SU DEPOSU DEZENFEKTESİ

SU DEPOSU DEZENFEKTESİ

Son yüzyıllarda teknolojik gelişmelerin endüstri ve sanayi alanında özellikle makineleşme ve kimya sektörüne uygulanması insan yaşamını kolaylaştırıp konforlu bir hale getirirken, çok sayıda çevresel sorunların oluşmasına neden olmuş, toprak, hava ve su kaynaklarının son üç yüz yılda hızlı bir şekilde kirlenerek sağlığımızı tehdit eder bir hale getirmiştir.

 

Su deposu dezenfektesi sağlıklı su kullanımı ve tüketimi için asla ihmal edilmemesi gereken bir konudur.

 

Ülkemizde de sanayinin gelişmesi ve hızla artan nüfus beraberinde oluşan toprak ve su kirliliği birçok dere göl gibi su yataklarının kurumasına ve verimli toprakların çoraklaşması alınan tüm önlemlere rağmen engellenemeyip kullanılamaz hale gelmektedir. Burada önemli olan toplumdaki her bireyin çevre sorumluluğuyla hareket etmesidir.

Su deposu dezenfektesi ve su deposu temizliği 

İnsanlar kirli havayı soluyarak ya da kirlenmiş su veya gıdayı tüketerek toksik ve kanserojen maddelere maruz kalırlar.

 

Endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, çöpler, sigara dumanı ve sanayi baca gazları gibi zararlı maddelerden çevreye gelen kimyasallar, hava, su, toprak ve gıdalara karıştıklarından dolayı insan sağlığını tehdit eden önemli çevresel kirleticilerdendir.


Su deposu dezenfektesi 

Özellikle toplum sağlığını etkileyen yaygın salgın hastalıkların oluşmasında ilk etken olan septik kanalizasyon suları, bir şekilde arıtılan kullanma ve içme sularına ya da kırsal alanlarda kullanılan kuyu suyu gibi kaynaklara sızması ile gerçekleşmektedir.

 

Özellikle kuyu sularının zararlı patojen bakteri yükü çok fazladır.

 

Dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için dezenfektanın sudaki mikroplarla tam temasının sağlanması gerekir.

Ancak özellikle kanalizasyon atıklarındaki patojenler sudaki katı maddelerin içine girerek dezenfektanlardan kurtulabilmektedirler.

 Bu nedenle içme suyu olarak kullanılacak sularda bulanıklığın düşük değerlerde olması istenir.

 

Bulaşıcı hastalıkların çoğu kirli sulardan kaynaklanmakta ve su ile yayılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl iki milyondan fazla insanın su ile bulaşan hastalıklar yüzünden öldüğünü açıklamaktadır.

 

Bu hastalıkların yayılma yollarından biri olan su deposu dezenfektesi edilmesi ve tüm iç yüzeylerinin sağlıklı hale getirilmesi suyun depo içerisinde daha steril muhafaza edilmesine yardımcı olmakta ve patojen mikroorganizmaların üremesini engellemektedir.

Şehir şebeke sistemlerinin boru hatlarından aşınmayla geçen element ve çeşitli partiküller suya karışmakta suyun içeriğini değiştirip, klorun etkisini düşürmektedir.


Su deposu dezenfektesi

Bu şekilde su sistemlerine ve su depolarına ulaşan sular zamanla kirliliğe ve sağlığa zararlı hale gelmektedir.


Depoya suyla taşınan  organik ve inorganik maddelerin etkisiyle, suyun PH ve sıcaklığı uygun olduğunda zararlı bakteriyel üreme olmakta buda suda bulanıklığı artırmakta, azot fosfor fazlalığı su depolarında yosun oluşumuna neden olmakta, tüm bu etkenler suyun kimyasal ve biyolojik yapısını bozarak sağlık açısından tehlikeli hale getirmektedir.

Su deposu dezenfektesi bu noktada mutlaka yapılması gereken bir noktadır.

 

Su depolarında bulunan kirli sularla taşınan potansiyel tehlike riski taşıyan ve yaygın olarak hastalık yapan potojen bakteri grubu fekal koliform bakteri türleridir.

 

Sıcakkanlı canlılar, kedi, köpekler ve insanların bağırsaklarında yaşayan ancak dış ortamda dışkı ile kirlenmiş toprak ve su vasıtasıyla, bulaşan fekal koliform bakteriler, birçok hayvan türü ve insanlarda çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır.

 

Bulaşıcı olan çeşitli bağırsak hastalıklarından dizanteri, kolera, gıda zehirlenmeleri, kan dolaşım bozuklukları, kolera, sarılık ve çocuk felci etkeni patojenler taşıyıcı portör insanların bağırsaklarında bulunurlar.

 

Dışkının fiziksel yollarla teması ve bulaşmasıyla insandan insana geçiş yaparlar, bağırsaklar dışında burun, boğaz ve deride de çok sayıda bakteri ve virüs yaşamaktadır. El sabunlama ve kişisel temizliğe dikkat edilmediğinde çok kolay bir şekilde bulaşmakta ve yayılmaktadır.

 

Suyla bulaşan hastalıklardan korunmak için ilk olarak dikkat edilmesi gereken noktalar, günlük hayatımızda kişisel temizlik banyo, tuvalet ve gıda tüketiminde sebze ve meyvelerin yıkanmasında temiz su kullanılması, kaynağı ve içeriği çok sayıda bakteri ve patojen içeren kuyu suyu ve tanker sularının kullanılmaması, bunun dışında su tesisat sistemlerinin yılda en az bir defa bakım ve dezenfeksiyonu yaptırılması, kullanılan su deposu dezenfektesi ve temizliğinin 6 ayda bir mutlaka yetkili bir kuruluşa yaptırılması, su depolarına arıtma ve klor dozaj pompalama sistemi kurulmalıdır.


Su deposu dezenfektesi öncesi;

Su deposu dezenfektesi 


Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu işleminde ülkemizde en çok kullanılan çeşitli dezenfeksiyon ve temizlik kimyasalları bulunmaktadır.

Bu kimyasallar farklı sektörlerde farklı yerlerde kullanılmakla beraber amaç tüm yüzeylerin çeşitli maddesel atıklar ve patojen mikroorganizmalardan arındırılmasıdır.

 

Su depolarının dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektan ürünler arasında % 90 oranında mikroorganizmaları yok eden yüksek oksitleyici özelliği sayesinde tüm patojen bakteri ve virüslerin ve diğer paraziter sporların yok olmasını sağlayan klor, klor dioksit, hidrojen peroksit, ozon maddesi çoğunlukla tercih edilmektedir.

 

Bunlar içerisinde su deposu dezenfeksiyonunda en çok kullanılan dezenfektan klor gazı ve klor bileşikleridir. Su deposu dezenfeksiyonunda klor ürününün daha çok kullanılmasının nedenleri arasında, sonuçlarının kontrol edilebilmesi, uygulama kolaylığı, ülkemizde üretilmesi, ucuz olması, işlem sonrası meydana gelen kloramin bileşikleri sayesinde dezenfeksiyon işleminin devam etmesidir.

 

Su deposu temizlik ve dezenfeksiyonunda nelere dikkat edilmelidir, nasıl yapılmalıdır bu konular bu hizmeti veren kuruluşların bilgi ve deneyimiyle yakından ilgilidir.

Su deposu temizliğinde ilk olarak müşteriyle randevu günü belirlenir, randevu gününde su deposu boş yada boşa yakın  gelen teknik ekiplere teslim edilir, ekibimiz, yeterli ışıklandırma, kişisel koruyucu donanım olan tam vücut emniyet kemeri, uygun eldiven koruyucu gözlük, iş elbisesi malzemelerini giyinerek İş Güvenliği önlemlerini aldıktan sonra depoya girerek temizlik işlemlerine başlar.


Su deposu dezenfektesi sonrası;

Su deposu dezenfektesi 


Öncelikle deponun kirlilik durumuna göre uygun dezenfektanlar seçilerek depo zemin ve yanal duvarları basınçlı kompresörler yardımıyla 150 bar basınçlı su karışımıyla yıkanır ve gerekiyorsa manuel uygulama yapılır, zeminde biriken su dalgıç pompalarla dışarı tahliye edilir, depo iç yüzeyi tekrar dezenfekte uygulanarak temizlenir ve belirli bir süre bekletilir ve basınçlı kompresörler ile yıkanır son bir durulama yapılarak işlem sonlandırılır, deponun şamandıra ve tüm parça ve aksamları kontrol edilerek arıza ve aksaklıklar kontrol edilerek müşteriye bilgi verildikten sonra depo sağlıklı kullanıma teslim edilir.

Son olarak Sağlıklı kullanıma müşteriye teslim edilir.

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi, özellikle atıl olarak bekletilen sirkülasyon olmayan beton, fayans, çelik, plastik, galvaniz, yağmur su, yangın su, kuyu suyu, arıtma su, şebeke su, ham su, içme suyu deposu, PVC membran kaplama yapılmış su deposu tüm depo çeşitlerine 6 ayı geçmeden yaptırılması, hem çevremizin hem de toplum sağlığının korunması amacıyla ve salgın olabilecek hastalık ve enfeksiyonları önlemek için ilk yapılacak aksiyondur.

 

Günümüzde Suyla bulaşan hastalıkların en önemlisi direk hastalık etkeninin suya karışması sonucu oluşan hastalıklar olup, bu hastalıklar özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yetersiz ve ilkel alt yapı koşulları nedeniyle halen önemli ciddi sorun olma özelliklerini sürdürmektedirler.

 

Temizlenmeyen su depoları bu hastalık etmenleri için en uygun ideal ortamdır, kirli yüzeye sahip su depoları bu bakteri ve patojen virüs ve canlı yumurtalarının besin kaynağı olmaktadır.

 

Su deposu dezenfeksiyonu tüm bu riskler göz önüne alındığında asla ihmal edilecek bir konu değildir.

 

Tekdez dezenfeksiyon, bu bilince sahip eğitimli uzman teknik kadrosu ile siz değerli müşterilerimize temizlik ve dezenfeksiyon işlem ve hizmetlerini, toplum sağlığı adına sürdürmeye kesintisiz devam edcecektir.

Su deposu dezenfektesi, su deposu temizliği, su deposu izolasyon ve yalıtım talepleriniz için, lütfen iletişim sağlayınız.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2020