SAVANT SENDROMUNA SU KİRLİLİĞİNİN ETKİSİ

SAVANT SENDROMUNA SU KİRLİLİĞİNİN ETKİSİ

Günümüzde endüstri ve sanayi sektöründe gelişen teknolojinin büyük etkisiyle gerçekleşen değişimler ne yazık ki doğal çevreyi ve besin kaynaklarımızı olumsuz yönde etkileyip uzun süreçlerde kirliliğe, canlı çeşitliliğinin ve türün yok oluşuna, geri dönülmez kayıplara neden olmaktadır.

 

Tükettiğimiz gıdaların ham maddesi olan doğal ve endüstriyel tarım ürünleri,  kısıtlı su kaynaklarının giderek daha da kirlenmesine neden olan kimyasallardan birisi de pestisid dediğimiz böcek öldürücülerdir.

 

Bunların dışında farklı sektörlerde bir çok işlemler ve denemelerde sayısız çeşitlilikte sentetik yada doğal bileşenler ve kimyasallar kullanılmakta bu durum gıda ve su kaynaklarımızı kirleterek sahip olduğu doğal içeriğini bozmaktadır.

 

Doğal çevredeki bu dejenerasyon yeni türlerin, yeni bitkilerin oluşmasına bir o kadar da yok olmasına neden olmaktadır. Değişimler arasında toprak katmanlarının ve suyun sahip olduğu mikrobiyal flora da maalesef olumsuz etkilenmektedir.

 

Bu birincil çevresel besin ortamlarının fiziksel ve kimyasal değişimleri canlıların besin kaynaklarını da olumsuz etkilemektedir.


 


Gıda ve su kirliliği sonucu çeşitli yollarla aldığımız çevresel etkenlerden ağır metaller olan arsenik, kurşun, civa, manganez, tarım alanında kullanılan pestisidler, diğer farklı kimyasal bileşenler,  belirli bir süreç sonrasında oluşan organ rahatsızlıkları dışında, özellikle zihinsel ve gelişimsel eksikliklere neden olduğu yıllardır yapılan bilimsel ve akademik araştırmalar sonucunda rapor edilmiştir.

 

Çevresel risklerin sudaki varlığı, genetik yapıdan kaynaklanan aktivitelerin gerçekleşmesinin kontrolünde değişiklikler yaparak, sonraki hücre jenerasyonunda ortaya çıkabilecek farklı etkiler yaratabilmektedir.

 

Bayanların hamilelik döneminin ilk aylarında beslenme sorunları, çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, anne adaylarının stres altında olması, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen yayınlar bulunmaktadır.

Bu durum sonrasında zihinsel gelişim eksiklikleri yanında davranışsal geriliklere de yol açtığı düşünülmektedir. Canlıların vücut sistemlerini etkileyen çevresel faktörler dolaylı yollardan beyin gelişiminde de olumsuz durumlara yol açabilmektedir, daha duyarlı ve genetik yatkınlığı olan bireylerde bu etkenler gelişim bozuklukları riskini artırmaktadır.

Su kaynaklarının ileri teknoloji sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerine tutulmasına rağmen, kullanım aşamasına gelene kadar çevresel kirlilikten etkilenmesi ve bulaşmaların olması engellenememektedir.

 

Günlük yaşamda ve sanayi işletmelerinde yoğun olarak kullanılan su depoları suyla olan riskli patojenlerin bulaşması noktasında büyük bir potansiyel tehlike taşıyarak beyinsel işlevlere dolaylı olarak olumsuz etki etmektedir.

   

 


Bunun dışında beyinsel ve gelişimsel bozukluklara sebebiyet veren etkenleri taşıyan ve barındıran çevresel faktör olan, işlenerek farklı formlarda satışa sunulan su kaynakları daha hassas ve kontrollü bir şekilde tüketicilere ulaştırılmalıdır.


 


Tabii ki kirli su ve pestisidler tetikleyen sadece etkenlerden bir tanesidir. Yinede sağlığımızı risk altında tutmamak için düzenli periyotlar ile su deposu temizliğini yaptırmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Bilimsel araştırmalarda,  kirli suyun zihinsel gelişimini etkilediği gerçektir.

Haliyle Savant sendromuna su kirliliğinin etkisi bulunabilir.

Su kirliliğinin savant sendromu tetikleyen etkenlerden bir tanesi bile olduğunu düşünmek, tedbir almamız için yeterli bir sebeptir.

Kirli su zihinsel ve bedensel bir çok hastalığın tetikleyicisi olabilir.

Su deposu temizliği talepleriniz için lütfen iletişim sağlayınız.

Tekdez V.İ.P. Türkiye genelinde su deposu ve su sebili temizlik hizmetlerinde, değerli müşterilerine profesyonel çözümler sunmaktadır.

 

Kaynak;

1-      Fırat Üni.Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi– Veteriner Fak. Anabilim dalı – Polibromlu Difenil eterlerin sağlık üzerine etkileri.

2-      Mehmet Akif Ersoy Üni. Fen Bilimleri Enst. Dergisi – Polikistik hidrokarbonlar ve sağlığa etkisi.

3-      Türk Hijyen Ve Biyoloji Dergisi Yazıları

4-      Google Web araştırma.

Araştırma – Hazırlayan;

Tekdez Kalite Kontrol Bölümü (Ziraat Mühendisi)

NOT: Blog yazımız bilgilendirme amacıyla kaynak kullanılarak hazırlanıp, makalede hiçbir öz düşünce veya varsayım üzerinde yorum yapılmamıştır. Makale tamamen bilimsel sunumlar ve araştırma neticesinde bilgi toplanılarak bütünselleştirilmiştir. Telif hakkına tabi değildir, çoğaltılabilir. Araştırma yazılarından Tekdez V.İ.P sorumlu değildir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021