POLİETİLEN SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

POLİETİLEN SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

Günümüzde gelişmiş endüstri ve sanayi tesisleri, ilaç ve kimya fabrikaları ve daha birçok alt sanayi kuruluşları üretim aşamalarında çok sayıda atık ve toksik diyebileceğimiz sentetik kimyasallar ve maddeleri yeterli arıtma ve filtrasyon işlemlerine tabi tutmadan doğaya verilmesi gıda ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır.


Su deposu temizleme hizmeti her 6 ayda bir periyodik olarak tekrar edilmelidir.

 

Polietilen su deposu temizliği hizmeti veren özel kuruluşların öncelikle Sağlık Bakanlığından yetkili izin belgesi olması bunun yanında uygulayıcı teknik personelin bulaşıcı bir hastalık taşımadığının göstergesi olan kan tetkik ve portör muayenelerini içeren sağlık raporlarının mutlaka olması gerekmektedir.

 

Özellikle Su kaynaklarının arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra suyun temiz halde şehir şebeke sistemlerine verilmesi ve dağıtım aşamalarında sistemden suya karışan bir takım maddeler suyun temizliğini, fiziksel kimyasal yapısını kısmen olumsuz yönde etkilemektedir.


 


Sanayi sektörleri, oteller konaklama tesisleri, okullar ve hastaneler gibi insan yoğunluğunun çok olduğu sosyal yaşam ve çalışma ortamlarında çeşitli türlerde su depoları kullanılmaktadır.

Bu depoların türü ne olursa olsun temizlik ve dezenfeksiyonları sağlığımızı korumak adına düzenli aralıklarla branşında uzman bir yetkili dezenfeksiyon kuruluşuna yaptırılmalıdır.

 

Su depoları su dağıtım ve tesisat sistemlerinin potansiyel bir risk taşıyan en önemli parçalarıdır. Zamanla su depolarının taşıdığı suyun organik ve inorganik maddeler, kum ve toz partikülleri ve sonrasın da oluşan patojen mikroorganizmalar bakımından yükünün artması ve bu suyun içme ve kullanma suyu olarak değerlendirilmesi büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

 

Temizliği düzenli aralıklarla yapılmayan su depolarında sirkülasyon olsa dahi muhafaza ettiği suda mikrobiyolojik olarak patojen bakteri ve virüslerin oluşması ve bulaşması kaçınılmazdır. Tüm su deposu çeşitlerinde kirlilik olmasına rağmen plastik, polietilen su deposu türlerinde yapısı gereği ortam koşulları olan sıcaklık, ısı kaynaklarından daha hızlı etkilenerek fiziksel olarak tat koku ve yoğunluğu olumsuz yönde değişip, potansiyel tehlike taşıyan bakteri ve virüs ajanları da ortam koşullarının elverişli olması nedeniyle çok çabuk üreyip çoğalmaktadır. Yosunlaşma olayı plastik su depolarında daha çok görülmektedir.

 

Polietilen su deposu temizliği hangi dezenfektanlar kullanılır nasıl bir uygulama yapılır aktaracak olursak, piyasada dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan çok sayıda kimyasal vardır.

 

Gıda, sağlık ya da ortam yüzey dezenfeksiyonunda tercih edilen dezenfektanlar farklılık göstermekle birlikte ortak amaç kullanılan yüzeylerin ve ortamların sterilizasyonu yani mikroorganizma yükünün tamamen yok edilmesidir.

Su deposu temizliğinde de amaç deponun iç yüzeylerinin sağlık açısından risk taşıyan tüm madde ve kirlerden arındırmak ve suyun sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesinin sağlanmasıdır.

Su deposu dezenfeksiyonunda en çok kullanılan dezenfektanlar Sağlık Bakanlığının onay verdiği ürünler olan klor, klor dioksit, hidrojen peroksit gibi ürünlerdir.


 


Bu maddeler polietilen su deposu temizliği için güvenle kullanılan yüksek oksitleyici özelliği sayesinde yüzeylerdeki tüm mikroorganizmaları yok eden etkili ürünlerdir.

 

Ayrıca İş sağlığı ve Güvenliği kapalı ortam ve yüksekte çalışma eğitimlerini de teknik personelin alması dezenfeksiyon işlemleri sırasında daha bilinçli bir şekilde hareket ederek herhangi bir iş kazası yaşama olasılığını minimum hale getirmektedir.

 

Su deposu temizliği işleminde öncelikle randevu gününde su deposu mümkünse gelen teknisyen ekibe boş olarak teslim edilmelidir.

Teknik gerekli İş güvenliği önlemlerini olan ışıklandırma ve kişisel koruyucu donanımları taktıktan sonra depoya giriş yapmaktadır.

 

İlk olarak depo zemin ve yanal duvarları uygun bir dezenfektanla basınçlı kompresör yardımıyla yıkanır zeminde biriken kirli su dalgıç pompalar yardımıyla tahliye edilir, sonrasında depo içi tekrar dezenfekte edilerek belirli bir süre bekletilir ve yıkanır, son bir durulama yapılarak işleme son verilir, depo şamandıra ve diğer aksamlar anlık kontrol edilerek müşteriye depo hakkında bilgi verilir.

 

Depo temizliği tamamlandıktan ve son kontroller yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı denetlemelerinde 6 ay geçerli servis hizmet formu düzenlenerek kaşe imzalı müşteriye teslim edilir.

 

Tekdez, sahip olduğu dezenfeksiyon alanında eğitimli ve deneyimli teknisyen kadrosuyla tüm Türkiye çapında etkin servis ağıyla temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini siz değerli müşterilerimize sunmaya devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021