SU DEPOSU MEMBRAN KAPLAMA

SU DEPOSU MEMBRAN KAPLAMA

Beton ve fayans depolar suyun yıpratıcı ve aşındırıcı etkisi ile korozyona uğramaktadır. Depo içinde korozyon, suyun muhafaza edildiği alanın steril kalmasını engelleyecektir.

 

Su steril ortamını koruyamadığı için sisteme sağlıklı su dağılımı gerçekleşemeyecektir. Korozyona bağlı olarak depo içinde oluşan çatlak ve delinmeler depo kaçağına sebep olacak ve önüne geçilmediği takdirde depo kaybına kadar gidebilecektir.

 

Beton ve fayans depolarda görülen çatlak ve yarıklara en doğru çözümü su deposu membran kaplama hizmeti sunmaktadır.

 

Membran kaplama suyun sağlıklı kullanımını, korozyon etkisiyle görülen yarık ve çatlakların giderilmesini ve böylelikle deponun işlevini doğru bir şekilde yerine getirmesini hedeflemektedir.


Su deposu membran kaplama 


Bu yöntem depo içine uygulanan, depo dışında herhangi bir işlem gerektirmeyen bir yöntemdir.

 

Depo içi membran kaplama yapılması deponun dışına su kaçağı gerçekleşmesinin önüne geçmektedir. Membran kaplama işleminde, depo iç duvarlarına membran malzemesi dışında bir ürün uygulanmamaktadır.

 

Membran kaplama işlemi ile su kaçakları %99 oranında giderilmektedir. Su kaçağının yoğun görüldüğü depolarda sonuç odaklı hizmet sunmaktadır. Yarık ve delinmelerin sık olduğu, yoğun su kaçağına maruz kalan su depolarında en doğru sonucu eksiksiz olarak sunabilme niteliğindedir.

 

Membran kaplama, sadece çatlak ve delinmelere bağlı su kaçağı tespit edildiğinde değil suyun muhafaza alanın steril kalması ve alanın korunması için de uygulanabilmektedir.

Su deposunda görülen hasarların önüne geçilmediği durumlarda depo sağlıklı su kullanımı sağlayamayacak, işlevini doğru bir şekilde yerine getiremeyecektir. Su kaçakları ihmal edilmemesi gereken bir konudur. İhmal edildiği takdirde su kaçağının temele ulaşması ile temelde çürüme ve erime başlangıcına sebep olmaktadır. Böyle tehlikeli bir konuda su deposu hasarı göz ardı edilmemelidir.

 

Su deposu membran kaplama işleminde depo hizmet alacak kurumlar tarafından boş olarak teslim edilmelidir.

 

Deponun boşalmasıyla birlikte depo dibine çöken yosun, çamur ve balçık gibi yabancı maddeler 150 bar basınç kapasitesine sahip su kompresörlerinden gelen tazyikli su yardımıyla depo dışına atılır.

 

Depo zemininde yabancı madde bulunmaması membran kaplamanın doğru işlevi göstermesinde önem taşımaktadır. Depo içi temizliği tamamlandığında su deposu membran kaplama işlemine başlanabilecektir.

 

Membran kaplama depo içinde boy membran kullanımı ile sağlandığı takdir de doğru işlemi sunacaktır. Parça membran kullanımı aralarda boşluk kalmasına sebebiyet verebilmekte ve sonucu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

 

Parça membran kullanımı ile boşluk oluşması durumunda su kaçağı devam edebilmekte ve yapılan membran kaplama herhangi bir işlev gösterememektedir. Ancak birinci kalite boy membran kullanımı sağlandığında işlem doğru sonucu vermiş ve depo su kaçağı doğru bir şekilde engellenmiş olacaktır.

 

Membran kaplama depo içinde köşe ve birleşme noktalarında el kaynağı yardımı ile sabitlenmelidir. Beton ve fayans depolara uygulanan membran, depo tavanına uygulanmamakta, zemin ve yan duvarlara sabitlenmesiyle işlevini yerine getirebilmektedir.

 

Deponun yüksekliği 2,5 metre üzerine çıktığı durumlarda membran kaplama sabitliği çıtalama yöntemi ile sağlanacaktır. Çıtalama yükseklik artışında sabitlemeyi tam anlamıyla ve doğru olarak sağlamada yardımcı olan bir yöntemdir.

PVC Membran kaplama hizmeti depo büyüklüğüne göre 1-2 gün arasında değişiklik göstermektedir. Buhizmet tamamlandıktan sonra uzman ekiplerin depo içinde sağlayacakları genel depo temizliği hizmetinden sonra su deposu sağlıklı kullanıma açılabilecektir.

 

Su deposu membran kaplama işlemi dikkat ve özen gerektiren spesifik bir işlemdir. Doğru yöntem ve metotlar eşliğinde tamamlanması doğru sonucu verebilmesi açısından önemlidir. Doğru sonuç alabilmek adına hizmetin yetkili kuruluşlar tarafından sağlanmasına dikkat edilmelidir.

 

Tekdez V.İ.P su deposu membran kaplama hizmetinde Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi ve tüm yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri eksiksiz olarak doğru yöntem ve metotlar ile hizmet sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021