KEMİRGEN İLAÇLAMA

KEMİRGEN İLAÇLAMA
Firmamız T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, İL SAĞLIK VE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yetkilendirilmiş, izin belgelerine sahip kuruluştur!

Farelerin dünyada yüzlerce türü vardır. Kum faresi, ak ayaklı fare, orman faresi, yeleli fare, huş faresi, hasat faresi, dikenli fare, çeltik faresi, çekirge faresi, cüce faresi, Afrika faresi  gibi  bölgesel uyum sağlamış türler yanında, bunlar arasından en yaygın olan ve bizleri en çok ilgilendiren türleri, lağım faresi ( rattus norvegius), tarla faresi ( migrotus agretus ),fındık faresi( mus musculus ) türleridir.

Kemirgen ilaçlama hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı dahil tüm yetki ve kalite sertifikalarına sahip personellerimizle, Türkiye geneli ilaçlama hizmetlerinde profesyonel çözümler sunmaktayız.

Bu türlerden özellikle en tehlikeli olanı lağım faresidir ki, insanlık tarihinde milyonlarca sayıda toplu ölümlere sebep olan, ölümcül hastalık olan veba ve koleranın mikrobunu insanların gıda ve su ortamına taşıyıp bulaştıran canlı türleridir.

Kemirgenler insanlarla aynı ortamları ve besin alanlarını paylaşan ve genetik olarak bizlere en yakın yapıda olan canlılardır.

Güçlü birer kemirgen türü olan fareler, sanayinin gelişmesi ve şehirleşmesiyle beraber, kendi doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından çoğunlukla yok edilmesi nedeniyle, insanların sosyal ve kişisel yaşam alanları olan şehirlerin, kanalizasyon ve alt yapı sistemlerine, toplu yaşam konutlarının sığınakları ve çevresine, bodrum katları, mutfak, çatı katları, tarla,bağ ve bahçelerde toprak altı tünel şeklindeki kazılar yapıp,hemen her yere, yüksek adaptasyon yetenekleri sayesinde,uyum sağlayıp yuvalanmışlardır.

Kemirgenlerle mücadele de, bu canlıların yaşam tarzının ve her bir türün sahip olduğu vücut organlarının, duyularının özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir. Fare türleri sosyal olup koloniler halinde yaşarlar.
Tarla farelerinin kulakları küçük, kuyruğu kısa, görme yetisi çok gelişmiş değildir. Fareler daha çok belirli renkleri görürler. Fakat işitsel ve koku duyuları çok hassas ve gelişmiştir. Tüm gün faal olmalarına karşın özellikle geceleri daha çok aktiftirler. Besin kaynaklarını ararlar. Ortalama 3 yada 4 yıl kadar bir ömürleri vardır. Yılda 6 kez döl verirler. Daha çok step dediğimiz kurak alanlarda, tarla kenarlarında, sürülmeyen otluk boş arazilere yuvalanıp buralardan yakın ekili tarlalara toprak altından tüneller kazarak geçiş yaparlar.

Ekili bitkilerin kökleri, yeşil kısımları, meyve tohumlarını yiyerek kemirerek zarar verirler. Bunun dışında orman ağaçlarının gövdelerini, fidanlıklarda kök ve gövdelerini kemirirler ve büyük ekonomik zararlara sebep olurlar.

Tarla faresi ilaçlama kültürel önlemler başlığında; bilimsel metotlarla yapılan, fare popülasyonunu önemli ölçüde zararsız düzeye indirebilen, yöntemlerdir. Günün büyük çoğunluğunu toprak altı galerilerinde geçirirler. Eğer toprak en az 20 cm işlenirse yuvalandıkları galeriler tahrip edilerek, yaşam alanları azaltılır. Ayrıca toprak işlemeyle yeşil bitki örtüsü, meyve ve tohum gibi besin kaynakları da yok edilir. Münavebe yapılması, hasat sonu tarlanın atıklardan temizlenmesi de diğer bir kültürel önlemdir.
Mekanik mücadele; tarla fareleri için geliştirilmiş, ölü ve canlı fare yakalar tuzaklar oldukça etkilidir. Bu tuzakların farelerin besinlerini depoladığı delik ağızlarına kurulması çok daha fazla yakalanmalarını sağlamaktadır. Eğer fare popülasyonu fazla ise, ölü yakalama tuzakları daha etkili olup, popülasyonu oldukça azaltmaktadır.

Biyolojik mücadele; tarla farelerinin, köpek, kedi, gelincik, sansar, kartal, şahin, doğan türü yırtıcı kuşlar, yılan gibi sürüngenlerin besin kaynağı olması nedeniyle, doğal bir besin zinciri oluşmaktadır. Sonuçta fare kolonisinde nüfus doğal yolla baskı altında tutulabilmektedir. Bu canlı türleri avlanmamalı ve koruma altına alınmalıdır.
Kimyasal mücadele; tarla farelerinde, kemirgen ilaçlamada, çoğunlukla kullanılan fare zehirleri, ilaçlı zehirli buğdaylar ve çinko fosfürlü yemlerdir. İklime bağlı olarak, bu yemler, tarla farelerinin besin depo deliklerine atılmalıdır.3 gün sonra kontrol edilmelidir. Bunun dışında çeşitli ilaç şirketlerinin ürettiği pasta, mum blok şeklinde, cezbedici tatlar içeren, hazır yemler de mücadele de oldukça başarılıdır.
Kemirgenlerle mücadele, planlı ve disiplinli, düzenli kontroller çerçevesinde takip edilmelidir. Bireysel savaşım yerine toplu ve tarama şeklinde mücadele başarılı olmaktadır. Yapılan kemirgen ilaçlama mücadelelerinde,  yetkili, deneyimli, uzman ekiplerin çalışması esastır.

En az bir yıllık bir fare ilaçlama programı oluşturulmalıdır. Bu hizmetlerin yetkili bir kemirgen ilaçlama firmasından alınması en doğru ve kısa sürede olumlu sonuç alınmasını sağlayacaktır.
İnsanların yaşam ortamlarına fazlasıyla adaptasyon sağlayan ikinci tür ise fındık faresidir.

Daha çok akşamları aktif olan, bu tür, yapısal olarak diğer türlerden daha küçük, 15-20 gr ağırlığında kuyruğu kısa, rengi griden sarıya kadar değişen tonlarda, çok hızlı hareket kabiliyeti olan, diğerleri gibi koku, işitme ve tat duyuları çok hassas ve insanlardan çok daha fazla gelişmiş canlılardır.

İki yıl kadar ömrü olan Fındık fareleri de çok hızlı ürerler ve eşeysel olgunluğa iki haftada erişirler. Daha çok bahçelerin kuytu, korunaklı, nemli yerlerine yuvalansalar da, evlerin de sıcak karanlık, kiler mutfak duvar oyukları ve dolap içleri, kullanılmayan makine iç kısımları,mobilyaların koltukların içleri,klimalar gibi elektronik cihazların iç kısımlarına kadar yuvalanabilirler.

Açıkta gıda maddelerinin bırakılmaması, plastik kaplar dışında saklama malzemeleri ile muhafaza edilmesi, yerlerde, duvarlardaki çatlak ve oyukların kapatılması gerekmektedir. Bıraktıkları dağınık, ince uzun kahverengi dışkıları ve duvar dipleri boyunca, yer yer kahverengi yağlı lekelerin olması varlığının belirtileridir.

Fındık faresi mücadelesinde, özellikle yerler, dolap içleri, kiler gibi alanların temizliği, çöp kutularının kapalı olması gerekmektedir. Kullanılan yapışkan tuzaklar çok etkili olmaktadır. Evlerde ve bazen gıda işletmelerinde,  fındık faresi ilaçlama için, zehirli rodentisit pasta ve mum blok yemler de yoğun fındık faresi istilasında kullanılmaktadır.

Diğer bir zararlı kemirgen türü, lağım faresidir. Çok tehlikeli bakteri ve virüsleri taşıyan ve bulaştıran  lağım fareleri genellikle geceleri beslenme güdüsündedir ve dış alanlarda, açık arazilerde sürekli bir besin arayışı içersindedirler. Bir gün bile susuz ve aç kalamazlar. Eğer dış alanda besin kaynakları bulamazlarsa, şehirlerin alt yapı sistemlerine, kanalizasyonlar vasıtasıyla bina ve konutlara, sığınaklara, bodrum katları ve kömürlüklere geçiş yapıp yuvalanırlar.

Buldukları tahıl, hububat, gıda depoları ve çeşitli paketli gıda ürünlerini yiyerek, kemirerek, salyalarıyla, bıraktıkları dışkıları, idrarları vasıtasıyla kontamine ederler, bunların dışında en sert cisimleri dahi kemirip hasar verebilirler. Vücutları çok esnek olup, başının geçebildiği 13 mm kadar küçük bir delikten büyük olan vücudu çok rahat geçebilir.

En iri fare türüdür. Lağım fareleri, işitme ve koku alma duyuları çok gelişmiştir, bu şekilde gelebilecek tehlikeleri hızla algılar ve tedbir alırlar. 

Kuyruklarıyla kendilerine koruma alanı oluştururlar. Bunların kahverengi tüylü cinsinin diş yapıları çok daha güçlü olup, mermeri, en sert cisimleri dahi kemirirler. 

Görme yetileri az olup belirli renkleri görürler. Ancak gözleri sürekli tehlike içgüdüsüyle, baş kısımlarının yukarı bölümüne yoğunlaşır. Bacak kasları gelişmiş olup,15 metre gibi yükseklikten çok rahat atlayıp çok hızlı koşabilirler. Besin çeşitlerinden en çok yağlı ve unlu besinleri fare popülasyonunun çok artması durumunda, nüfusunu ekonomik zarar seviyesinin altında baskılamak için, en etkili kültürel mücadele yöntemi, ulaşabildikleri besin kaynaklarının yok edilmesidir. 

Popülasyonun yoğunluğunu azaltmak için ilk başvurulacak yol kimyasal ilaçlama olmamalıdır.

Bunun dışında giriş ve geçiş yollarlının kontrol edilerek, temiz, hijyenik tutulması gıda kirliliğinin giderilmesi, ve açıkta gıda paketlerinin, özellikle yağlı maddelerin bırakılmaması, dolap tezgah içlerine yağ ve benzeri maddelerin bulaşık olmaması, makine ve ekipmanların çevre ve arkalarının sık sık temizlenmesi, çöp konteynırlarının kapalı olması ve sürekli temiz tutulup yıkanması, ortama giriş deliklerinin belirlenip, sert kemirmesi çok zor olan maddelerle kapatılması bir diğer kültürel önlemdir.

Mekanik mücadele yöntemleri, olarak uygulanan ultrasonik ses dalgaları yayarak, farelerin işitsel duyularını rahatsız eden, aygıtlar da kullanılmaktadır. Diğer bir yöntem, güçlü bir yapışkan kullanılarak yapılan,  büyük bant tuzaklar, popülasyonun az olduğu ortamlarda kullanılan başarılı bir yöntemdir. Bu yapışkan tuzaklar, daha çok kapalı alanlarda tercih edilmektedir.

Büyük site ve konutların sığınakları, depo alanları, kapalı otoparkları, evlerin kömürlük ve bodrum katları, serin, nemli ve her türlü kemirebilecekleri maddelerin olması nedeniyle, lağım farelerinin besin kaynağı bulmada tercih ettikleri alanlar haline gelmiştir.

Otoparklarda yiyecek bulmakta zorlandıkları zamanlarda, otomobillerin lastiklerini ve plastik aksamlarını kemirdikleri durumlara rastlanmıştır. Yuvalanmaları daha çok kanalizasyon sistemleri gibi su kaynaklarının bol olduğu yerlerdir. 

Kilometrelerce alanı, besin bulmak için gezip, tekrar yuvalarına dönmek, güçlü bacak yapıları sayesinde onlar için zor değildir. Yukarıda bahsettiğimiz kapalı alanlarda gündüz saatlerin de sıklıkla ortaya çıkmaları, popülasyonunun arttığının bir istilanın göstergesidir.

Sığınak ve büyük otoparklar gibi kapalı alanlarda, yerleşim alanları olan site ve konutların yeşil alanları, büyük fabrika ve kuruluşların dış mekan bahçelerinde, besin ve su arayışında olan yada uygun bulduğu gizli kuytu yerlere yuvalanan bu tür çok saldırgan ve tehlikelidir.

Lağım faresi ilaçlama, ilaç şirketlerinin farklı formülasyonlar da, uzun araştırma ve denemeler sonucu özel olarak geliştirdiği ve ürettiği, rodentisitler grubunun, farklı şekillerde ve tatlarda, suya uzun süre dayanıklı, palet yemler, pasta yemler, mum blok yemler, kapalı birer tuzak olan, istasyon dediğimiz düzeneklere veya yem kabinlerine belli sayıda koyarak, farelerin geçiş yolları olan, kapalı alanların duvar dipleri boyunca belli aralıklarla, yerleştirilip işaretlenir.

Dış alanlarda yine binaların duvar diplerine, bu istasyon düzenekleri, belli aralıklarla yerleştirilmelidir. İstasyon kabinlerinde kullanılan hazır yem türleri, antikoagulant etkili rodentisitler olup, farelerde yem çekingenliği oluşturmaz, etken madde karaciğer üzerinde  etkinleşerek, kan pıhtılaşmasını engeller, ölümler ani ve akut değil, yavaş, yavaş  4 günlük  bir süreçte, kan zehirlenmesi yoluyla gerçekleştiği için, yemin tamamının tüketimi ortamdaki tüm fareler bitinceye kadar devam eder.

Kullanılan hazır yemlerin çekici tat ve aroma içermesi başarıyı artırır. Bu tuzak kapanlar her ay düzenli olarak kontrol edilip, İstasyon içindeki yemlerin ıslanmaya ve başka böcek türlerinin yuvalanmasına karşı korunmalıdır. Çocuklar ve hedef dışı canlıların korunması için, yemlerin kapalı istasyon düzenekleri içersinde kullanılması en doğru uygulamadır.
Kemirgenlerle entegre mücadele dediğimiz sistem içerisinde, önceliğimiz her zaman fiziksel ve mekanik mücadele yöntemleri olmalıdır.

Yapılan bir araştırmalar, Gelişmiş ülkelerde kimyasal mücadele de yoğun olarak kullanılan antikoagulant rodentisitlerin, fare türlerinde direnç oluşmasına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak ülkemizde bu kadar yoğun bir kullanım söz konusu olmadığı için direnç olayı henüz gelişmemiştir.

Mekanik mücadele yöntemlerine örnek olarak, açık ve  kapalı alanların temizliği, hijyen ve düzeni sağlanıp, yapı ve binaların, fabrika ve işletmelerin, kırık, çatlak, yarık, delik kısımlarının onarılması, gider, atık su borularının sağlamlığı, delinme ve yırtılmalara karşı bakım ve kontrolü yapılmalıdır. Kullanılan çeşitli devasa makine ve ekipmanların iç kısımlarının sıcak olması onların yavrulamaları için ideal ortamlardır, buralara kağıt, karton çuval iplikleri gibi yumuşak malzemeleri taşıyarak, uygun ortam oluşturup yuvalanabilirler. Sürekli bu ekipmanların, bakım ve temizliğinin yapılması, düzenli kontrol edilmesi önemlidir.

Çukur ve kuyu gibi kullanılmayan yerlerin, açıklıkların kapatılması, sıcak ve nemli kısımlar olan banyo wc’lerin havalandırılması, kıyafet ve terlik ayakkabı gibi malzemelerin, ortamın temiz tutulması, açıkta kağıt, karton, plastik ve benzeri atıkların bırakılmaması, yapışkan tuzaklar, ultrasonik ses dalgaları yayan cihazlar, kimyasal mücadele uygulamadan önce, fare popülasyonunu önemli ölçüde azaltabilen mekanik savaşım önlemleridir.

Tekdezvip  ailesi olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, kemirgen zararlı mücadelesinde, alanında  uzman, eğitimli ve deneyimli kadrosuyla, siz değerli müşterilerimizin sorunlarını çözmek için her zaman yanınızdadır.

Fare ilaçlama, kemirgen ilaçlama hizmetleri için lütfen temsilcinizden randevu talep ediniz.

Tüm kemirgen türleri için kurumumuzdan profesyonel destek talep edebilir ve problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

FOTO GALERİ
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2024