SU DEPOSU NEDEN YÜKSEĞE YAPILIR

SU DEPOSU NEDEN YÜKSEĞE YAPILIR

Gelişmiş tüm ülkelerde tüm sanayi işletmeleri, sosyal tesisler ve konaklama alanları, oteller, hastaneler, okul ve üniversiteler, tüm site ve konutlarda yıl boyunca ya da gerektiğinde kullanılan su depoları toplum sağlığını direk etkileyen unsurlardandır.

 

Su deposu neden yükseğe yapılır avantajları nelerdir, su deposu yükse ve kapalı bir alanda olduğunda ısınma riskine rağmen açık hava ortamının neden olduğu bulaşma ve haşerat girişlerinden daha iyi korunmuş olur.

 

İçme ve kullanma suyu olarak değerlendirilecek olan su kaynakları bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek şehir şebeke sistemine verilmekte ancak bazı çevresel sorunlar ve etkenler sonucu şebeke sularına dağıtım hatlarından metal ve element partikül geçişi olmakta kısmi kirlilik yaşanmaktadır.

 

Bu kirli suların temizlik bakım ve günlük işlerde kullanma suyu olarak kullanılması dahi patojenik bulaşmaya neden olmaktadır. Suyla depoya taşınan inorganik bileşenler, organik partikül ve mineraller zamanla bakteri ve patojenlerin oluşmasına elverişli bir ortam hazırlamaktadır.

 

Dünya genelinde oluşan hastalıkların yarısından çoğu su kaynaklı hastalıklardır. Her yıl iki milyon insan alınan tüm önlemlere rağmen su kaynaklı enfeksiyonlar ve salgın hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Su kaynaklarının temizliğinin korunması ve çevresel etkenler nedeniyle yok olmasının engellenmesi, salgın hastalıkların oluşmasının önüne geçilmesinde ilk etkendir.

 

Su depolarına gelen suların etkisiyle iç yüzeyleri zamanla kirlenip tortular oluşmaktadır.

Depo Uzun süre temizlenip dezenfekte edilmediğinde bu yüzeylerde bakteriler suyun içindeki çeşitli maddelerin ve demir mangan gibi elementlerin etkisiyle beslenip çoğalmaktadır.

Su deposu temizliği düzenli aralıklarla yetkili bir kuruluşa uygun dezenfektanlar kullanılarak yaptırıldığında kirli suyun sebep olduğu organik kirlilik ve mikroorganizmaların üremesi engellenmektedir.

 

Ancak su depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu uzun süre yaptırılmadığında suyla taşınan organik ve inorganik maddeler çoğalarak patojen bakteri ve virüslerin üremesine, 48 saat gibi bir sürede binlerce bakterinin oluşmasına sebep olup suyun kesinti zamanlarında kullanımı salgın hastalıklara yol açabilmektedir.

Bu hastalıklar bağırsaklarda yaşayan dış ortamda fekal yolla bulaşan koliform bakteri ve sporları, dizanteri, kolera, tifo şiddetli ishal ve ateşle süren çocuklarla ve yaşlılarda ölümcül olabilmekte, çocuk felci, hepatit A sarılık hastalığı, kan dolaşım hastalıkları ve akciğer lezyonları ortaya çıkmaktadır.

 

Su depolarının bulunduğu konum, muhafaza ettiği suyun kirlenme hızına etki edecek çeşitli fiziksel  etkenler barındırmaktadır.

 

Su deposunun yer konumunda olması ve açıkta bulunması çevresel şartların etkisiyle daha hızlı bir şekilde kirlenip etkilenmesine yol açmaktadır, güneş ışığının etkisiyle ısınan depoda yosunlaşma ve organik madde oranı artar ya da haşere türü canlıların girişlerini sızıntılarını kolaylaştırmaktadır, artı su deposunun açık havada bulunması su deposuna su alımı sırasında havayla temas olması birçok patojen bakteri ve mantarların geçişine sebep olmaktadır.

 

Sıcaklık su deposunda organik ve inorganik partikül oluşumunu ve yosun dediğimiz bir tür sucul bitkinin oluşumunu tetiklemekte fakat en geç 6 ayı geçmeden depo dezenfeksiyonu yapıldığında bu riskleri azaltmış olursunuz, açık havada su depoları olumsuz bir çok çevresel faktörlerin etkisi altında kalarak daha hızlı kirlenmektedir.

 

Su deposu neden yükseğe yapılır, açık alanda olduğunda ve plastik malzemeden yapılmışsa güneş ışınlarından çok fazla etkilenir ve yosunlaşma olmaktadır.

Su depolarının açık ortamlarda korunmasız bölgelerde yüksek alanlarda güneş almayan kuzey yönlere kurulması ısınmasını engelleyerek organik madde oluşumlarını ve yosunlaşma sorununu ortadan kaldırıp patojen mikroorganizmalara ideal ortam şartlarının oluşmasının önüne geçilmesinde kurulum aşamasında dikkat edilmesi gereken bir kriterdir.

 

Su depolarının kurulum yeri ve malzemesinin seçimi, kurulum aşamasında deponun kullanım amacına ve en önemlisi bulunacağı yerin çevresel şartları göz önüne alınarak yapılmalıdır.

 

Örneğin bina altı kapalı rutubetli bir alanda paslanan bir metal karışım türünün tercihi yanlış olacaktır yada çok fazla güneş ve ısı alan bir ortama depo kurulması özellikle plastik tercih edilmesi gibi. Yer seviyesinde bulunan depoların yukarıda açıkladığımız gibi birçok dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle su deposu neden yükseğe yapılmalıdır, düşünmemiz gereken ilk konudur.

TekdezV.İ.P. dezenfeksiyon, su deposunun konumlandırılmasına göre gereken tüm teknik şartları sağlayıp alınması gereken tüm İş güvenliği önlemleri dahilinde alanında uzman ve eğitimli teknisyen kadrosuyla, her tür su deposunda temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini Türkiye genelinde sizlere ulaştırmaya ve sunmaya devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021