SU DEPOSU DEZENFEKSİYONU NASIL YAPILIR

SU DEPOSU DEZENFEKSİYONU NASIL YAPILIR

Dünyada su kaynaklarının korunması ve temizliği konularında bilimsel birçok çalışma ve gelişmeler yapılmaktadır.

 

Son yüzyılda gelişen sanayi ile yaşanan ekonomik kalkınmalar nüfus artışına sebep olup, tüm bu gelişmeler çevresel kirliliğe ve dolayısıyla su kaynaklarının da kirlenmesine neden olmuştur.

 

Yerel yönetimlerin su kaynaklarının teknik uygulamalarla kullanılabilir standarda getirilmesi sağlıklı su kullanımı sağlasa da su zaman içerisinde çeşitli faktörlerin etkisiyle kirlenmektedir.

 

Toplu yaşam alanlarında su sistemlerinin birer parçası olan, kesinti hallerinde yada sürekli kullanılan su depolarının bakım ve temizliği ayrı bir önem arz etmektedir.

 

Suda bulunan ve karışan çeşitli organik moleküller, çeşitli metal bileşikleri, polen, toz karışımları, depo suyunda patojen bakterilerin ve organizmaların oluşmasına zemin hazırlar.

 

Su deposu temizliği ihmal edilecek bir konu değildir. Yapılmadığın da sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecek ciddi hastalık ve enfeksiyonlara davetiye çıkarılmakta, tüm bu gelişmeler iş ve sosyal hayatımızı bozmaktadır. Bu hastalıklar, sıtma, kolera, çocuk felci, bir akciğer rahatsızlığı olan lejyoner, bağırsak enfeksiyonları, alerjik belirtiler gibi hastalıklardır.

 

Kirli suyla bulaşan bu patojenlerden, bağışıklığı hassas ve zayıf olan çocuklar ve yaşlılar daha hızlı enfekte olmakta, ağır bir iyileşme süreci geçirmektedirler. Hastalıklardan korunmak için su deposu dezenfeksiyonu nasıl yapılır, nelere dikkat etmeliyiz,

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonunu düzenli aralıklarla 6 ayda bir yaptırılmalıdır.


 


Su deposunun zamanla korozyona ve hasara uğraması sonucu, iç kısmının suyun sağlıklı bir şekilde saklanabilmesi için, izolasyonun yaptırılması, kırsal kesimlerde bulunan, kaynağı belli olmayan kuyu suyu gibi yada tankerlerle getirilen suların hiçbir şekilde kullanılmaması, tüketilen gıda ve sebze temizliğinde, kişisel bakım ve temizliklerde, temiz suların kullanılması, su tesisat sistemlerinin tüm ekipman ve parçalarının yılda bir dezenfekte edilip temizlenmesi ilk alınacak temel önlemlerdir.

 

Su deposu temizliği hizmeti veren çok sayıda kuruluş vardır. Bu firmaların özellikle Sağlık bakanlığı tarafından yetkili olması, personelinin eğitimli ve uzman olması dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husustur.

 

Su deposu dezenfeksiyonu yapan kuruluşların, yetki izin belgesi yanında, uygulayıcı personelin mesleki yeterlilik belgeleri, sağlık portör muayeneleri ve kan tetkiklerini içeren sağlık raporları, kapalı ortam ve yüksekte çalışma iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikaları ve firmanın iş plan ve müşteri odaklı çalışma performansını, disiplininin göstergesi olan kalite yönetim sistemleri, sağlıklı, kaliteli bir hizmet almanız açısından sorgulanması gereken resmi evraklardır.

 

Su deposu dezenfeksiyonu nasıl yapılır, hangi kimyasallar daha güvenlidir, diye düşündüğümüzde, dünyada ve ülkemizde uygulama kolaylığı ve birçok bakteri ve patojenleri etkisiz hale getirmesi nedeniyle en çok tercih edilen ürünlerden birisi klor maddesidir.

 

Klor suya karıştırıldığı zaman hipoklorik asit iyonu ve kloru suda tutma özelliği olan kostik oluşur. Yüksek Oksitleyici özelliği ile hipo klorik asit ve klor iyonu patojen mikroorganizmaların çoğunluğunu yok eder.

 

Şehir şebeke suları ve diğer tüm su kaynaklarının dezenfeksiyonu yanında, su tesisat ve dağıtım sistemlerinin önemli birer parçası olan su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunda sıvı klordan başka tercih edilen diğer bir ürün ozon gazıdır.

 

Ozon gazı çok daha etkili bir oksitleyici yani patojen bakteri, virüs, mantar ve sporlarını öldürmesi açısından en güçlü dezenfektan sayılmaktadır.


 


Klor gibi yaygın bir kullanım ağı bulunmaktadır. Suya uygulandıktan sonra 4 dakika gibi kısa bir sürede yüksek bir dezenfeksiyon etkisi göstermekte, kalan ozon gazı ise doğaya karışarak kalıntı bırakmamaktadır.


Dezenfeksiyon hizmetlerinde Türkiye genelinde etkin bir hizmet ağına sahip olan, sektörün öncü kuruluşlarından Tekdezvip, uzman ve deneyimli teknik kadrosuyla, siz değerli müşterilerimize kaliteli ve çözüm odaklı hizmetlerini sunmaya devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021