MUSLUKTAN SARI SU AKIYOR

MUSLUKTAN SARI SU AKIYOR

Bilimsel araştırmalar sonucu son iki yüzyılda doğal bileşiklerin keşfi ve bunlardan üretilen sentetik kimyasallar ve bileşenlerin endüstrinin bir çok dalında ve özellikle tarımda kullanılması önce toprak parçalarının, arazilerinin doğal fiziksel olaylar sonucu bir döngü sürecinde hava atmosferinin ve su kaynakları olan akarsu, göller ve nehir yataklarının zamanla kirlenmesine, çevre sağlığını tehdit eder bir hale gelmesine neden olmuştur.

 

Şehir şebeke sisteminde yaşanan kontrolsüzlükler sonucu musluktan sarı su akıyor şikayetleri özellikle sıcak yaz dönemlerinde daha da artmaktadır.

 

Son yüz yılda yaşanan çevre kirliliğinin çok yoğun artması ve orman kitlelerinin yok edilmesi iklim değişikliklerine artı hayatımızın en temel besini olan su kaynaklarının evsel ve endüstriyel toksik atıklarla kirlenmesine yol açmıştır.

 

Su kaynaklarının kirliliği yetiştirilen tarımsal ürünlerin bunlardan üretilen işlenmiş gıda ürünlerinin insan sağlığını uzun vadede etkileyen zirai ve endüstriyel kimyasal atıklar içermesine neden olmaktadır.

Musluktan sarı su akıyor 

Bunların dışında içme ve kullanma suyu olarak bilinçsizce tüketilen kuyu suyu yada kaynağı belli olmayan doğal kaynak suyu adı altında tüketilen suların taşıdığı ağır metaller yada patojen bakteri ve mikroorganizmalar sağlığımızı akut yada kronik olarak çeşitli enfeksiyon ve hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

 

Su kaynaklarına karışan kum, kil, silis gibi toprak parçacıkları yanında toprak ve bitkisel kaynaklı demir, mangan, bakır ve evsel atık organik bileşenlerin suya karışmasıyla ve yapı taşlarına ayrışması sonucu suyun içerisinde askıda kalarak suyun renginin, yoğunluğunun değişmesine, kötü tat ve koku oluşmasına neden olmaktadır.

 

Bu madde yoğunluğu da bakteriyel oluşumu destekleyerek çeşitli patojen ajanların gelişmesini sağlamaktadır.

Şebeke suyunun dağıtım aşamalarında bakım onarım çalışmaları sırasında yaşanan kontamine suların teması yada hat sisteminden kaynaklı bulaşmalar olmakta ve suyun steril yapısı bozulmaktadır.

 

Musluktan sarı su akıyor olması Sağlık Bakanlığınca belirlenen suyun steril ve sağlıklı diyebileceğimiz nitelik ve kriterlere sahip olmadığını göstermektedir. Değil içme suyu kullanma suyu olarak dahi bu suların tüketilmemesi gerekmektedir.

 

Çeşitli bileşen ve maddeleri taşıyan kontamine olmuş bir su kaynağının günlük hayatta çeşitli işlerde kullanılması yada içilmesi sonucu bir çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Özellikle insan ve hayvan bağırsak sisteminde yaşayan ve dışkı yoluyla fiziksel olarak su kaynaklarına bulaşan coliform bakteri türlerinden fekal coliform bakteri grupları sağlığımızı ciddi anlamda etkileyen ağır bağırsak enfeksiyonlarına, solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları, kan dolaşım bozukluklarına neden olmakta hatta salgın bağırsak hastalıklarına yol açmaktadır.

 

Suyla taşınan su kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için her şeyden önce kişisel hijyen ve el yıkama alışkanlığının kazanılması, mutfak, banyo ve ev temizliğinde kullanılan suların temiz steril olmasına dikkat edilmesi, kaynağı belirsiz çok sayıda patojen bakteri ve virüs taşıyabilen ağır metaller içerebilen tanker ve kuyu suyu sularının içilmemesi ve kullanılmaması, su tesisat sistemlerinin yılda en az bir kez bakım ve dezenfeksiyonunun yaptırılması, bugün artık her yerde her alanda kullanılan su depolarının en geç 6 ayda bir temizlik ve dezenfeksiyonunun yaptırılması alınacak ilk ve temel önlemlerdir.

 

Evlerimizde musluktan sarı su akıyor ve sağlığımızı tehdit eden bir takım maddeler ve bileşenler taşıma riski olduğunu düşünerek hiçbir şekilde kullanmamamız gerektiğini unutmayalım. Kaynatarak kullanmak yada süzmek gibi yöntemleri denemek suyun sağlığımızı olumsuz etkileyecek patojen mikroorganizmalardan yada bileşenlerden temizlendiği anlamına gelmemektedir. Halk sağlığının korunması adına sorumlu birer birey olarak çok daha bilinçli hareket edilmelidir.

 

Musluktan sarı su akmasını önlemek ve suyun daha steril kullanım alanımıza gelmesini sağlamak için su deposu temizliği hizmetini ihmal etmemeniz gerekmektedir. Su deposu temizliği ve tesisat dezenfekte hizmetleri için Tekdez V.i.P. olarak değerli müşterilerimize profesyonel çözümler sunmaktayız.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021