelir. Bunun nedeni depoda oluşan bakterilerdir.

Bakteri yosunun çoğalmasını sağlarken, suyun da sağlıklı kullanılmasının önüne geçmektedir. 

Su deposu yosun önleyici veya yosun tutmayan su deposu bulunmamaktadır. Önemli olan gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Tedbirler alındığında yosun sorunu tamamen çözülecektir. 

Böyle durumlarda yapılması gereken öncelikle deponun direk güneş ışınlarına maruz kalmasını önlemek sonrada su deposu temizliğini yaptırmaktır. Mevcut kurulumu yapılmış bir deponun konumunu değiştiremiyor isek,  depo dış yüzeyinin koyu bir renge boyanması da koruyucu etkenler arasındadır.

Yosun sorununun önlenmesi için sadece temizlik yapmak yetersiz kalabilir. Temizlik ile birlikte mutlaka su deposu dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Su deposu dezenfeksiyonu depodaki oluşmuş bakterilerin yok olmasını sağlar ve belirli süre ile üremesini önler. İhmal edilmemelidir.

Su depolarının temizliği ve su deposu dezenfeksiyonu belirlenen periyotlar dışına çıkıldığında yosun problemiyle tekrar karşılaşılabilmektedir.

Denetlenen kurum ve kuruluşların dışında birçok site ve konutlarda su deposu temizleme hizmetinin yapılıp yapılmadığını bırakalım, sistemde su deposu var mı? bunu bilenlerin sayısı bile çok az.

Bunun başlıca nedenleri depoların gözden uzak alanlara konumlandırılmış olmasıdır. Her site ve apartman sakininin, mümkünse kendi çabalarıyla kontrollerini yapmaları yada yönetici desteği alarak su depolarının temizlik hizmetinin sağlanması konusunda titiz davranması çok önemlidir.

Bebekler ve çocuklar yetişkinlere göre, bakteri ve mikroplardan daha kolay ve ağır etkilenirler. Temizliği yapılmamış bir su deposunun tehlike saçtığı da ortadadır.
 
Arıtma sistemlerinin çoğu sudaki sertlik, bulanıklık, ph ve berraklık kontrolleri için kurulur. Özellikle evlere kurulan tezgah altı veya musluğa entegreli arıtma cihazları kesinlikle  anti bakteriyel özelliğe sahip değildirler. Yani suda oluşmuş koliform ve benzeri bakterileri yok etmezler. Bu bakterilere karşı kurulan maddi değeri yüksek arıtma sistemleri tabi ki var.

Bu sistemlerde genellikle kurumlarda veya işletmelerde su deposuna giriş veya deponun çıkışına kurulan  arıtma cihazlarıdır.

Bu cihazlarla bile sürekli bakteri taşıyan bir suyu arıtmakta sorunlar yaşanabilmektedir. Hangi arıtma cihazı kurulu olur ise olsun öncelikle suyun geldiği deponun ve taşıma hattının temizlenmesi gerekir.

Su deposu temizliği yaptırılmaması konusunda bir diğer etkende maddi zorluklardır. Aslında su deposu temizlik hizmeti, sanıldığı gibi çok yüksek maliyetlerle olan işlemler değildir.

SU DEPOLARINDAN ÇIKAN CANLI VE BAKTERİLER NELERDİR?

Su depolarından çıkan kirliliğin en başında çamur, balçık ve yosunlanma gelmektedir. Mevcut taşıma hattından gelen çamur ve balçık zaman içerisinde su deposunda birikerek çamur kitlesi haline gelir. Bu çamurlanma su deposundan tüm tesisata dağılır. Mevcut muhafaza edilen suyu kirletir ve bakteri üremesine sebep olur. Bakteri üremesinin görsel açıklaması yosunlanmadır. Bir su deposunda yosunlanma var ise, yoğun miktarda bakteri oluşumu meydana gelmiş demektir.
Su deposu temizliği ihmal edildiğinde çamur, balçık ve yosunlanmanın tetiklediği bakteriler sağlığımızı ciddi boyutlarda tehdit edebilmektedir. Düzenli yapılacak su deposu temizleme hizmeti ile bakteri oluşumunun önüne geçilebildiği gibi, sağlıklı su saklama alanları yani su depoları kullanılabilir.
Suyla birlikte gelen, su deposunun yarık ve çatlaklarından giren, kapağı olmayan su depolarına düşen bir çok canlıya, su deposu temizlik hizmetinde rastlanmaktadır.
Su deposunda olmaması gereken bu canlıların başında fare, salyangoz, kurbağa, kedi, köpek, karınca, örümcek, hamam böceği ve çeşitli haşereler gelmektedir.
Fare, salyangoz, karınca, ve hamam böcekleri genellikle su depoları kapaklarındaki yarın ve çatlaklardan depoya girer. Depodan çıkamadıkları için kullanılan suyu kısa sürede kirletirler. Bu kirlilik çok tehlikeli hastalıkların habercisidir.
Bu haşereler su deposu içerisinde koliform, ekoli, enterekok başta olmak üzere bir çok bakteri mikrobunu tetikler. Böyle durumlarda sadece su deposu temizliği yetersiz kalacaktır. Su deposunun temizliği yapıldıktan sonra mutlaka ulv sisleme sanitasyonu da gerçekleşmelidir.
Su deposu ozonlama, ulv sisleme metodu ile yapılmaktadır. Tüm yüzeylere temas eden su deposu ozonlama metodu kesin ve etkili dezenfeksiyon sonuçları verir.
Su deposuna kedi ve köpek gibi canlıların düşüp, kirlilik yarattığına da rastlamaktayız. Su deposuna kedi ve köpek gibi iri cüsseli canlıların girebilmesi için geniş alanlar bulunmalıdır. Bu canlıların su depolarına girebileceği ve kirlilik oluşturabileceği tek alanlar su deposu kapaklarıdır.
Bazen havalandırmak için açılan kapaklar yada hiç kapağı olmayan su depolarına mutlaka müdahale edilmelidir. Su deposunun giriş kapakları mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca bu kapakların depoya temas eden kenarları iyi izole edilmeli, haşere ve böceklerin girmemesi için kapatılmalıdır.
Su deposu temizliği canlı ölüsü tespit edilen depolarda, yeterli bir dezenfeksiyon sağlayamaz. Belirtmiş olduğumuz gibi böyle durumlarda su deposu ozonlama yapılmalıdır.

Su deposu ozonlama mevcut suyun direk ozon jeneratörleri ile kaynatılıp, dezenfektan haline getirildikten sonra depo içerisine sisleme yolu ile yapılan bir yöntemdir. Dezenfektan su deposuna ULV cihazları ile püskürtülür. Su deposu ozonlamada kesinlikle nötralizatör kullanılmamalıdır.  Nötralizatör mevcut oksijeni ozona dönüştürdüğü için saf ozon vermez.

Eğer depo içme suyu saklama alanı olarak kullanılıyor ve içerisine içilecek su konuluyor ise ozonlamanın hiçbir zararı bulunmaz. Ozonlu su içilir mi ve benzeri soruların cevabı aslında çok açıktır.

Ozon doğada bulunan ve kuvvetli okside etme özelliğine sahip bir dezenfektandır. Ozon kısa sürede oksijene dönüştüğü için içilen su ozonlu değil, oksijenli yani temiz sudur.

Su deposu temizliği fiyatları yada su deposu ozon dezenfekte fiyatları için müşteri temsilcinizden bilgi talep edebilirsiniz.

Su deposu dezenfektesi ile su deposu temizliği birbirinden ayrı yapılan işlem ve yöntemlerdir. Su deposu temizliğinde depo içerisindeki balçık, çamur ve kirlilik temizlenir. Su deposu dezenfekte işleminde ise depoda oluşan bakteri, mikrop ve patojenler yok edilir yani sağlıklı bir su saklama alanı oluşturulur.

Tekdezvip ; su deposu temizliği sertifikası yani Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgelerine sahiptir. Ayrıca GSM ruhsatında su deposu temizliği yapabilir ibaresine sahiptir. Verdiğimiz tüm hizmetler marka tescili ile korunmaktadır.

Personellerimizin tümünün yetki ve kalite sertifikaları tam ve eksiksizdir. Güvenli hizmet alabileceğiniz Tekdezvip Türkiye geneli geniş servis ağıyla sektörüne öncülük yapmaktadır.
 
Kaldı ki sağlığımızın para ile karşılığı asla yoktur.

Su deposu temizlik fiyatları belirli etken maddelere göre değişiklik gösterebilir.

Temizlenecek su deposunun tonajı, en son temizlik yapılan tarih, kullanılan suyun niteliği fiyat belirleyici ana maddelerdir.

Su deposu tonajı M3 en * boy * yükseklik= olarak hesaplanır. Depoda kullanılan suyun niteliğini ise kuyu suyu, şebeke suyu, arıtma suyu, yağmur suyu, yangın suyu olarak maddeleyebiliriz.

İletişim hattımızdan randevu veya bilgi talep ettiğinizde mutlaka su deponuza ait yukarıda belirtilen bilgilere de vakıf olmanız gerekmektedir.

Su depolarının temizliği hizmetini veren firmaların sahip olması gereken belirli kalite ve yetki belgeleri bulunmaktadır. Değerli müşterilerimizden mutlaka bu belgeleri sorgulamasını rica ederiz. Böylelikle hiçbir belge ve sertifikaya sahip olmadan bu hizmeti vermeye çalışan firmalardan kendinizi koruyabilirsiniz.

Faaliyet belgesi; hizmeti verebilirliğe ilişkin madde bulunmalıdır.
Hijyen belgesi; personele ait sertifikadır.
Mesleki yeterlilik belgesi; personele ait sertifikadır.
Yüksekte ve kapalı alanda çalışabilir raporu; personele ait sertifikadır.
İSG belgesi; personele ait sertifikadır.
Portör muayene belgesi; personelin her sene düzenli sağlık kontrollerinden geçtiğini gösteren belgedir. Güncel olarak talep edilmelidir.
İSG sözleşmesi ve İSG hekim sözleşmesi; firma personellerinin iş güvenliği eğitimi aldıkları ve kontrol altında hizmet verdiklerine ait belgelerdir.
Kullanılacak dezenfektan MSDS belgeleri; kullanmaya uygun kimyasallar ile temizliğin yapılıp yapılmadığını gösteren belgelerdir.
İSO 9001 – 2008 belgesi; firmaya ait kalite standartlarına ulaşmışlık belgesidir.
Marka tescil belgesi; firmanın köklü ve kurumsallığı açısından talep edilmelidir.
Referans; referans kurum veya kuruluş mutlaka talep edilmelidir.
KKD zimmet formu; Personellerin olası bir kazaya maruz kalmaması için teslim aldıkları tahkim edevatı gösteren belgelerdir.
 
Tekdez VİP olarak Türkiye genelinde su deposu temizliği, su sebili ozon temizliği, su deposu izolasyon ve yalıtımı, ortam dezenfeksiyonu, havuz temizliği ve havuz denge tankı temizliği, su tesisatı temizliği hizmetleri vermekteyiz.

Tekdez VİP tüm yetki ve kalite belgelerine sahiptir.

Konusunda uzman personellerimiz, bulaşıcı hastalıklara karşı  düzenli portör muayenelerinden geçmekte ve belgelendirilmeleri yapılmaktadır. Tüm yetki ve kalite belgelerimizi, talep edildiğinde siz değerli müşterilerimizle paylaşmanın gururu içerisindeyiz.

Su deposu temizliği yapan firmalar içerisinde Tekdez VİP olarak konusunda eğitimli, profesyonel ekiplerimiz ve tüm yetki kalite belgelerimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Verdiğimiz profesyonel hizmet kalitesi ile su depolarınızı güvenle kullanabilmektesiniz. Kurumsal yapımız ve uzun yıllar deneyim kazanmış uzman kadromuz ile sizlere en güvenilir hizmeti sağlamaktayız.

Çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşmelerde, talebiniz doğrultunda en uygun hizmet alımı yapabilirsiniz. 

Ayrıca Tekdez VİP sitemizden de online talep formu oluşturabilir, talep ve sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

Firmamız su deposu temizliği ve izolasyonu, su sebil temizliği, ortam dezenfeksiyonu ve havuz temizliği , su tesisatı temizliği hizmetlerinde titiz, güvenilir ve sonuç odaklı çözümler sunmaktadır.

Çelik su deposu temizliği öncesi ve sonrası;
Çelik su deposu temizliği

Kirli Sularda Bulunan Patojen Zararlılar Ve Parazitler;

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan su yapısında taşıdığı, inorganik ve organik maddeler, toprağın farklı katmanlarından karışan metal elementleri ve çeşitli mikroorganizmalarla birçok hastalığın oluşmasına neden olmaktadır.

Bu sebeple halkın kullanımına verilen suyun yapısında, sağlığa zararlı olabilecek hiçbir etkenin bulunmaması için, ilk olarak şehir şebekesine verilmeden önce bir dizi arıtma işlemleri ve dezenfeksiyonun yapılması gerekmektedir.

Yaygın olarak kullanılanlar arasında en ekonomik, güvenilir ve kolay uygulanabilir dezenfeksiyon yöntemi olan klorlamadan;  pek çok patojen mikroorganizma, etkilenmekte ve yok olmaktadır.

Bunun dışında etkili yöntemlerden biri olan hidrojen peroksit kullanımı ve ozon gazı uygulaması da çok sayıda patojen bakteri türleri ve mikro organizmalarını yok etmektedir.
Arıtma ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmış sağlıklı bir içme ve kullanma suyu berrak, tortusuz, renksiz, yosun, küf, amonyak sülfür ve bataklık kokusu içermemeli, mikrobiyolojik yükü belirlenen alt değerde olmalıdır. Suyun sahip olduğu bu fiziksel ve kimyasal özellikleri ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Sularla bulaşan patojen bakteri türlerinden, sıcakkanlı hayvanların ve insanların mide ve bağırsak sistemlerinde normal şartlarda yaşayan, fiziksel atıklar ve dışkılama yoluyla bir şekilde suları kontamine eden, koliform bakteri grubudur.

Kirli sularda en yaygın olan riskli koliform bakteri türlerinden biri olan, Escherichia koli bakterisi ilk kez 1985 yılında alman bir pediatrist doktor tarafından keşfedilmiştir.

Normal bir insanın bağırsaklarından günde 100 milyondan fazla E.coli bakterisi geçmekte ve atılmaktadır. Bu nedenle içme sularının sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için kolifom grup bakteri sayısına bakılmaktadır.

E -koli bakterisi, kan zehirlenmesi yani kan dolaşımı enfeksiyonu, damar tıkanıklığı ve sertliği enfeksiyonu, menenjit, ürogenital hastalıklar gibi ölümcül olabilen hastalıklara neden olabilmektedir.

Koliform bakteri grubundan sağlığımız açısından risk oluşturan diğer türler ise, Citrobakter freundii, Enterobakter aerogenes, Enterobakter cloacae, Klebsiella  pneumoniae, dir.

Mide ve bağırsaklar yoluyla bulaşan diğer bakteri türleri salmonella spp., shigella spp., vibria chalera,Brucella, Yersinia spp. dir.

Sularla bulaşan koliformlar çoğunlukla insan sağlığı açısından riskli hastalıklar oluştururlarken, bazı türleri hafif infeksiyon bazı türleri ise özellikle sularla taşınan enfeksiyonlara sebebiyet vermektedir.

Sularla bulaşan patojenlerden, solunum sistemine etki eden türler ise, legionella pneumephila, Mycobakteriler, çeşitli viral enfeksiyonlardır.

Deri üzerinden çeşitli nedenlerle oluşan yara enfeksiyonları yoluyla bulaşan gelişen patojenler ise, Aeromanas Acanthaoeba spp., pseudomonas , leptospina spp. gibi türler örnek verilebilir.

Bu türler içinden legionella bakterisi çok yaygın olup ciddi  akciğer hastalığı olan pnömoni ( zatürre ) ye sebep olmaktadır.

Bahsettiğimiz tüm bu bakteri türleri, virüs ve diğer tehlike arz eden potansiyel mikroorganizmalardan sağlığımızı ve çevremizi korumak adına, kullandığımız su dağıtım ve tesisat sistemlerinin yıllık bakım ve onarımları, temizliği, sistemin en riskli, hastalık etmenlerinin en yaygın ve hızlı bir şekilde bulaşmasına neden olan su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu asla ihmal edilmeyecek bir konudur. Günlük hayatımızda el yıkama alışkanlığı gibi genel hijyen kuralları kadar, önemli ve önceliklidir.

Su arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinde, farklı dezenfektanlar kullanılmakta, bunlardan en yaygın olarak;  klor ve amonyak, klor ve klordioksit, ozon ve klor ve sodyum hipoklorit, hidrojen peroksit kullanılmaktadır.

Kullanma ve içme suyu olarak tüketilen depo suları, düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmediği taktirde, hastalıklar açısından oluşturacağı tehlikenin boyutu yüzde 100 - 1000 gibi inanılmaz bir rakamdır.

Bu sebeple suyun dezenfeksiyon işlemi, vazgeçilmez bir uygulamadır ve özellikle düzenli olarak, 6 ayda bir su deposu temizliği yaptırılmalıdır.

Sularla bulaşan risklerin ez aza indirilmesinde günlük alışkanlıklarımızın da gözden geçirilmesi, kişisel temizlik ve hijyen konularına dikkat edilmesi örneğin, suyla bulaşan patojenlere karşı sabunla el yıkama alışkanlığının çocuklara kazandırılması ve yetişkinlerinde bu hijyen kuralına dikkat etmesi gerekmektedir.

Sağlık bakanlığı 2007-67 genelgesi

Dezenfeksiyon işlemi çok geniş bir yelpazeye sahiptir, bir ortamdaki mikroorganizma sayısının azaltılmasından sterilizasyona kadar geniş bir spektrumu vardır.

Dezenfeksiyonda fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılmaktadır ancak önemli olan doğru yerde doğru uygulama tekniğinin kullanılmasıdır.

Hizmet ağımız;

Tekdez VİP olarak; Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce Türkiye’nin 81 ili ve bu illerdeki tüm cadde, mahalle, kurum, kuruluşlarda su deposu temizlik hizmeti vermenin haklı gururunu taşıyoruz.

Değerli Müşterilerimizin Dikkatine!

Su deposu temizliği hizmeti alacağınız firmalardan mutlaka kalite ve yetki belgelerini talep ederek referans sorgulayınız. (Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgeleri, mesleki yeterlilik, hijyen, portör muayene, iş güvenliği sertifika, yüksekte ve kapalı alanda çalışabilir raporu, İSG ve İSG hekim sözleşmeleri, T,rkak akred
Türkak akredite İSO belgesi, marka tescili ve tercihen referanslar)
Türkiye su deposu temizlik resvisi

Tüm belgelerin, özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı, hizmet veren personelin portör muayene kayıt tarihleri mutlaka kontrol edilmelidir. Sigorta belgeleri de talep edilmelidir. 

Yukarıda belirttiğimiz belgelerin eksiksiz talep edilmesi,  su deposu temizleme hizmetini sorunsuz ve güvenilir metotlar ile almanıza olanak sağlamaktadır.

Ayrıca su deposu temizlik öncesi ve temizlik sonrası işlemler mutlaka fotoğraflanmalıdır. Mümkünse temizlik hizmeti sonunda gerekli güvenlik önlemlerini alıp depoya bizzat kendiniz girmeli, verilen hizmeti etüt etmelisiniz.

Temizlik hizmeti sonunda servis hizmet formu mutlaka ilgili firmadan kaşe imzalı talep edilmelidir. Bu belge denetlemede veya temizlik hizmeti sonunda olası bir sağlık probleminde siz değerli müşterilerimizi koruyan tek resmi evraktır.

Su deposu temizliği fiyatları belirli etken maddelere göre değişiklik gösterir. Su deposunun tonajı, niteliği, kullanılan suyun niteliği ve benzeri maddeler hakında müşteri temsilcinizden bilgi talep edebilirsiniz.

Su deposu temizliği ve su sdeposu dezenfektesi talepleriniz için lütfen randevu talep ediniz. Randevu gününde su deposunun, gelen ekiplerimize boş teslim edilmesi gerekmektedir.

FOTO GALERİ
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2024