SICAK SU NEDEN SARI AKAR

SICAK SU NEDEN SARI AKAR

Son yüzyılda tüm sanayi iş kollarında geliştirilen çeşitli kimyasallar ve petrol türevi plastik malzemelerin kullanımının artması, toprak ve su kaynaklarının hızla değişimine ve kullanılamayacak derecede kirliliğine neden olmuştur.

 

Organize sanayi bölgelerinde üretim sonucu oluşan toksik kimyasal atıkların kontrolsüz bir şekilde kanalizasyon sistemlerine verilmesi sonucu akarsu, dere ve göllere karışması içme ve kullanma suyu olarak kullanılan bu kaynakların kısa sürede yüksek oranda kirliliğine neden olmaktadır.

 

Kullanılan soğuk ve sıcak su neden sarı akar, yetkili kurumların yetersiz çevre politikaları sonucu oluşan bir takım aksaklık ve ihmallerin daha ciddi bir şekilde kontrolü sağlanmalıdır.  

 

Sıcak suyun sarı akmasındaki en olası nedenlerden biride kullanılan kazan yada boyler ısıtma tanklarının kirlenmiş olmasıdır. Kirlenen sıcak su tanklarında koliform bakterisinin yanında gibi tehlikeli, zatürreye hastalığına sebebiyet veren legionella bakterisinin üremesi büyük olasılıktır.

 

Boyler temizliği sıcak su neden sarı akar sorusunun bir numaralı cevabıdır. Boyler temizliği ihmal edildiğinde sıcak suyun sarı akmasının yanında birçok bakteri ve mikrop sağlığımızı risk altında bırakabilir.


Sıcak su neden sarı akar 


Bu kirli su kaynaklarının yüksek teknoloji arıtma tesislerinde bir dizi arıtma proseslerinden geçirilerek kullanılabilir nitelikte sağlıklı su elde edilmesi sağlanmakta ancak suyun şehir şebeke sisteminde dağıtımı ve taşınması aşamasında hava toprak ve kirli su gibi çevresel etkenlerin teması sonucu bir takım organik, inorganik maddeler ve çeşitli partiküllerin bir şekilde içme sularına bulaşması sonucu suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri değişerek kullanıcılara ulaşmaktadır.

 

Evlerimizde özellikle yaz dönemlerinde kullandığımız suların renk ve kokusunun değişmesi suyun maddesel içeriğinin sağlık açısından olumsuz yönde değiştiğinin bir göstergesidir.

 

Şebeke suyu olarak kullanılan soğuk ve sıcak su neden sarı akar diye düşündüğümüzde suyun içeriğinde hümik asit, hümat ve demir içerikli çeşitli bileşenler ve kum, kil, silis gibi inorganik maddeler suyun kokusuyla beraber rengini sarıdan kırmızıya kadar değiştirerek kullanılamaz hale getirmektedir.

 

Bu maddelerin oluşumu bakteri oluşumunu da destekleyerek suyun mikrobiyolojik yapısını da bozmaktadır.

 

Sağlıklı ve yeterli su kullanımı sağlanması amacıyla yaşam kaynağımız olan toprak ve su yataklarının ve havzalarının korunması için büyük bir mücadele veren sivil toplum örgütleri ve bilinçli bir grup azınlığın mücadelesi ne yazık ki yeterli olmamaktadır.

 

Özellikle yetişen genç nesillerin ve çocuklarımızın toprak ve su kaynağı olan göl,nehir,akarsu yataklarının temiz kalması ve korunması bilinciyle yetiştirilmesi gerekmektedir.

Kullanma yada içme sularının renk, koku, tat ve yoğunluğunun değişmesi organik madde oranının artması anlamına gelmekte bu durum sağlığımızı tehdit eden bir çok bulaşıcı ve salgın enfeksiyonlara neden olabilen bakteri virüs gibi mikroorganizmaların oluşmasını ve çoğalmasını besleyen bir ortam sağlamaktadır.

 

Sıcaklıkların artmasıyla üremeleri için gerekli optimal ortamın oluşmasıyla daha da güçlenen ve gelişen bu patojen bakteriler ve sahip oldukları dirençli sporları, paziter canlılar, kist ve ookistleri ciddi bağırsak hastalıkları olan kolera,tifo,dizanteri gibi şiddetli ağrı ve ateşle seyreden ishal salgınlarına, kan dolaşım bozuklukları ve legionella akciğer rahatsızlıklarına sebep olmaktadırlar.

 

Sıcak su neden sarı akar, kullanma suyu olarak şehir şebeke sistemine verilen suların birçok organik ve inorganik madde ve partiküller taşıdığının ve sağlık açısından büyük risk taşıdığının farkında olarak aşağıdaki önlemlerle büyük oranda korunma sağlanabilmektedir.

 

Bu salgın hastalık ve enfeksiyonlardan çoğunlukla 5 yaş altı çocuklar ve yaşlı insanlar daha hızlı etkilenmekte ve ağır bir iyileşme süreci yaşamaktadırlar.

 

Suyla bulaşan hastalılardan korunmak için, öncelikle kişisel temizliğe dikkat edilmesi ve ellerin tuvalet sonrası ve yemeklerden önce ve sonra mutlaka sabunlanması, sebze ve meyvelerin temiz suyla yıkanması, kaynağı ve içeriği belli olmayan ve birçok tehlikeli bakteri taşıyan kuyu suyu ve tanker sularının hiçbir şekilde kullanılmaması, su tesisat sistemlerinin en geç yılda bir kez bakım ve dezenfeksiyonunun yaptırılması, su dağıtım sistemlerinesürekli su sağlayan su depolarının Sağlık Bakanlığı ilgili kanun ve mevzuatlarında belirtildiği gibi en geç 6 ayda bir dezenfeksiyon ve temizliğinin yaptırılması alınacak en önemli tedbirlerdir.

 

Tekdez V.İ.P. firmamız Türkiye genelinde su deposu temizlik, sıcak su boyler kazan dezenfeksiyonu ve tesisat temizliği hizmetlerinde profesyonel çözümler sunmaktadır. Temizlik ve dezenfeksiyon talepleriniz için lütfen randevu oluşturunuz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021