SU DEPOSU SÜRME İZOLASYON

SU DEPOSU SÜRME İZOLASYON

Beton depolarda, deponun işlevini yerine doğru getirebilmesi için suyun steril ortamda muhafaza edilmesine ve depoda karşılaşılabilecek olan delinme ve çatlaklara çözüm olarak sürme izolasyon uygulanmaktadır.

 

Beton su deposu sürme izolasyon su kaçaklarını belli bir ölçüde engelleyebilmekte ve suyun muhafaza edildiği depo içinin steril kalmasını sağlamaktadır.

 

Depo çeşitlerine göre izolasyon çeşitleri farklılık gösterebildiği gibi, fayans kaplanmış beton su depolarında sürme izolasyon uygulanmamaktadır.


Su deposu sürme izolasyon 


Fayans kaygan bir yapıya sahip olduğundan sürme izolasyon tutunamayacak ve işlevini yerine getiremeyecektir.

Sürme izolasyon steril ortamın sağlanmasında ve kaçağın önlenmesinde fayans kaplanmamış beton su depolarında uygulandığı takdirde işlevini tam anlamıyla göstermiş olacaktır.

 

Sürme izolasyonda kullanılacak malzemelerin solvent içermemesi sağlık açısından önem arz etmektedir.

 

Solvent kullanımı sağlanmış ortamda bulunmak dahi insan sağlığını belli ölçülerde etkilemekte ve bazı rahatsızlıklara sebebiyet verebilmektedir. Hijyen ve sağlık için kullanılan suyun muhafaza edildiği alanda solvent içeren ürün kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.

 

Sürme izolasyon işleminde kullanılan ürünler gerekli testlerden geçmiş ve bakanlık onaylı olmalıdır. Aksi takdirde yanlış kullanılan bir ürün doğru izolasyonu sağlamayacağı gibi insan sağlığı da büyük ölçüde tehlikeye atılmış olacaktır.

 

Sürme izolasyon hizmetinde kullanılacak ürünlerin sağlığa zararlı madde içermediğinden emin olmak için, hizmet alınacak firmadan yetki ve kalite belgeleri ile birlikte kullanılacak ürünlerin bakanlık onayı ve bu ürünleri kullanabilme yetkileri sorgulanmalıdır.

 

Tekdez V.İ.P, kişisel koruyucu malzeme formları ve kullanılacak dezenfektanların malzeme güvenlik bilgi ‘’MSDS formları ile hizmet sunmaktadır.

 

Sürme izolasyon, depo zemini ve yan duvarlarına uygulanan bir işlemdir. Talep doğrultusunda depo tavanına da uygulanabilmektedir.

 

Su deposu sürme izolasyon alanı hizmet öncesinde, depo temizliği ile depo içindeki yabancı maddelerden yani dibe çökmüş olan kir, balçık ve çamurdan arındırılmalıdır.

Temizlik tamamlandıktan sonra deponun kuruması beklenmelidir.

 

Kuruma için 3 gün tanınmalıdır. Kuruma işlemi tamamlanmadan yapılacak olan bir sonraki işlem doğru olmayacak ve sonucu olumsuz olarak etkileyecektir. Sürme izolasyon işleminin her aşamasında depo kuruluğunun sağlanması önemli bir konudur.

 

Kuruma tamamlanmış ise su deposuna ilk kat astar sürme izolasyon uygulanır. Bir sonraki adıma geçebilmek adına astar sürme izolasyonun kuruması için 3-5 gün arası bir süre tanınır.

İlk astarın tamamlanması ve deponun kuruması durumunda 2. Kat sürme izolasyon aynı yöntem ile uygulanır. Uygulama tamamlandığı takdirde kuruma için 5-8 gün arası beklemeye alınır.

Bekleme süresi başarılı olarak tamamlanıp depo kuruluğu sağlandığında gerekli olan depo temizliği sağlanır. Ardından profesyonel ekiplerin kontrol sonrasında verecekleri onay ile depo sağlıklı kullanıma açılabilecektir.

 

Sürme izolasyon hizmet süresi yapılan her işlemden sonra kuruluğun sağlanması gerektiği için 15-20 gün arasında değişiklik göstermektedir. Soğuk kış aylarında kuruma gecikeceği ve işlem süresi uzayacağından salyangoz sistemi kurularak hizmet süresinde uzamanın önüne geçilebilmektedir.

 

Sürme izolasyonun doğru sonuç verebilmesi için kuruma süreleri es geçilmemeli ve işleme devam edilmemelidir. Kuruluk sağlanmadan uygulanacak olan sürme yöntemli izolasyon aşamalarından verim ve sonuç alınamayacaktır. 

 

Doğru yöntemler ile uygulanan sürme izolasyon uzun ömürlü muhafaza alanı sunarken depo su kaçağını %40 oranında kesebilmektedir.

Kullanım sağlanan su deposunun sürme izolasyon işleminden sonra doğru şekilde işlevini yerine getireceğinden emin olmak için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan hizmet almak doğru olacaktır. Kuruluşların sahip olduğu yetki ve kalite belgeleri sunulan hizmetin doğruluğunun ispatı niteliğindedir.

 

Firmamız T.C. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ve sunduğu tüm hizmetler için izin belgelerine sahip yetkili bir kuruluştur.

Doğru yöntemler ile uygulanacak su deposu sürme izolasyon hizmeti için lütfen Tekdez V.İ.P müşteri danışmanlarımız ile iletişime geçiniz. 

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021