OZONLA NÖTRALİZASYON ORTAM DEZENFEKSİYONU

OZONLA NÖTRALİZASYON ORTAM DEZENFEKSİYONU

BİLDİĞİNİZ TÜM DEZENFEKSİYON METOTLARINI UNUTUN!

Tekdez; Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince yetkilendirilmiş, dezenfeksiyon ve sanitasyon hizmetleri verme hususunda gerekli izin belgelerine sahip kuruluştur.

 

Kuruluşumuz Corona (covid-19) ve tüm influenza virüslerine karşı ortam dezenfeksiyonu hizmeti vermektedir. Ortam dezenfeksiyonu hizmeti 2 yöntemle belirginleşebilir.

 

Birinci yöntem hidrojen peroksit ile ortam dezenfeksiyonu, ikinci yöntem ise saf ve nötralize edilmiş ozonla ortam dezenfeksiyonudur.

 

Ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmetini kuruluşumuz “çift etkili ofans yöntemi” algoritmasıyla uygulamaktadır. Bu yöntemle uygulanan ortam dezenfeksiyonu hizmetinde, hava ve tüm obje dezenfeksiyonu %99 sağlanmış olmaktadır.

(Ozon; agresif dezenfekte gücüne sahip, hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektandır)


Korona virüsü ozon dezenfeksiyonu


ÇİFT ETKİLİ OFANS YÖNTEMİ NEDİR?


Çift etkili ofans yönteminde dezenfeksiyon hizmeti, 2 farklı ozonlama metodu ile uygulanır. Bunlardan ilki saf ozon, diğeri nötralize edilmiş ozon gazıdır.


Saf su; 2000 Mg. ozon jeneratörleri ile kaynatılıp, dezenfektan haline getirildikten sonra ULV pülverizatörler ile mekana uygulanır.


Aynı anda 5000 Mg. Ozon nötralizatörleri, dezenfeksiyon yapılacak alana konumlandırılır.


Nötralizatörler ortamdaki kirli havayı emip, ozon olarak aynı ortama dağıtan cihazlardır.


Böylelikle ortam dezenfeksiyonu yapılacak alandaki tüm objelerin yanında, havadaki virüs ve bakterilerde etkisiz hale getirilir.


Ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmetini, çift etkili ofans yöntemi ile uyguladığımız alanlarda dezenfektan madde ve dezenfektan gazın temas etmediği hiçbir bölge kalmamaktadır.


Mekandaki tüm obje ve hava, ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmeti sonrası virüs, patojen ve bakterilerden arındırılır.


OZONLA NÖRTALİZASYON NE DEMEKTİR?

Nötralizasyon; bir türe özgü olan antikorlar aracılığını kullanarak mevcut virüslerin, hücrelere bağlanmasının engellenmesi ve virüs üremesinin sonlandırılmasıdır. Bir diğer değişle yüksüzleştirme, nötr yani etkisiz kılmaktır.

 

Ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmetinin manası da, mevcut üremiş virüsleri etkisiz hale getirmek ve üremesinin engellenmesidir.


Ozonlama ortam dezenfeksiyonu çiseleme ve gaz olarak uygulanmaktadır.


Ozon çok yüksek bir oksidasyon gücüne sahiptir. Ham maddesi oksijen olan ozon gazı tek doğal dezenfektandır.


Ozon ve ozon gazının dezenfeksiyon gücü, klor ve türevlerinden 3125 kat yüksektir.


Ozon yeterince agresif bir dezenfektandır. Uygulama alanlarındaki virüs ve bakterilerin %99.9 yok eder ve üremesini geciktirir.


Ozon; klordan 3125 kat, asitten 725 kat daha kuvvetli bir sanitasyon temizleyicisidir.

 

 

ÇİFT ETKİLİ OFANS YÖNTEMİNDE KULLANILAN EKİPMAN VE CİHAZLAR NELERDİR?


Ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmeti uygulamasında bilindiği gibi saf ve nötralize edilmiş ozon gazı kullanılmaktadır.


Bu hizmette ilk adımda ozon üretimi yapan jeneratörler saf suyu kaynatarak dezenfektan madde haline getirir.


Dezenfektan ürün Ulv Pülverizatörler ile çiseleme metodu uygulanarak mekandaki tüm objelere uygulanır.


Aynı anda 5000 Mg. Ozon gazı üretimi yapan nötralizatörler de kullanılmaktadır.


Nötralizatörler ortamdaki kirli havayı emip, ozon olarak çevirerek ortama basmaktadır. Yani kirli havayı convert edip, virüs ve patojenlerden arındırır.

 

Ozon jeneratörü; Saf ozon üretir ve dezenfektan ürün yapımında kullanılır.

Ozon Nötralizatörü; Havadaki oksijeni convert yani çevirip, ortama ozon olarak basan sanayi tip cihazlardır. Ortamdaki hava, ozon nötralizatörlerinde emilerek bakteri, patojen, virüs ve küflerden arındırılır.

ULV Pülverizatör; Deposuna koyulan ozonlu su dezenfektan maddenin, sistemi üzerinde bulunan çeşitli tip ve büyüklükte memeler vasıtasıyla damlalar şeklinde parçalayarak, hedef gruba itişi sağlayan makinelerdir.

Sırt Pülverizatörü; Temas edilmesi zor olan bölgelere dezenfektan vuruşu için kullanılır.


 

ÇİFT ETKİLİ OFANS YÖNTEMİ HİZMET ALGORİTMASI

cift-etkili-ofans-yontemi-hizmet-algoritmasi


OZONLA NÖTRALİZASYON ORTAM DEZENFEKSİYONU AVANTAJLARI NELERDİR?

 

Hammaddesi oksijen olan ozon, tek doğal dezenfektandır. Ortam dezenfeksiyonu sonrası ULV ve gaz olarak uygulanan ozon, geride sıfır kimyasal kalıntı bırakır.

 

Virüs, patojen, bakteri ve mikroplara uygulanan ozonlama dezenfeksiyon metotları; Klor, asit ve peroksit türevi kimyasal ürünlerden yüzlerce kat daha fazla etkilidir.

 

Çift etkili ofans yöntemi ile uygulanan ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmeti esnasında temas edilmeyen hiçbir obje kalmadığı gibi, mekandaki tüm hava sistemi de dezenfekte edilir.

 

Ozon kimyasal bir ürün değildir. Temasla insan sağlığını risk altında bırakacak bir sağlık problemi oluşturmaz.

 

Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmeti, diğer dezenfeksiyon metot ve yöntemlerine göre daha uzun süre kalıcılığını korur. Bunun sebebi obje dezenfeksiyonuyla birlikte, hava sterilizasyonunun da dahil edilmesidir.

 

ÇİFT ETKİLİ OFANS YÖNTEMİYLE, ORTAM HAVASI DEZENFEKSİYONU;

 

Son teknoloji sanayi tip cihazlarla uyguladığımız bu yöntemde, ortam havası 2 usulde dezenfeksiyon edilmektedir.


Bunlardan ilki ozonlama nötralizatörleri ile uygulanmaktadır. 5000 Mg. kapasitede ozonlama yapan bu sanayi tip cihazlar ortamdaki tüm kirli havayı emer ve ozon olarak ortama tekrar geri basar.


Yani Ortamdaki havada bulunan tüm virüs, bakteri, küf ve patojenleri yok eder.

Ortamdaki kötü kokuları da gidererek temizlik ve ferahlığı uygulama yapılan mekanınıza taşır.

 

Dezenfeksiyon esnasında uygulanan diğer bir yöntemde, ozon jeneratörleri ile kaynatılıp saf dezenfektan haline getirilen suyun, havaya damlacıklar şeklinde ULV pülverizatör vasıtasıyla uygulanmasıdır.


Burada kullanılan ULV pülverizatörlerin çok büyük önemi bulunmaktadır.

Ozon dezenfeksiyon maddeyi, tüm hava ve objelerin üzerine çiseleme işlevi gören Ulv pülverizatörlerinin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekir. Atış ucundaki memenin tıkanıp, dezenfektan madde boyutunu büyütmesine izin verilmemelidir.


Şöyle ki, Ulv pülverizatörlerinden havaya püskürtülen dezenfektan madde havada ne kadar kalır ise, dezenfeksiyon ve sanitasyon hizmeti o kadar hedefine yaklaşmış olacaktır. Pülverizatörden çıkan damlacıklar büyüdüğünde, kütle ağırlığı da çoğaldığı için yere çabuk düşecektir.


Damlacıklar küçüldüğünde kütle ağırlığı da küçüleceği için yere düşüş süresi uzayacaktır.


Buda dezenfeksiyon maddenin daha çok havada asılı kalmasını ve daha iyi sonuçlar üretmesine olanak sağlamaktadır.

 

Damlacık çapı 40 mikrometre üzeri püskürtmelerde, dezenfektan madde ortalama havada 130 saniye gibi kısa bir süre kalabilmektedir.

 

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI, HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (Damlacık Çaplarının Askıda Kalma Süreleri)

Damlacık çapı: 1 mikrometre:10 metrede yere düşme süresi 93 saniyedir.

Damlacık çapı: 5 mikrometre:10 metrede yere düşme süresi 3,7 saat.

Damlacık çapı: 10 mikrometre: 10 metrede yere düşme süresi 56 dakika.

Damlacık çapı: 20 mikrometre:10 metrede yere düşme süresi 14 dakika.

Damlacık çapı: 50 mikrometre:10 metrede yere düşme süresi 135 saniyedir.

Damlacık çapı: 100 mikrometre:10 metrede yere düşme süresi 36 saniyedir.

 

Kuruluşumuz pülverizatör uygulamalarında damlacık çapı 10-20 mikrometre aralığını sabitleyen Ulv pülverizatörlerle dezenfeksiyon hizmetini vermektedir.

Ozon nötralizatörleri, ozon jeneratörleri ve Ulv pülverizatörlerle doğru uygulanan dezenfeksiyon sanitasyon hizmeti sonrası, ortam havası %99 temizlenmiş olmaktadır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)

 

SORU: Firmada çalışırken ortam dezenfeksiyonu hizmetimizi yapabilir misiniz?

CEVAP: Kimyasal ürün yada ozon dezenfeksiyonu fark etmeden, hiçbir ortam dezenfeksiyonu hizmeti esnasında, mevcut mekanda çalışan yada kalan bir canlı bulunamaz.

 

SORU: Hidrojen peroksitle ortam dezenfeksiyonu hizmetimi daha iyi sonuçlar verir, yoksa ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmeti mi?

CEVAP: Her iki metot da kullanılabilir. Ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmetinde hava sterilizasyonu tam sağlandığı için ve kimyasal ürün olmadığı için tercih sebebidir.

 

SORU: Ozon, diğer kimyasal ürünler gibi iyi bir dezenfekte ürünümüdür?

CEVAP: Saf ve nötralize yöntemleri şeklinde uygulanan ozon çok kuvvetli oksidasyon gücüne sahip dezenfektan maddedir. Şöyle söylemek gerekirse ozon doğru yöntem ve metotlarla uygulandığında, tüm kimyasal ürünlerden yüzlerce kat daha iyi dezenfekte eder.

 

SORU: Ozonla ile ortam dezenfeksiyonu hizmeti sonrası geride bir kimyasal kalıntı kalır mı?

CEVAP: Ozon bir kimyasal ürün değildir. Hammaddesi oksijen olan ozan tek doğal dezenfektandır. Geride hiçbir kalıntı, iz ya da kimyasal bırakmaz.

 

SORU: Covid-19 pandemisinde ortam dezenfeksiyonu ne kadar sıklıkla yaptırılmalıdır.

CEVAP: Ortam dezenfeksiyonu hizmeti için bir salgın yada pandemi beklemeye gerek yoktur. Ortam dezenfeksiyonu hizmeti mekanın kullanım yükü ve yoğunluğuna göre belirli periyotlarla yaptırılmalıdır. Bu durum pandemi ve salgın zamanlarında kısa aralıklar eşiğinde devam eder. 3güm, 5 gün ,7 gün ve maksimum 15 gün bandı seyredilmelidir.

 

SORU: Ortam dezenfeksiyonu hizmeti sonrası %100 korunabilir miyiz?

CEVAP: Ortam dezenfeksiyonu tedbir ve önlem amaçlı yaptırılması gereken bir hizmettir. Pandemi ve salgın zamanlarında virüsün nereden ve nasıl bulaşacağı bilenemediği için tam korunma terimi yanlıştır. Ortam dezenfeksiyonu uygulandığı mekandaki bakteri, virüs, patojen sporların yok edilmesi, üremesinin belirli periyotta engellenmesi için uygulanır. Aldığımız tedbirlerin içinde muhakkak uygulanılması gereken bir metot olarak görülmeli ve diğer tedbirlerimizle birlikte sürdürülmelidir.

 

SORU: Ortam dezenfeksiyonu hizmetinde Nano teknoloji, gümüş iyon teknoloji ve bir çok metot varken neden ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu yaptırmalıyız?

CEVAP: Nano, gümüş iyon gibi firmaların pazarlama politikalarının ürettiği duyusal yalanlara asla itibar edilmemelidir. Ortam dezenfeksiyonu hizmetinde en iyi sonucu ozon verir. Ozon tercih sebebi değil ise hidrojen peroksit yada güçlendirilmiş hidrojen peroksit türevleri kullanılması gerekir. Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmetinin en büyük artısı, bir kimyasal olmaması, geride atık bırakmaması ve ortam havası dezenfeksiyonu da sağlaması olarak nitelendirebiliriz.

 

SORU: Çift etkili ofans yöntemiyle Corona (korona covid-19) ev dezenfeksiyonu ve ameliyathane ortam dezenfeksiyonu yapılır mı?

CEVAP: Çift etkili ofans yöntemi uygulanacak bir algoritmadır. Bu algoritmada ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet yer, mekan, işlev gözetmeksizin , tüm kapalı alanlara gönül rahatlığıyla uygulanır.

 

SORU: Corona (Korona) virüsü ortam dezenfeksiyonu hizmeti açık alanlara uygulanır mı?

CEVAP: Korona virüsü ortam dezenfeksiyonu hizmeti sadece kapalı alanlara uygulanır. Sosyal medya ve paylaşımlarda gördüğünüz binanın dışı, dış parklar buralara ortam dezenfeksiyon hizmeti uygulanmaz. Bu alanlara ilaç dezenfeksiyon hizmeti uygulanır.

 

SORU: Ozonla ortam dezenfeksiyonu hizmeti; corona virüsü ortam dezenfeksiyonu, ameliyathane ortam dezenfeksiyonu, apartman ortam dezenfeksiyonu yada korona için ev dezenfeksiyonu şeklinde ayrılıyor mu?

CEVAP: Kesinlikle cevap hayır. Her dezenfeksiyon hizmeti, ortam dezenfeksiyonu altında ilerler. Burada metot ve yöntemler değişebilir. Örneğin hidrojen peroksitle ortam dezenfeksiyonu yada çift etkili ofans yöntemiyle ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu gibi.

 

SORU: Ortam dezenfeksiyonu hizmetini veren kuruluşların yükümlülükleri, alması ve bulundurması gereken belgeler nelerdir?

CEVAP: Dezenfeksiyon ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlardan talep etmeniz gereken belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;


1:Sağlık Bakanlığı yetki ve izin belgeleri,
2:İş güvenliği sözleşmeleri,
3:İş yeri hekim sözleşmeleri,
4:GSM ruhsat,
5:Marka tescilleri,
6:Türkak akredite İSO kalite denetim sertifikaları,
7:Personellerin biyosidal ürün uygulama sertifikaları,
8:Personel mesleki yeterlilik sertifikaları,
9:Personel hijyen sertifikaları,
10:Personel portör muayene raporları,
11:Personel iş güvenliği sertifikaları,
12:Personel sigorta bilgileri ve referans.

 

Corona virüsü (COVID 19); Türkiye de ve tüm dünya da 2020 yılında hayatı durma noktasına getiren bulaşıcı ve ölümcül bir virüs çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Dünya üzerinde hızla yayılması ve kısa sürede ciddi ölümlere sebep olmasıyla bilinen corona virüs 2020 Mart ayında Türkiye’ye yurtdışı kanallarıyla bulaşmış ve bir anda artış gösteren ciddi vaka sayıları ile kendini duyurmuştur.

 

Hayvanlar arasında görülen bu virüs grubunun, hayvanlarla insan teması ve daha sonra insandan insana bulaştığı bilinmektedir. Bilim insanları çoğunlukla virüsün yarasa ya da yılan gibi hayvanların yenilmesi sonucu bulaştığını öngörmektedir.

 

Bulaşması oldukça kolay olan bu virüs çeşidi, corona virüsü ozonlama dezenfektesi hakkında detaylı bilgi aramaya yönlendirmekte ve sağlıklı bilgi için yetkili kuruluşlar ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi ve sağlıklı sonuçlar için Sağlık Bakanlığı yetkili kuruluş TEKDEZ V.İ.P ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Covıd 19, ilk olarak Çin’in Guangdong eyaleti’nde yarasadan dolayı bir insana geçmesi ve daha sonra tüm insanlara bulaşması şeklinde Çin de meydana geldiği öne sürülmektedir.

 

Ülkeler arası geçiş, ticaret ve benzeri durumlar virüsün hızla diğer ülkelere de yayılmasına neden olarak tüm dünyayı sarmış ve etkisi altına almıştır.

 

Türkiye de Mart ayında ilk vakaların görüldüğü açıklanmış, sosyal izolasyon ve temizliğin önemi sürekli vurgulanmıştır.

 

Sürekli vurgulanmaya devam eden sosyal izolasyon; insanların birbiri ile olabildiğince teması kesmesi, temas etmesi gereken durumlar da arada 1,5 – 2 metre mesafe olması gerektiği olarak belirtmek doğru olacaktır.

 

Yüksek ateş, öksürük ve ciddi kas ağrıları ile kendini gösteren bu virüs akciğerlerde yarattığı tahribat sonucunda ciddi nefes darlıklarına sebep olmakta ve sonuç ölümcül olabilmektedir.

Corona virüsün temas ve solunum yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Bu yönde gerekli olan tedbirler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmakta ve temizliğe son derece önem verilmesi gerekmektedir.

 

Gün içinde ellerin su ve sabun ile sık sık yıkanması gerekmekte ve olabildiğince sıvı takviyesi alınarak ve beslenmeye dikkat edilerek bağışıklığın kuvvetlendirilmesi gerekmektedir.

 

Damlacık yolu, el sıkışma, enfekte hasta tarafından hapşırığa maruz kalma, nefes yoluyla, enfekte hasta ile temasta bulunma gibi yollarla bulaşan corona virüsü, yakın temaslar da hızlıca bulaşabilme özelliğine sahiptir ve korunmanın en önemli yolu olan sosyal izolasyona dikkat edilmelidir.


Bu nedenle kalabalık ortamlar oluşturulmamalı ve böyle ortamlara dahil olunmamalıdır.

El sıkışma gibi yakın temas gerektiren hiçbir eylem bu virüs döneminde yapılmamalıdır.

 

Maske ve eldiven kullanımı, kalabalık ortamlardan kaçınma, sosyal mesafe ve gün içinde sık sık ellerin sabun ve su ile yıkanması kişisel olarak alınması gereken tedbirlerin başında gelmektedir.

 

Maske kullanımı bireylerin alacağı en önemli kişisel korunma yöntemidir.

Kişisel temizlikle birlikte günlük yaşam alanlarının temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması da, corona virüse karşı alınan tedbirlerden biri olmaktadır.

 

Korunma yollarından biri olan ortam dezenfeksiyonu hizmeti için profesyonel kuruluşlardan hizmet alınması gerekmektedir.

Belli periyotlarla uygulanması gereken ortam dezenfeksiyonu hizmeti, ancak işinin ehli firmalar tarafından yapıldığında  sağlıklı ortamlar sunacaktır.

 

Corona virüsü ozonlama dezenfekte hizmeti, salgın - pandemi esnasında ve sonrasında düzenli periyotlarla yaptırılmalıdır.


Corona virüsü ozon dezenfeksiyonu 


Düzenli ve periyodik olarak belirtilen süreleri 5, 15 günlük ya da 30 günlük olarak belirtmek doğru olacaktır.

Özellikle yaşam alanlarının, araçların, iş yerlerinin ve zaman geçirilen tüm kapalı alanların ortam dezenfektesi düzenli olarak yaptırılarak kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz.

 

Corona virüsüne direkt etki edecek herhangi bir ilaçlama yöntemi bulunmamaktadır.

Ancak ortam sanitasyonu hizmeti ile görünen ya da görünmeyen tüm bakteri ve mikroplar yok edilerek mevcut mekan sağlıklı olarak teslim edilecektir.

 

Kuruluşumuz tarafından doğru bilgilendirme ve doğru uygulamalar ile ortam dezenfektesi hizmeti tüm yetki ve kalite belgeleri ve personel yetki belgeleri eksiksiz olarak uzman ve eğitimli ekipler tarafından profesyonel olarak uygulanmaktadır.

 

Yaşam alanlarının steril ve sağlıklı bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için ortam dezenfeksiyonu, corona virüs ozonlama dezenfektesi işlemiyle sağlanmalıdır.

 

Corona virüsü ozonlama dezenfektesi, gözle görülmeyen patojen, virüs, mantar ve mikro organizmaların üremesini engellemekte, bakteri ve mikropların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

 

Sağlıklı yaşam ve yaşamı kısıtlayan bakterilerin oluşumu, ozonlama dezenfektesi ile engellenebilmekte ve riskler en aza indirilebilmektedir.

 

Ozonlama hizmetinde saf ve nötralize edilmiş ozon, hidrojen peroksit ve geliştirilmiş hidrojen peroksit türevleri kullanılmaktadır.  Corona (Korona covid-19) virüsü ortam dezenfeksiyonu hizmetinde de bu yöntem ve metotlar uygulanmaktadır.

 

Ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu ile bütün alanlara temas, ortam dezenfeksiyonu ve hava sanitasyonu sağlanmış olup, ortamdaki gözle görülmeyen bakteri ve mikrop oluşumu yok edilebilmektedir.

 

Hizmet sırasında, ozonlama uygulanan alanda tüm faaliyetler durdurulmalı ve hizmet sırasında içeride birey veya herhangi bir canlı bulunmamalıdır.

 

Hizmet sonrasında alanın 15 dakika kadar havalandırılması gerekmektedir.

Ozonlama işleminde kullanılan ozon saf ve nötralize edilmiş olduğundan ardında herhangi bir tehlike veya atık bırakmamaktadır. İşlemden hemen sonra herhangi bir temizliğin yapılmasına gerek yoktur.

 

Ancak alanın düzenli temizliğinin her gün veya maksimum 2 günde bir olarak devamlılığı süpürülüp, temasın çok olduğu obje ve cisimlerin ovularak silinmesinde fayda bulunmaktadır.

 

Ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmeti veren kuruluş ve hizmet alan kurum ile senkronizeli olarak ilerlediğinde gerekli olan tedbirler alınmış olacaktır.

 

Ozonlama hizmeti bir defaya mahsus yapılarak, devamlılığının sağlanmadığı durumlarda mikrop ve bakteri oluşumunu engelleyememektedir.

 

İşlemlerin 5, 15 ve 30 gün aralıklarla sağlanması gerekmekte ve bu şekilde ozonlama dezenfektesi ve hava sanitasyonu ile birlikte virüslere karşı tedbirler alınmış olmaktadır.

 

Alanın giriş çıkış ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak talep doğrultusunda periyodik bir zamanlama belirlenmelidir.

 

Düzenli olarak uygulanan nötralize ozonlama ortam dezenfeksiyonu işleminden sonra hizmet alan kurumun, kurum içinde sağlamış olduğu günlük temizliği devam ettirmesi ozonlama işlemini pekiştirmekte ve alınan tedbiri daha sağlıklı kılmaktadır.

 

Yanlış bilgiler ile hizmet sunan firmalara itibar edilmemelidir. Harici durumlarda alınan hizmet doğru olmayacak ve gereksiz maliyete sebep olacaktır.

 

Ortama enfekte bir bireyin girmesi ve biyolojik kirlilik yaratması  durumunda sağlanan dezenfeksiyon hizmeti virüsün bulaşmasına engel olabilecek nitelikte değildir.

Bu nedenle düzenli olarak ozonlama dezenfektesi ve hava sanitasyonu sağlanmalı ve günlük temizlik ihmal edilmeden yapılmalıdır.

 

Verilen ozonla nötralizasyon ortam dezenfeksiyonu hizmeti tedbir ve önlem amaçlıdır.

 

Tekdez V.İ.P, nötralize ozonlama ortam dezenfeksiyonu ve sanitasyonu hizmetinde doğru yöntem ve metotlar ile sunan, T.C. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık ve Halk Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş, izin belgelerine sahip bir kuruluştur.

 

Firmamız; TÜRKAK Akredite İSO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, yetki ve kalite belgeleri ve personel yetki belgeleri eksiksiz olarak uygulanacak doğru yöntem ve metotlara hakim, uzman ve eğitimli ekipleri tarafından profesyonel hizmet vermektedir.

 

TEKDEZ V.İ.P, teknoloji ve çözüm odaklı verdiği dezenfeksiyon hizmetleri ile siz değerli müşterilerine destek olmaya devam etmektedir.

 

Detaylı bilgi ve talepleriniz için müşteri danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Ozonla ortam dezenfeksiyonu, hakkında doğru bilgilendirme, doğru uygulama ve yöntemler ile hizmet için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz. Ortam dezenfeksiyonu uygulama ve bilgilendirme hattı 02125540556.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2022