SU DEPOSU BAKIMI

SU DEPOSU BAKIMI

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için tükettiğimiz tüm gıda ve su kaynaklarının belirlenen sağlık kriter ve standartlarına uygun olması gerekmektedir. Yer altı su kaynakları toprağın farklı katmanlarından bir çok organik ve inorganik maddeleri, çeşitli metal elementleri ve patojen mikroorganizmaları bünyesine alarak yer üstü su kaynaklarına karışmaktadırlar.

 

Su deposu bakımı bu noktada düzenli olarak yapılması büyük önem kazanmaktadır. İki aylık bir sürede sirkülasyonu olmayan muhafaza ettiği suyun tüketilmediği su depolarında özellikle bakteriyel üreme olmakta, ciddi bağırsak ve solunum yolu enfeksiyon ve hastalıklarına yol açmaktadır.

 

Bu suların halkın kullanımına verilmeden önce sağlığa zararlı hiçbir maddeyi içermemesi için, bir dizi proses içeren arıtma işlemleri ve sterilizasyon uygulanarak temiz ve kullanıma uygun hale getirilir.

 

Yaygın olarak kullanılanlar arasında en ekonomik, güvenilir ve kolay uygulanabilir dezenfeksiyon yöntemi olan klorlamadan pek çok patojen mikroorganizma, etkilenmekte ve yok olmaktadır. Bunun dışında etkili yöntemlerden biri olan hidrojen peroksit kullanımı ve ozon gazı uygulaması da çok sayıda patojen bakteri türleri ve mikroorganizmalarını yok etmektedir.


Su deposu bakımı 


Arıtma ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmış sağlıklı bir içme ve kullanma suyu berrak, tortusuz, renksiz, yosun, küf, amonyak sülfür ve bataklık kokusu içermemeli, mikrobiyolojik yükü belirlenen alt değerde olmalıdır. Suyun sahip olduğu bu fiziksel ve kimyasal özellikleri ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

 

Ancak suyun bizlere ulaşana dek yaptığı yolculukta su dağıtım sistemlerinden aşınma ve korozyon sonucu bir takım maddelerin ve partiküllerin suya karışması, sisteme dışarıdan sızıntı olabilmesi suyun yapısını değişmektedir.

 

Bu şekilde su depolarına suyla taşınan element ve inorganik ve organik olabilen maddeler çevresel ısı, ışık ve PH gibi değerlerin etkisiyle daha da yoğunluğu artarak patojen mikroorganizmaların hızlı bir şekilde üremesine ve çoğalmasına neden olmaktadır.

 

Suyla taşınan bakterilerden özellikle sıcak kanlı canlıların ve insanların bağırsaklarında yaşayan ancak dış ortamda fiziksel ve dışkılama yoluyla sulara temas eden salgın ishal ve ateşli enfeksiyonlara neden olan fekal koliform bakteri türleri ve paraziter olan bazı türler büyük risk taşımaktadır.

 

Özellikle el yıkama gibi kritik hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde ve günlük hayatımızda mutfak ve kişisel temizlik işlerinde temiz güvenilir su kullanılmadığında bu bakteri ve patojenlerin bulaşması büyük ihtimaldir. Düzenli olarak sürekli kullanılan su deposu bakımı yapılmadığında sağlığımızı tehdit edebilecek bu enfeksiyonların oluşması kaçınılmazdır.

 

Sağlık Bakanlığının yayınladığı 2007/ 67 sayılı genelgesinde duyurulan su tesisat sistemlerinin yılda bir temizlik ve dezenfeksiyonu ve su depolarının ise daha büyük risk taşımasından dolayı en geç 6 ayda bir dezenfeksiyonunun yaptırılması gerektiği bildirilmektedir.

 

Su deposu bakımı ve dezenfeksiyonu için yapılan teknik işlemler, Sağlık Bakanlığı yetkisi olan kuruluşların dezenfeksiyon alanında mesleki uzmanlık eğitimi almış teknik bir ekip tarafından  uygulanması, güvenilir ve doğru bir temizlik işlemi için şarttır. Bunun dışında teknik personelin bulaşıcı bir hastalığının olmadığının göstergesi olan kan tetkik ve sağlık raporlarının olması gerekmektedir.

 

Dünyada yılda yaklaşık 200 milyon insan su kaynaklı hastalıklara yakalanmakta ve iki milyon insanda hayatını kaybetmektedir.

Kirli su depolarının bu hastalıkların bulaşmasındaki payı çok büyüktür. İşte bu noktada su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu ihmal edilecek bir konu değildir.

Su deposu bakımı 

Temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinin lider kuruluşlarından olan Tekdez dezenfeksiyon, sahip olduğu deneyim ve teknik bilgi sayesinde sektördeki teknik gelişmeleri yakından takip ederek, siz değerli müşterilerimize en doğru ve güvenilir hizmetleri sunmaya kesintisiz devam edecektir.

Su deposu bakımı ve temizliği talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021