MUSLUKTAN ÇAMURLU SU AKMASI

MUSLUKTAN ÇAMURLU SU AKMASI

Yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, endüstriyel ve kimyasal toksik atıklar, dünyanın neredeyse tamamını oluşturan su kaynakları ve toprakları yarım yüzyıl gibi kısa bir sürede kirlenip değişime uğramasına birçok canlı türünün yok olmasına, bitki türlerinin değişimine ve insanoğlunun besin kaynaklarının tükenmeye doğru gidişini hızlandırmıştır.

 

Musluktan çamurlu su akması , su deposunun ve komple su tesisatının kirlendiğine işarettir. Böyle durumlarda su deposu temizliği ve tesisat temizliği yaptırılması gerekmektedir.

 

Teknolojinin büyük bir ivmeyle fark atarak gelişmesiyle sağladığı konfor ve kalitenin yanında çevresel zararları özellikle su kaynakları nehir ve göllerin kurumasına ya da aşırı kirlenmesine neden olmuştur. Gıda ürünlerinin temel kaynağı tarım arazilerinin yanlış tarım uygulamaları sonucu zirai atıklar nedeniyle verimsizleşip çoraklaşmıştır.

Musluktan çamurlu su akması 

Su kaynaklarının atıklar yoluyla aşırı kirlenmesi yüksek bir arıtma teknolojisine gereksinimi artırmıştır. Yapılan arıtma prosesleri ve dezenfeksiyon işlemleri sonucu suyun sterilizasyonu sağlanmaktadır.

 

Ancak dağıtım sistemlerinde yaşanan sızıntı ve korozyon sonucu suya karışan element ve kum kil gibi toprak partikülleri suyun yoğunluğunu artırıp steril yapısını, renk, tat, koku ve mikrobiyolojik yapısını bozmaktadır. 

 

Evlerimizde ve işyerlerinde musluktan çamurlu su akması ve suyun bulanık olmasına bu faktörler sebep olmaktadır.

Musluktan çamurlu su akması şebeke suyunun temiz steril olmadığını, bu suyun su depolarında kullanılması ise su depolarının muhafaza ettiği sularda çok kısa bir sürede organik madde ve bileşiklerin yoğunluğunun artmasına ve dolayısıyla bakteri, paraziter sucul canlılar, virüs ajanlarının üremesine oluşmasına neden olur, kısa sürede depo suyunda tortulaşma ve bakteriyel kaynak olan lekeler meydana gelir.

 

Bu derece kirli su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yaptırılması öncelikle tehlikeli salgın hastalıklar olan tifo, kolera, dizanteri gibi bağırsak enfeksiyonlarının ve hepatit A,çocuk felci, kan ve solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi açısından ihmal edilmemelidir.

 

Musluktan çamurlu su akması ve bu suların bir şekilde süzülerek ya da kaynatılarak mutfakta yemek pişirme sebze meyve yıkama işlerinde, banyoda kişisel bakım temizlik alanlarında kullanılması dahi patojen bakteri ve virüslerin bulaşmasına sebep olmaktadır.

Şebeke sularına çevresel etkenler nedeniyle bir takım kum ve partiküllerin karışması depolanan suyun depoyu çok kısa sürede kirletip patojen bakteri ve ajanların oluşmasına sebep olmaktadır.

 

Deponun temizlik süresi Sağlık Bakanlığı mevzuatında en geç 6 ay olarak belirlenmiş olup bu süre sonunda temizlik ve dezenfeksiyon yapılmadığı taktirde depo sağlık açısından riskli bir hale gelmektedir.

 

Depo temizliği hizmeti veren kuruluşların Sağlık Bakanlığı denetimlerinden geçerek yetki alması ilk kriterdir. Bunun dışında uygulayıcı teknisyen kadrosunun mesleki yeterlilik eğitim belgeleri, İş sağlığı ve güvenliği yüksekte ve kapalı ortamda çalışma eğitim belgeleri, bulaşıcı bir hastalık taşımadığı kan tetkik ve portör muayeneleri mutlaka talep edilmeli ve sorgulanmalıdır.

 

Bu yetki ve kalite belgeleri firmanın dezenfeksiyon alanında yetkin ve güvenilir doğru bir uygulama yaptığının bir göstergesidir.

Musluktan gelen suyun bulanık ve çamurlu olması suyun organik madde içeriğinin demir, nitrit, nitrat ile kirleme belirtileri ve askıda kil kum taneciklerinin suya karıştığını göstermektedir.

 

Bunun dışında suyun oksijen fazlalığı olması suda yine organik madde yoğunluğunun fazla olduğunu gösterip buda suyun bulanıklığına ve viskozitesinin artmasına sebep olur. Kullanma suları sağlığın korunması açısından renksiz, kokusuz ve berrak olmalı, mikrobiyolojik yükü ise sıfır olmalıdır.

 

Musluktan çamurlu akan suyun akması, ham suyun arıtma ve dezenfeksiyonundan sonra şebeke dağıtım sistemine bir noktada dış ortamdan sızıntı, karışma olduğunu ve steril bir yapı taşımayarak sağlık açısından enfeksiyonlara sebep olabileceğini bu nedenle bu suların dezenfekte edilmeden asla kullanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

 

TekdezV.İ.P. dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerini sahip olduğu uzman ve eğitimli teknik kadro ve yönetim birimiyle İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde etkin servis ağıyla siz değerli müşterilerimize kesintisiz sunmaya devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021