SU DEPOSU DEZENFEKTE MALZEMELERİ

SU DEPOSU DEZENFEKTE MALZEMELERİ

Bilimsel gelişmeler doğrultusunda makineleşme ve Endüstrinin gelişimi, kimyasalların keşfi ve her türlü üretimde kullanılması, petrol gibi fosil yakıtların ve ürünlerinin kullanımı, artan nüfus yoğunluğunun ihtiyaçlarının karşılanması için tarımda zirai ilaç kullanımının artması tüm bu nedenler canlıların yaşam kaynaklarının zamanla kirlenip kullanılmaz hale gelmesine neden olmuştur.

 

Su deposu temizliğinde kullanılan su deposu dezenfekte malzemeleri çok çeşitli olup çoğunlukla kullanılan ürünler arasında klorun tercih edilmesi, uygulama kolaylığı ve düşük maliyetli olması ve işlem sonrası oluşan oluşan farklı bileşikler sayesinde serbest klorun korunması ve etkisinin devam etmesi gibi artıları olmasıdır.

 

Ülkemizde bulunduğu coğrafi konum nedeniyle kurak bir bölgede olduğundan kısıtlı su kaynaklarına sahiptir.


Su deposu dezenfekte malzemeleri 

Bu nedenlerden ötürü su ve toprak kaynaklarımızı toplum olarak daha temiz ve çevreci bir yaşam tarzıyla korumalıyız, evsel atıklarımızı azaltarak daha az plastik malzeme kullanarak doğayı kurtarabiliriz.

 

Çevre kirliliği ile yoğun bir şekilde kirlenen yer üstü ve yer altı su kaynaklarını arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri daha da zorlaşmakta ve maliyetleri de artmaktadır. Arıtılan bu su kaynakları belirli bir serbest klor içererek şehir şebeke sistemine verilip dağıtılmakta ancak, sistem kaynaklı etkenler nedeniyle birtakım partikül ve maddeler suya karışmakta klorun koruyucu etkisi azalmaktadır.

 

Bu şekilde evlerimizde ve bir çok sanayi tesis ve işletmelerinde kullanılan su depolarında muhafaza edilen su içerdiği organik, inorganik partikül ve çeşitli maddeler nedeniyle zamanla ısı ve uygun şartlarla yoğunluğu artarak patojen bakteri ve virüs ajanlarının hızla üremesine neden olur.

 

Bu durum depo iç yüzeylerinin tortu ve kir bağlamasına bakteri ve patojenlerin yüzeylere yuvalanmasına sebep olmaktadır. Bu suların bırakın içilmesi banyo mutfak gibi günlük işlerimizde kullanılması dahi bakteriyel bulaşmanın bir yoludur.

 

Bunun dışında çok kullanılan diğer su deposu dezenfekte malzemeleri toz klor, ozon türevleri, hidrojen peroksit gibi dezenfektanlarda etkili ve yüksek anti bakteriyel ve viral özelliği sayesinde bir çok dezenfeksiyon işleminde kullanılmaktadır.

 

Dezenfektan ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından izinli ürünler olması gerekmektedir. Depo yüzeylerinin kirlilik ve organik madde yoğunluğu oranı arttıkça kullanılan dezenfektan ürünün etkisi azalmakta bu nedenle depo temizliğinin en geç 6 ayda bir düzenli olarak yapılması hem kirliliği yok etmekte hem de bakteri oluşumunu engellemektedir. Suyun organik madde içeriği kullanılan dezenfektanları yükseltgenmek için kullanarak etkisiz hale getirmektedir.

 

Su kaynaklarının kirlilik oranının az olması arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerini kolaylaştırıp daha etkili hale getirmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı temel sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün halk sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önüne geçilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yayınladığı genelgede halkımızın dikkat etmesi gereken hususlar başlığı altında, toplu yaşam alanları olan bina ve konutlarda bulunan su depolarının düzenli aralıklarla en geç 6 ayda bir temizlik ve bakımlarının yaptırılması, kesinti durumlarında 3 ayda bir mutlaka yaptırılmalıdır, su kesintisi olmadığı dönemlerde depoda ki suyun sürekli tüketilmesi bekletilmemesi, kuyu suyu, tanker ve benzeri kaynaklardan içme suyu temin edilmemesi uyarıları yapılmıştır.

Su deposu dezenfekte malzemeleri 

Su deposu dezenfekte malzemeleri kullanılırken depo içi sıcaklığın düşük olması kullanılan dezenfektanın etkisini ve aktif klorun kalma oranını artırmaktadır.

 

Nitekim yaz aylarında kullanılan sıvı klorda sıcak ortamda tutulması klor içindeki aktif klorun gaz formda uçmasına neden olmaktadır. Depolama şartları sürekli kontrol altında tutularak serin ve kuru ortam sağlanması ve depo sıcaklığının 22 dereceyi geçmemesi gerekmektedir.

 

Tekdez V.İ.P , temizlik ve dezenfeksiyon alanında tüm hizmetlerinde ortaya koyduğu kalite farkıyla sektörün lider kuruluşudur. Sahip olduğu eğitimli ve uzman teknik kadrosu ve yönetimiyle sizlere yaygın servis ağıyla temizlik hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021