PLASTİK SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR

PLASTİK SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR

Hızla gelişen sanayileşme insan yaşamını kolaylaştırırken birçok çevre sorununu beraberinde getirmiştir. Hızlı nüfus artışı ve şehirleşme yoğunluğu diğer önemli bir sorun teşkil etmektedir.

 

Tüm bu gelişmeler yaşam kaynaklarımız olan toprak, hava ve suyu ne yazık ki sanayi devrimiyle başlayan bir süreçte günümüzde çok daha hızla artarak gelişen teknolojinin endüstriye entegre edilmesi besin kaynaklarımızın da hızla kimyasal atıklarla kirlenmesine değişmesine neden olmaktadır.

 

İnsanlar kirli havayı soluyarak yada kirli suyu kullanarak yada değişik kalıntılar içeren gıdaları tüketerek toksik ve kanserojen maddelere maruz kalmaktadırlar.

 

Ağırlıklı gıda ve su kaynaklı 250 den fazla hastalık ve bu hastalıklara neden olan değişik tipte ve türde patojen mikroorganizmalar tespit edilmiştir, üstelik zamanla çevresel etkenlerin değişmesi bu türlerin de modifikasyona uğrayarak direnç kazanmasına olanak sağlamaktadır.

 

Bu patojenlerden en yaygın ve etkili olan grup bakterilerdir, bu grup gıda ve su kaynaklarında çoğalma yeteneklerine sahiptir.Son zamanlarda viral ajanlara da sık görülmektedir.Son yüzyılda ortaya çıkan Campylobacter  son yıllarda ishalin sık görülen nedenlerinden biridir.

 

Kirli sularla ve gıdalarla bulaşan diğer etkin patojen, Verotoxin üreten escherichia coli ( VTEC) az pişmiş hamburgerle bağlantılı ortaya çıkmış çocuk sağlığında ciddi sorunlara neden olmuştur. Cryptosporidium isimli protozoa sıklıkla bulaşma olmuş suyun tüketilmesi ve kullanılmasıyla ishalin bir diğer nedenleri arasında görülmeye başlanmıştır.

 

Tüm bu gelişmeler tükettiğimiz içme ve kullanma sularının temizliğinin sorgulanması gerektiğini,  ayrıca su tesisat sistemlerinin en riskli parçası olan su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu ihmal edilmemesi gereken ciddi bir konudur.

 

Su depoları metal, saç, beton, fayans malzemesi ne olursa olsun belirli bir süre sonunda mutlaka temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Yaygın olarak kullanılan diğer bir depo türü polimer, plastik olanlarıdır.

 

Plastik su depoları diğer depo türlerinden farklı olarak malzemesi gereği ortam sıcaklık, nem şartları uygun olduğunda, hızlı bir şekilde inorganik partiküller ve organik maddeler dışında alg grubu sucul bir canlı olan yosunlar üremektedir. Bütün bu oluşumlar çeşitli patojen bakteri ve virüslerin üremesi ve çoğalması için besin kaynağı olmaktadır.

 

Büyük risk taşıyan plastik su deposu temizliği nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir, kısaca bahsedecek olursak, su deposu temizliğinde öncelikle bir randevu günü belirlenir, temizliğin yapılacağı gün su deposu boş yada boşa yakın teknisyenlerimize teslim edilir, dipte kalan çok az su dalgıç pompalar yardımıyla sıfırlanır, ilk olarak depo zemin ve yanal duvarları uygun dezenfektan kullanılarak basınçlı kompresörler yardımıyla temizlenir, zeminde oluşan tortu ve kirli su tahliye edilir, tekrar depo zemin ve yan duvarları dezenfekte edilerek bir süre bekletilir, basınçlı kompresörler yardımıyla tekrar yıkanır, son bir durulama işleminden sonra temizlik ve dezenfeksiyon işlemi bitirilerek sağlıklı kullanıma teslim edilir.

 

Son kez deponun şamandıra ve diğer kısımları herhangi bir aksaklık var mı kontrol edilerek müşteriye kısa bilgi verilir.

Plastik su deposu temizliği nasıl yapılır? benzeri sorularınız için ve randevu talepleriniz için lütfen iletişim sağlayınız.Sonrasında 6 ay geçerli, Sağlık Bakanlığı denetimlerinde talep edilen servis hizmet formu kaşe imzalı olarak müşteriye teslim edilir. Depo temizliğinde çeşitli dezenfektanlar kullanılsa da, uygulama kolaylığı ve yüksek oksitleme gücü nedeniyle klor, klordioksit,sodyum hipoklorit, monokloramin ve ozon türevleri daha çok tercih edilmektedir.

 

Su deposu temizliği hizmeti sunan kuruluşların nasıl bir işleyişe sahip oldukları, Sağlık Bakanlığından temizlik ve dezenfeksiyon yetkisine sahip olmaları, teknik personelinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, kapalı ortam ve yüksekte çalışma iş güvenliği sertifikaları ve en önemlisi herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıkları kontrolü olan kan tetkikleri ve sağlık muayene kontrolleri raporu gibi kalite ve yetki belgeleri mutlaka sorgulanmalı ve firmadan talep edilmelidir.

 

Kuruluşumuz Tekdez, Sağlık Bakanlığı yetkili, sahip olduğu dezenfeksiyon alanında uzman, yetkin dinamik kadrosuyla, İstanbul başta olmak üzere tüm Ülke çapında temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021