SU DEPOSU NASIL DEZENFEKTE EDİLİR

SU DEPOSU NASIL DEZENFEKTE EDİLİR

Su deposu nasıl dezenfekte edilir sorusuna açıklı getireceğiz.

 

Hayatımızın her alanında kullandığımız, temel besin öğelerinden birisi olan suyun, sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde steril yani hijyenik olması gerekmektedir.

 

Gelişen sanayi ve kullanılan çok çeşitli kimyasallar su kaynaklarının kirlenmesine yol açmakta, suyun arındırılması ve kullanılabilirliğinin korunması daha da zorlaşmaktadır.

 

Şehir şebeke sularıyla gelen çeşitli çevresel kaynaklı partiküller, organik ve metal kaynaklı ajanlar, su depolarına taşınmaktadır.

 

Su kesintisi durumunda yada sisteme sürekli su sağlayan su depolarının, düzenli olarak dezenfeksiyon ve temizliğinin yaptırılmaması, güneş gibi ısı kaynaklarına maruz kalması, su depolarının zamanla yıpranıp korozyona uğraması ve depodaki suyun içerisinde bulunan organik diyebileceğimiz partiküller, çeşitli patojen bakteri ve mikroorganizmaların oluşmasına ve hızla çoğalmasına neden olmaktadır.


 


Kontamine olmuş bu depo suyunun kullanılmasıyla, özellikle çocuk ve yaşlı insanlarımızı daha hızlı bulaşacak olan sıtma, kolera, çocuk felci, ağır akciğer ve bağırsak hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonları, gibi ciddi hastalıklar oluşmakta, sağlığımızı ve dolayısıyla günlük iş ve sosyal hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Peki bu olumsuz durumlardan kendimizi ve çevremizi nasıl koruyabiliriz dersek, birer sorumlu birey olarak yapabileceğimiz ilk adımın su tesisat sistemiyle birlikte su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu olmalıdır.

 

Burada dikkat etmemiz gereken su dezenfeksiyonu yapan özel kuruluşların sahip olması gereken yetki ve donanımlarıdır.

 

Su deposu dezenfeksiyon kuruluşları öncelikle Sağlık bakanlığından yetkili izinli birer kuruluş olmalıdır.

 

Bunun dışında teknik personelin mesleki yeterlilik eğitim sertifikaları, iş sağlığı ve güvenliği kapalı ortam ve yüksekte çalışma eğitim sertifikaları, herhangi bir bulaşıcı hastalık yada enfeksiyon olmadığını gösteren sağlık portör muayene ve tüm kan tetkiklerinin yapıldığını gösteren sağlık raporları, kuruluşun çalışma disiplin ve organizasyon planlamasını gösteren kalite yönetim sistemleri siz değerli tüketicilerimiz tarafından, doğru ve güvenilir bir hizmet almanız açısından sorgulanması gereken yetki ve kalite belgeleridir.

Su deposu nasıl dezenfekte edilir konusuyla ilgili soru ve görüşleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

 

Su deposu nasıl dezenfekte edilir, kullanılan dezenfektanlar nelerdir, kısaca aktaracak olursak;

Su depoları hangi malzemeden yapılırsa yapılsın mutlaka düzenli aralıklarla temizliğinin ve bakımlarının yapılması sağlığımızı korumak açısından ilk alınacak önlemdir.

 

Su deposu nasıl dezenfekte edilir ;

Öncelikle müşteriyle görüşülerek uygun bir randevu günü belirlenir, müşteri tarafından randevu gününden önce mümkünse depoda bulunan suyun tahliyesi sağlanır.

 

Depo zemininde kalan çok az miktardaki su ekiplerimiz tarafından dalgıç pompalarla depo dışına atılır. Depo içerisinde ışıklandırma kurulur, ekipler 3M Gaz maskesi ve tek giyimlik iş kıyafetlerini giyinip, gerektiğinde tam koruma emniyet kemerlerini giyinerek depoya giriş yapılır, ilk olarak uygun dezenfektanlar kullanılarak zemin ve yanal duvarlar basınçlı kompresör yardımıyla yıkanır.

 

Zeminde biriken tortu ve kirli su depo dışına atılır, tekrar depo zemin ve yanal duvarları dezenfekte edilip 10 dakika bekletilir, basınçlı kompresör yardımıyla yıkanır.

 

Son bir durulama işleminden sonra deponun tüm aksamları kontrol edilerek herhangi bir arıza varsa yetkiliye bilgi verilerek gerekli bakımların yapılması önerilir.

 

Depo steril ve temiz bir şekilde sağlıklı kullanıma teslim edilir.

 

Müşteriye altı ay geçerli servis hizmet formu kaşe imzalı olarak teslim edilir.

 

Burada önemli olan su depolarının düzenli aralıklarla bakım ve dezenfeksiyonunun yaptırılmasıdır.

 

Su deposu temizliğinde günümüzde yaygın olarak kullanılan dezenfektan sıvı klordur. Bunu dışında güçlü birer oksitleyici olan ozon gazı ve hidrojen peroksit gibi kimyasallarda kullanılmaktadır.

 

Şehir şebeke sularında, yüzme havuz ve süs havuzlarının temizliğinde de sıvı klor yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Tekdezvip eğitimli uzman kadrosuyla başta İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye genelinde dezenfeksiyon hizmetlerini siz değerli müşterilerimize sunmaya tüm gayretiyle devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021