HİJYENİK SU DEPOSU

HİJYENİK SU DEPOSU

Hijyen “sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü” olarak tanımlanır. Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir.

 

 Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir. Yeterli hijyen, hastalıkların yayılmasını önlemenin en basit ve etkili yollarından biridir.

 

Su hijyeni, sadece içmek için kullanılan suyun niteliklerinin iyi olması anlamına gelmez. Aynı zamanda yıkama, mutfak ve ev işlerinde ve özellikle gıda işletmelerinde kullanılacak suların niteliklerinin tespiti, su kirlenmesinin önlenmesi ve suların dezenfeksiyonu işlemleri de bu kapsamda yer almaktadır.

 

Su Depoları Şehir şebeke suyunun geçirilip bekletildiği çok büyük tonajlı olabileceği gibi, kamu kurum-kuruluşlarında, endüstriyel-ticari alanda ve insan hayatının idame edildiği konut ve binalarda kullanılan büyüklü-küçüklü, farklı boyutta olan depo ve tanklar da olabilir.

 

Hijyenik su deposunda ki amaç depoda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişime uğramadan şebekedeki sağlıklı ve temiz haliyle tüketiminin devamlılığını sağlamaktır.

  

Hijyenik su deposu için gerçekleştirilen dezenfeksiyon: Bir suyun ihtiva ettiği zararlı mikroorganizmaların elimine edilerek, insan sağlığı açısından emniyetle içilebilecek hale getirilmesi işlemidir.

 

İyi özellikteki su; doğal ve içimi hoş olmalı, ağızda ekşi, acı, tuzlu, madeni bir tat bırakmamalıdır.  İçme ve hatta kullanma sularının bulanık olmaması suların ilk hijyen şartıdır. Suyun rengi suda bulunabilecek organik ve inorganik maddelerden bazen de suya karışmış erimiş kimyasallardan ileri gelir.

 

Az miktarlarda su renksizdir. İyi özellikteki su kokusuzdur. Suyun PH değeri nötr veya hafif alkali olmalıdır.

 

Suyun fazla alkali olması organik maddelerin parçalanma ürünlerinden kaynaklanabilir. Asiditesi yüksek sular koroziv özellik taşırlar. Suların kimyasal özellikleri arasında yer alan sertlik, su içerisinde çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzlarından oluşur.

Suyun sertliğinin sağlık üzerine zararlı bir etkisi yoktur ancak kullanım yönünden çeşitli sorunlar oluşturabilir. Çok sert sular fazla sabun sarf edilmesine neden oldukları için temizlik açısından kullanımı sınırlandırırlar, endüstriyel açıdan da elverişsizdir.

Nüfusun hızla arttığı modern kentleşme sürecinde ve dağınık yerleşimin sürdürüldüğü kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu temini önemli bir sorundur. Gerek yerel yönetimler gerekse şahıslar su ihtiyacını kesintisiz olarak sağlamak için çeşitli boyut ve niteliklerde su depoları kullanarak su sorununu çözmüşlerdir.


 


Suyun depolanması özellikle hastane, okul, ibadethane ve fabrika gibi toplu tüketim alanlarında hayati önem taşımaktadır. Toplu tüketim alanlarında çok kısa süreli su kesintileri dahi sağlık açısından önemli rahatsızlıkları da beraberinde getirecektir.

 

 İçme ve kullanma sularının güvenilir ve sağlıklı bir şekilde depolanması için tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bir suyun ihtiva ettiği mikroorganizmaların elimine edilerek insan sağlığı açısından emniyetle içilebilecek hale getirilmesi işlemine suyun dezenfeksiyonu adı verilir. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir.

 

Günümüzde, su depolarının dezenfektesi alanında çok çeşitli dezenfektan maddeler kullanılsa bile klor halen en güvenilir ve en tercih edilen dezenfektan maddedir.

 

Hijyen bir su deposu için olmazsa olmazdır. Su depolarının uzun süre temizlik ve dezenfektesinin yapılmaması sonucunda meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler, su depolarında; çamurlaşma, dökülme, paslanma suda; renk, koku ve bakteri oluşumuna neden olmaktadır.

 

Hijyenik olmaktan çok uzak olan su depoları, bina ve işyerlerinin gerekli depo bakımı ve dezenfeksiyonunu yapmaması sebebiyle fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmektedir.

 

Bu durum ise tifo, kolera, sarılık, zatürree, hepatit gibi salgın hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Yapılan analizlerde, bina depolarından alınan numunelerde insan sağlığını tehdit edecek şekilde kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeye rastlanmaktadır.

 

 Genelde ücra yerlerde bulunan su depoları göz önünde değillerdir. Ayrıca kapalı bir yapıya sahip olduklarından içlerinde meydana gelen fiziksel ve mikrobiyolojik değişiklikler anlaşılamamaktadır.

 

Su deposunda yılda en az 2 defa su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizler yaptırılmalıdır. Su deposu periyodik olarak yılda 2 kez boşaltılmalı, temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Böylece suda mikrop bakteri oluşumu önlenir. Gerekli durumlarda periyodik aralık beklemeden temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

 

Hijyenik su deposu için; su deponuzun belirli aralıklarda ve düzenli olarak mutlaka temizlik ve dezenfektesi yapılmalı. Depo içerisindeki su, uzun bir süre bekletilmemeli sürekli olarak sirkülasyonu sağlanarak tüketilmelidir.


 


Hijyenik su deposuna sahip olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlar; bina altına yerleştirilen su depoları kazan dairelerinden kaynaklanan kömür tozu, baca dumanı, is, kötü koku kaynaklarından uzak ve rutubet almayan özel odalarda olmalıdır.

 

 Isı kaynaklarından uzak, ısı ve su yalıtımı yapılmış ve havalandırması kolay olmalıdır. Direkt olarak gün ışığına maruz bırakılmamalıdır. Depolar duvarlara çok yakın montaj edilmemelidir çünkü rutin depo bakımları ve olası arıza durumları için rahat bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.

 

Betonarme depolarda kullanılan boya ve kaplama malzemelerinin bakteri üretmeyen, insan sağlığını tehdit edici kimyasalların bulunmadığını belirleyen konuyla alakalı onayı alınmış laboratuvar raporları bulunmalıdır.

 

Paslanmaz çelik, krom, nikel ve polietilenden yapılmış depolar tercih edilebilir. Su depolarında bakteri üretmeyen, içeriğinde insan sağlığını tehdit edici kimyasallar bulunmadığını belirleyen ilgili laboratuvarlardan alınmış laboratuvar raporları bulunmalıdır.

 

Hijyenik su deposu sağlamak için Dezenfekte ve temizlik işlemine başlamadan önce, depo içi ve çevresi için aydınlatma tertibatı kurulur ve dezenfekte personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Su deposunun havalandırması ve aydınlatması sağlanır. Depo içinde kalan su dalgıç pompa vasıtasıyla pis su giderine atılır. Ekipler su deposuna inmeden önce kaskını, gözlüğünü, maskesini, emniyet kemerini, çizme ve eldivenini ve diğer kişisel koruyucu donanımlarını takar, merdiven ile su deposuna iner.

Tek kullanımlık hijyen kıyafeti giyen dezenfekte personeli ip merdiven veya uygun merdiven ile depo içine girer. Depo içinde fiziksel temizlik yapılır.( çamur, balçık, kum, inşaat atıkları, tortu vb. gibi maddelerin depo dışına çıkarılması) yapılır.

 

150 Bar ve üzeri basınçlı su kompresörü ile deponun tüm yüzeyleri fırçalanarak temizlenir. Su deposu yüzeyleri 150 bar basınçlı yıkama makinesi ile yıkanır, pas, mangan, kireç, yosun ve tortular mekanik temizlik yapılarak giderilir.

 

 Dipteki kirli su tahliye edilir. Mekanik temizlik sonrası su deposunun yüzeylerine; su depolarında ve kapalı mekanlarda kullanmaya uygun, gıda üretim tesislerinin dezenfektesi için kullanılan temizlik maddesi en az %10’luk konsantrasyon ile fırçalarla sürülür, bir müddet bekletilir.

 

Kimyasalın etkisi ile çözülen pas, mangan, kireç ve zararlı bakterileri çözer ve dezenfekte eder. Su deposu yüzeyleri bu işlemden sonra su jeti ve fırça yardımı ile yıkanır. Kirli sular tahliye edilerek hijyenik su deposu durumuna getirilir.

  

Dezenfekte işleminin bitmesinden sonra deponun tüm yüzeyleri tekrar durulanarak hiçbir dezenfektan kalıntısı bırakılmaz. Depoların Temizlik ve Dezenfektesi yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğrafları renkli çıktı baskısı ve ait yapılan Biyosidal ürün uygulama işlem formu ile beraber müşteriye teslim edilir.

 

Sonuç olarak, özellikle hijyenik içme ve kullanma suyu temininin stratejik öneme sahip olması noktasından hareketle, bu konuda sorumluluk taşıyanların gerekli önlemleri zamanında alması, altyapının iyileştirilmesi ve kayıpların en alt düzeye indirgenmesi, suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrollerinin ulusal-uluslar arası regülasyonlar doğrultusunda periyodik olarak yapılması ve toplumun su kullanımı ve tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Su Depolarının Hijyeninin sağlanması konusunda 10 yılı aşkın tecrübesi ile çözüm ortağınız TEKDEZ V.İ.P dezenfeksiyon ve izolasyon alanlarında altyapısını, tecrübesiyle birleştirerek, konusunda uzman deneyimli personelleri ile Türkiye genelinde sektöründe öncü firmalara hizmet sunmaktadır. 

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021