POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI

POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI
Kuruluşumuz SAĞLIK BAKANLIĞI, İL SAĞLIK VE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİNCE "Kimyasal ürün uygulama hizmetlerinde" tüm yetki ve kalite sertifikalarına sahiptir.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması ve poliüretan enjeksiyon su yalıtımı hizmetlerinde güvenli ve profesyonel hizmet veren kuruluşumuz, sektörüne uzun yıllardır öncülük yapmaktadır.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması; genellikle su akan çatlakların kapatılmasında, poliüretan enjeksiyon su yalıtımı uygulamalarında, soğuk derzlerin yalıtımında ve yapısal güçlendirme çalışmalarında, asansösr kuyusu su yalıtımı işlemlerinde uygulanan yöntemlerdir. Poliüretan enjeksiyon uygulaması, poliüretan enjeksiyon su yalıtımı olarak da adlandırılır.
Poliüretan enjeksiyon genellikle, su kaçaklarının önüne geçebilmek için uygulanan yöntemlerin başında gelmektedir. Uygulanan enjeksiyon madde suyla temas ettiği an şişerek, su kaçağını keser ve suyun yönünü değiştirir.

Poliüretan enjeksiyon, betona basınçlı makineler ile enjekte edilir. Bozulma, çürüme gibi yapısal bozukluklara uğramayan enjeksiyon madde, betonun içerisine su girişini engellediği gibi beton ve demirin korozyona uğramasının da önüne geçer.

Poliüretan enjeksiyon çevreye zararlı olmadığı gibi, ıslak ve nemli yüzeylere de mukavemetli tutunma sağlar. Uzun ömürlüdür ve su yönünün değiştirilmesinde, kaçakların önlenmesinde yegane çözümdür.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması
ISLAK SU AKAN ÇATLAKLARIN ENJEKSİYON SU YALITIM UYGULAMASI
Binadaki çatlaklar statik ve dinamik çatlaklar, taşıyıcı yapıdaki çatlaklar ve taşıyıcı olmayan yapıdaki çatlaklar, kuru ve ıslak çatlaklar, sıvalardaki kılcal çatlaklar, binalardaki oturma çatlakları gibi gruplara ayrılmaktadır.

Islak veya su sızıntısı olan çatlakların ve soğuk derzlerin su yalıtımı için elastik poliüretan enjeksiyon ürünü kullanılmaktadır. Bu ürün, çatlakların içine dübeller yardımı ile basınçlı şekilde preslenmektedir. Su ile temas halinde süratli şekilde şişerek köpük halinde gelir ve bu şekilde su sızıntısını durdurur.

TEKDEZ V.İ.P. poliüretan enjeksiyon yapan firmalar içerisinde sektörünün öncüsü ve lider konumdadır. Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgelerine sahip olmakla birlikte, firma olarak  verdiğimiz tüm hizmetler marka tescili ile korunmaktadır. Tekdez V.İ.P.  firmamız İSO kalite denetimlerine tabi olup, standartlarda hizmet verdiği belgelendirilmiştir. Personellerimizin hijyen, mesleki yeterlilik, portör muayene raporları, iş güvenliği belgeleri tam ve eksiksizdir.

SOĞUK DERZLERİN ENJEKSİYON SU YALITIM UYGULAMASI

Binadaki çatlaklar statik ve dinamik çatlaklar, taşıyıcı yapıdaki çatlaklar ve taşıyıcı olmayan yapıdaki çatlaklar, kuru ve ıslak çatlaklar, sıvalardaki kılcal çatlaklar, binalardaki oturma çatlakları gibi gruplara ayrılmaktadır.
Özellikle içinden su akan çatlaklar betonarmede korozyona sebep olmakta ve don sırasında yapıyı tahrip etmektedir. Su depolarında görülen çatlaklarda ise içme suyu ile temas halinde kullanıma uygun enjeksiyon ürünleri kullanılmaktadır.
Soğuk derzler farklı zamanlarda uygulanmış beton yüzeylerinin arasında oluşur. Beton tabakalar birbirine yapışmadığı için arada oluşan boşluktan su sızıntıları olabilmektedir. Bu durum özellikle temel-perde birleşim noktalarında, yüzme havuzu ve su depolarında, ayrıca aralıklı dökülen perde duvar düzeylerinde görülmektedir. Soğuk derzleri çatlak olarak değerlendirebiliriz, bu tip uygulamalarda poliüretan enjeksiyon ve özel jel enjeksiyon uygulamaları yapılmaktadır.

YAPISAL GÜÇLENDİRME ENJEKSİYON UYGULAMALARI

Korozyona uğramış, taşıyıcıların tahrip olduğu ve işlevini yitirdiği durumlarda binalarda yapısal güçlendirme uygulamaları yapılmaktadır.  Bina güçlendirme uygulaması yapıların taşıyıcılarının daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Kuru çatlakların tamir edilmesinde epoksi reçine veya poliüretan reçine esaslı rijit ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünler betondaki çatlakları doldurmakta ve çok kuvvetli bir şekilde yapıştırmaktadır. Ortaya çıkan sonuç betondan daha sağlam bir tamirat şeklinde olmaktadır. Ülkemizin deprem bölgesi olması sebebiyle binalarımızdaki saptanan çatlak ve yarıklara kesinlikle poliüretan enjeksiyon uygulaması yapılması gerektiğini unutmamalıyız. Poliüretan enjeksiyon uygulamalarımız ile daha güvenli ve depreme dayanıklı yapılara kavuşabilirsiniz.

POLİÜRETAN ENJEKSİYON NEDİR?

Polimer maddesi ile geliştirilen poliüretan enjeksiyon sistemleri teknikleri ile izolasyon ve su yalıtımı günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Poliüretan enjeksiyon reçinesi kullanıldığı alanda su ile temas ettiği anda dakikalar içerisinde su akıntılarına karşı bariyer oluşturur.
Poliüretan enjeksiyon uygulamaları genellikle betonarme yapılardaki inşaat esnasında veya tamamlandıktan sonra yapının hareket etmesi ya da temel izolasyonun zarar görmesinden dolayı toprak altında kalan kısımdan yapı içerisine su sızıntısı olması ile sonuçlanır. Bu durumda yapılabilecek sınırlı sayıda uygulama vardır.
Poliüretan enjeksiyon su yalıtımı, negatif alanlardan gelen su izolasyonu sağlamak amacıyla beton ve duvar içerisindeki çatlak ve kılcal alanların doldurularak su sızıntılarının kesilmesinde kullanılan çağdaş enjeksiyon sistemidir. Negatif yönden yapılan su izolasyon sistemi, pozitif yönden müdahale edilemeyecek alanlarda yapılmaktadır.

TEKDEZ V.İ.P. poliüretan enjeksiyon uygulaması görselinde belirtildiği gibi 1 ve 2 numaralı ifadelerde bina kayması yada deprem sebebiyle binada deformasyon, bu deformasyon sonrası yarık ve çatlaklar görünmektedir. 4 ve 5 numaralı görselde de temel izolasyonun zarar görmesiyle toprak altından su sızıntısı resimlenmiştir. Duvarlardaki ve zemindeki yarık, çatlaklara uygulanan poliüretan enjeksiyon uygulaması ile, beton mukavemeti artırılır ve su ters yöne itilir. Sonuç olarak bu uygulamada temelden konuta su girişi engellenir ve yarık çatlaklar kapatılarak beton – demir mukavemeti artırılır.

Temel enjeksiyon uygulaması

POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMA ALANLARI

Poliüretan enjeksiyon uygulamaları genel olarak;

Barajlarda ve HES Projelerinde,
Metro Tünellerinde,
Karayolu Tünellerinde,
Madenlerde,
Arıtma Tesislerinde,
Limanlarda,
Soğuk derzlerin yalıtımında,
Dilatasyonlarda,
Dışarıdan müdahale edilemeyen temel perde betonun izolasyonunda,
Tüm yapıların zemin, bodrum ve otopark alanlarında su girişlerinin önlenmesinde,
Yüzme havuzlarında ve su depolarına dışarıdan sızan suların engellenmesinde,
Asansör kuyusunda,
Yer altı sularının durdurulmasında kullanılan en etkili su yalıtımıdır. 
Bu yalıtımın teknik karşılığı, poliüretan enjeksiyon su yalıtımı hizmetidir.

POLİÜRETAN ENJEKSİYONUN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Bina temelindeki demirlerin korozyona uğramasını engeller.
Her türlü betonarme yapının depreme olan dayanıklılığını artırır.
Yapı içerisinde oluşan nem, rutubet ve kötü kokuları engeller.
Yapının ömrünü uzatır.
Çok kısa sürede uygulanır ve yüksek verimlilik sağlar.

POLİÜRETAN ENJEKSİYON NASIL UYGULANIR?

1.Polimer teknolojisine dayanan poliüretan enjeksiyon sistemleri uygulaması çözümlerimiz arasında gelmesi nedeniyle uygulamalarımız genellikle motorlu ve hidrolik yüksek basınçlı makineler ile yapılmaktadır.
2.Poliüretan sıvı izolasyon maddesi ile uygulama öncesi suyun olduğu yüzeyler veya suyun gelebileceği alanlar uzman ekiplerimiz tarafından belirlenir.
3.Beton ve çatlak alanlarda eşit mesafelerde poliüretan enjeksiyon dübellerinin (paker) 45 derece eğik olarak montajı yapılması için delikler açılır.
4.Açılan paker delikleri hava basılarak içerisinde ki mevcut tozlardan arındırılır. Sonrasında çelik paker dübelleri çakılarak sızdırmazlık contaları içerisinde sıkışacak oranda cıvata başından sıkılır.
5.Enjeksiyon yapılmak üzere paker başlarına nozul takılır ve basınçlı makinelerin yardımı ile poliüretan enjeksiyon uygulaması başlamış olur.
6.Enjekte edilen poliüretan uygulamasının kontrolü ve doğruluğunu sağlamak için diğer pakerlerden veya açılan kılavuz deliklerden poliüretan gelene kadar enjeksiyon işlemine devam edilir. Böylece tüm pakerlerin sızıntıların geldiği yerleri doldurduğu anlaşılır.

POLİÜRETAN ENJEKSİYON SİSTEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Sızıntının kaynağının ve beton yapısının özelliklerinin tespitinin doğru yapılması, poliüretan enjeksiyon ürün ve metot seçiminde çok önemli rol oynamaktadır.

Sızıntı suyunun basıncı, seçilecek olan poliüretan enjeksiyon ürünün reaksiyon süresi ve uygulama basıncı konusunda karar vermeyi sağlar. Yüksek basınçlı su var ise hızlı reaksiyona giren poliüretan enjeksiyon ürünleri, makine basıncı desteği ile yüksek basınçla uygulanmalıdır.
Yapının bulunduğu konumdaki eğim, suyun akış yönü hakkında bilgi verir.
Yatay eksende poliüretan başlangıç noktası ve yönü hakkında karar vermeyi sağlar.
Sızıntı bir çatlaktan geliyorsa, çatlak genişliği, seçeceğiniz poliüretan enjeksiyon ürününün viskozitesi hakkında bilgi verir.
Kılcal çatlaklarda viskozitesi düşük ürün tercih edilmelidir.
Sızıntı suyunun debisi, kullanılacak olan poliüretan enjeksiyon ürününün viskozitesinin belirlenmesini ve delgi derinlikleri ve paker sisteminin seçilmesinde karar verilmesini sağlar.     Uygulamalarda kullanılacak ürünün doğruluğu ve kalitesi kadar önemli olan bir diğer konu da, uygulayıcı personelin enjeksiyon sistemleri hakkındaki tecrübesi ve eğitimli olmasıdır.

Poliüretan enjeksiyon su yalıtımı

EPOKSİ ENJEKSİYON

Yapılarda, betonlarda, taşıyıcı kolon ve kiriş çatlaklarının onarımında kullanılan epoksi enjeksiyon sistemi, çatlayan, tekrar açılan çatlakların kapatılmasında, onarılmasında en etkili enjeksiyon uygulamasıdır. Oluşan çatlakların üzerine delikler açılarak dübeller aracılığıyla epoksi enjeksiyon uygulaması yapılır. Çatlakların alçak yada yüksekliğine göre dışına taşmasını engelleyen kalem enjektörler kullanılır. Onarılacak çatlakların yüzeyi epoksi enjeksiyon harcı ile düz kalacak şekilde kapatılır.
Çatlakların oluşma sebepleri; deprem, şiddetli soğuk, çürük malzeme kullanımından kaynaklanan imar nedenleriyle çatlaklar oluşur. Betonarme yapılarında sıkça görülen çatlakların onarımında epoksi enjeksiyon sistemi kullanılır. Çatlamadan önceki taşıma gücüne, dayanıklılığına kavuşturulmasında en etkili yöntem epoksi enjeksiyon uygulamasıdır. Zemin tamirinden çoğunlukla epoksi zemin kaplama uygulaması yapılmaktadır.

EPOKSİ ÇATLAK ENJEKSİYON ONARIMI NASIL YAPILIR?

1.Bu tip enjeksiyonlar yapınızın içinden yapılır, böylece temeli kazma gereği ortadan kalkar. 
2.Enjeksiyon, çatlağın uzunluğu boyunca yerleştirilmiş enjeksiyon pakerleri yoluyla düşük basınçlı (450 psi’den az) bir epoksi reçine enjeksiyonudur. Bu pakerler epoksi macunu kullanarak veya sıkıştırma yöntemi ile duvara sabitlenir veya yapışır. 
3.Bu macun, temel çatlağının tüm uzunluğu boyunca uygulanır ve dışarıdaki toprak ile birlikte, enjekte edilen epoksinin, çatlağın tüm uzunluğu boyunca içerilmesi için, temel çatlağı içindeki epoksiyi sınırlamak için bir bariyer görevi görür.
4.Enjeksiyon edilen epoksi tipik olarak 5 saat içinde sertleşir ve çatlağın iki tarafını birbirine bağlar, buna ek olarak çatlağın temel duvarının tüm kalınlığından doldurulması, böylece çatlağı kalıcı olarak yok eder, çünkü çatlak esasen artık mevcut değildir; bu nihai beton çatlak tamiridir. Aslında, epoksi bağ mukavemeti betonun kendisinin gücünü aşmaktadır! 
5.Düşük basınçlı çatlak enjeksiyonu ile ilgili sondaj yoktur ve kokular fark edilmez. Epoksi genellikle tercih edilen çatlak tamir malzemesi ise yapısal bir onarımdır.

EPOKSİ İLE BETON ÇATLAĞI ENJEKSİYONU

Bu aşamada, epoksi reçinesinin temel çatlağı içine enjekte edilir. Bir çatlak enjekte etmek için gereken süre çatlağın genişliğine, kullanılan epoksinin viskozitesine (kalınlığına) ve genel olarak çatlak başına 15 – 45 dakikaya kadar değişmektedir. Epoksi çatlak enjeksiyonları konusundaki kapsamlı deneyimimiz sonucunda, Enjeksiyon & Su Yalıtım, enjekte edilen beton çatlağı özelliklerinin belirlediği farklı viskoziteli epoksileri kullanır; bu, kürlenme işlemi sırasında epoksinin dışarıdaki zemine çatlaktan kanamasını önlemek için birkaç saat gereklidir. Teknisyen, epoksi çatlak enjeksiyonunu en düşük enjeksiyon portundan başlayarak epoksi epoksiyi çatlatacak ve enjeksiyon portunda hemen görünecektir. Daha sonra en düşük enjeksiyon portu kapatılır ve epoksi bunun hemen üstündeki port içine enjekte edilir. Bu işlem, enjekte edilen epoksi, temelin üstündeki çatlaktan çıkarken veya çatlak dereceye kadar doldurulana kadar tekrarlanır.
Not: Epoksi veya poliüretan reçinesi kullanılarak beton çatlağı enjekte edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi için çeşitli teknik faktörlerin dikkate alınması gerekir. Sadece eğitimli teknisyenler, herhangi bir temel çatlağı için hangi enjeksiyonun en uygun olduğunu belirleyebilirler. Daha önce belirtildiği gibi, epoksi çatlak enjeksiyonu, poliüretan çatlak enjeksiyonu kadar çok yönlü değildir; bu nedenle, tüm çatlaklar epoksi reçinesi kullanılarak uygun şekilde enjekte edilemez.

Poliüretan enjeksiyon paker uygulaması

KİMYASAL ENJEKSİYON

Temel olarak sıvı, akışkan, yapısal malzemelerin basınç altındaki uygulamalarında kimyasal enjeksiyon sistemi kullanılmaktadır. Zemin içerisine yerleştirilme şekline bağlı olarak hazırlanan kimyasal enjeksiyon, sıvı, akışkan bir yol izleyecek şekilde uygulanmaktadır. Yapı kimyasalları, yeraltı yapılarında kullanılan bu sistemin ürünleri kullanım yerlerine göre şunlardır; poliüretan, kimyasal, çimento enjeksiyon tipleridir.
Epoksi enjeksiyon sistemleri olarak negatif su basıncına karşı malzemeler kullanılmaktadır. Kimyasal enjeksiyon ürünleri suyu gördüğü anda reaksiyona girer. Suyun olmadığı ortamlarda dahi reaksiyona girip köpük etkisi gösteren ürünler de vardır. Karayolları, metro, tren tünellerinde su yalıtımı, konsolidasyon, onarım, güçlendirmede kullanılan kimyasal enjeksiyon, teknolojik ürünlerin teknolojik cihazlarla kullanılmasını gerektirir

ASANSÖR KUYUSU SU YALITIMI

Su taşmaları asansör kuyusu su yalıtım uygulamalarında yapıların ilk yapım esnasında yanlış veya eksik yapılan temel-perde su yalıtımı uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Asansör kuyuları bina temel seviyelerine en alt kotta olan ve yeraltı sularına en çok mazur olan bölgelerdir.
Bu sebeple bina temelinde kaynaklanan bir su yalıtım probleminde ilk olarak asansör kovalarında yaşanan su yalıtım problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni ise yanlış yapılan su yalıtım uygulamalarıdır.

Son zamanlarda asansörler kullanımı için alınan etiket uygulamalarında, yeşil etiket alınabilmesi için en önemli unsurlardan biri asansör kuyularının su yalıtımıdır.
Asansör kuyusu su yalıtımı uygulamasında yapının dışından bir uygulama yapılamadığından mecburen negatif yönden su yalıtım ve enjeksiyon su yalıtım uygulamaları yapılması gerekmektedir. Su yalıtım uygulamasının en önemli kriterlerinden biri bütün uygulama yüzeyinin ana beton yüzeyi olması gerekmektedir.

Sonradan yapılan asansör koyularında boyut değiştirme için kırım yapılması durumunda yapılacak olan beton uygulamalarının sağlam ve kaliteli beton olması gerekmektedir. El ile karıştırılan betonlardan uzak durulması, su yalıtım katkılı grout harcı ile yapılan beton uygulaması yapılması gerekmektedir. Negatif su yalıtım uygulamaları mevcut beton yüzeyin kapiler boşluklarına entegre edilerek beton içerisinde su geçirimsiz katman oluşturmaktadır.
Bu yüzden uygulama yüzey betonumuz ne kadar sağlam olursa uygulama garantiside o kadar iyi olacaktır. Eğer perde duvar ile zemin arasında çatlaklar var ve aktif su gelmesi olması durumunda poliüretan enjeksiyon uygulaması ile aktif gelen suların gerekmektedir.

ASANSÖR KUYUSU SU ALIYOR ! ASANSÖR ÇUKURUNDAN SU SU ÇIKIYOR !  ÇÖZÜM

Asansör kuyusu enjeksiyonlarında verilen keşif sonrası, hizmetin başarı seviyesi tarafınızla paylaşılır. Asansör tabanı beton olmayan uygulamalarda enjeksiyon uygulaması daha zor ve riskli bir süreçtir.

Asansör kuyusu su yalıtımı hizmetlerinde, verilecek detaylı keşif sonrası asansör kuyusu izolasyonu uygulaması yapılmaktadır. Poliüretan enjeksiyon uygulamasından önce, asansör kuyusu su tahliyesi hizmeti, dalgıç pompalarla uzman ekiplerimizce yapılmaktadır.

Asansör kuyusu poliüretan enjeksiyon uygulamalarında, kuyu dibinin beton olması çok önemlidir. Poliüretan enjeksiyon uygulamasında beton içerisinde enjekte edilen ürünlerle mukavemet artırılıp, suya pozitif yönden Poliüretan enjeksiyon yöntemi tamamlanır. Uygulanan enjeksiyon hizmeti sonrası olası probleminiz çözüme kavuşturulmaktadır.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması fiyatları için ön keşif yapılması gerekmektedir. Poliüretan enjeksiyon uygulaması toprak altı ve beton içerisine verildiği için kullanılacak Poliüretan enjeksiyon malzeme miktarı hiçbir zaman tam olarak netleşemez. Fiyat ortalama litre olarak hesaplanır. Hizmet esnasında ne kadar poliüretan enjeksiyon kullanılır ise iş bitiminde raporlu olarak tarafınıza faturalandırılır.  Verilecek keşif sonrası değerli müşterilerimiz, ortalama bir fiyat skalasına sahip olmaktadır.

Temelden su geliyor, duvardan su fışkırıyor, asansör çukuru su kesme ve benzeri problemlerinizde, su kesme ürünleri arasında poliüretan enjeksiyon uygulamaları ile etkili sonuçlar alabilirsiniz.
Su kesme kesin sonuç odaklı çalışan TEKDEZ V.İ.P. firmamızdan poliüretan enjeksiyon uygulamaları hakkında bilgi alabilir veya randevu oluşturabilirsiniz.

TEKDEZ V.İ.P konusunda uzman, gerekli kalite ve yetki belgelerinin tümüne sahip personelleriyle, Türkiye genelinde poliüretan enjeksiyon uygulamaları, asansör kuyu suyu yalıtımı, kimyasal enjeksiyon ve epoksi enjeksiyon uygulaması hizmetlerini vermektedir.

Poliüretan enjeksiyon uygulamalarından önce mutlaka randevu oluşturulup, keşif yapılması gerekmektedir. Yapılacak keşif hizmetiyle ortalama enjeksiyon miktarı ve mukavemet analizleri yapılıp, en doğru, güvenilir ve sonuç odaklı çözümler tarafınıza sunulacaktır.

Poliüretan enjeksiyon uygulaması keşif hizmeti için lütfen randevu talep ediniz. 
Poliüretan enjeksiyon su yalıtımı hizmetini başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Edirne, Bursa olmak üzere tüm Türkiye genelinde profesyonel ekip ve metotlar ile vermekteyiz.

Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2024