HANGİ SU DEPOSU TERCİH EDİLMELİ

HANGİ SU DEPOSU TERCİH EDİLMELİ

Su depoları hemen her alanda kullandığımız suyun muhafaza edildiği alanlardır.

Su depoları kendi içlerinde çeşitlere ayrılmaktadır. Metal alaşım su depoları, beton su depoları ve plastik su depoları olarak tanımlayabileceğimiz bu depolar da alt gruplara ayrılmaktadır.

Hangi su deposu tercih edilmeli gibi sorularla sıklıkla karşılaşmaktayız.

Metal alaşım depoları; sac depolar, galvaniz depolar ve modüler paslanmaz depolar olarak tanımlayabiliriz.

Metal alaşım depoları arasında modüler paslanmaz depolar uzun süre kullanım avantajı ve sağlamlığı açısından diğer metal alaşım depolarına nazaran daha kullanışlı su deposudur.

Sac depolar ve galvaniz depolar kötüdür anlamına gelmemekte olan bu tanım, aralarında kıyaslama yapıldığı takdir de modüler paslanmaz su deposunun sağlamlığı ve verimi açısından diğer depolara nazaran daha çok tercih edilmesi gerektiği bilinmelidir.

Su deposu temizliği düzenli ve periyodik olarak yaptırılmadığı takdir de hangi su deposunun kullanıldığının hiçbir önemi yoktur. Kısa ya da uzun süre fark etmeksizin her deponun kirlilikten kaynaklı kullanılamaz hale geleceği göz ardı edilmemelidir.

Beton depoların;  fayans depo, PVC membran kaplanmış ve beton depo olarak alt gruplarını tanımlayabiliriz. Bu depolar arasında en kaliteli su deposu olarak fayans su deposu tavsiye edilmektedir.

Plastik su depoları; plastik depo, polietilen depo ve fiber depo olmak üzere kendi içinde gruplara ayrılmıştır. Plastik su depoları arasında plastik depo diğerlerine nazaran daha kaliteli bir depo çeşidi olarak tavsiye edilmektedir.

Genel olarak hangi su deposu tercih edilmeli sorusuna depoların kullanımı ve temizlik durumları sonrası gösterecekleri reaksiyonlara göre karar verilebilmektedir.

HANGİ SU DEPOSU TERCİH EDİLMELİ

Plastik su depoları küçük depolardır. Temizliğine dikkat edilmesi gereken ve temizlenmediği takdir de yosun tutmaya elverişli depolardır. Yosunlanmalar, koku ve tat farklılıkları plastik depolar da düzenli temizlik olmadığı takdir de karşılaşılacak problemler arasındadır. Bakteri üremesine daha elverişli depolar olan plastik su depoları e-coli, enterekok, koliform gibi bakterilerin zararlarına maruz kalmamak için düzenli temizliği yapılması gereken ve en az tercih edilen depolar arasındadır.

Metal alaşım su depoları daha sağlam ve kullanımı daha kaliteli depolar arasındadır. Sac ve galvanis depolar da temizliği yaptırılmadığı takdir de, delinmeler, aşınmalar gibi problemler yaşanılabilecek depolardır. Delinmelerden kaynaklı fare ölüsü, haşere ölüsü gibi atıklarla depolarda karşılaşmak mümkündür. Bakteri üremesine elverişli alanlar haline dönüşmemesi için temizliğinin düzenli yapılması gerekmektedir.

Metal alaşım deposu olan modüler paslanmaz su depolarında temizliği yapılmadığı takdir de paslanmalar meydana gelecektir. Sağlam depolar olduğu için düzenli temizliği yapıldığı takdir de delinme gibi problemler yaşanması düşük bir olasılıktır.

En çok tercih edilen ve tavsiye edilen depolar arasında olan modüler paslanmaz su depoları da temizliği düzenli yapılmadığı takdir de paslanmalar sonucu sağlıksız su kullanımı sonrası hastalıklara sebebiyet vermekte ve kullanılamaz hale gelmektedir.

Beton su depoları;  metal alaşım su depolarına nazaran daha az tercih edilen, plastik su depolarına nazaran daha çok tercih edilen depolar arasındadır. Temizliği düzenli olarak yaptırıldığı takdir de sağlıklı su kullanımı sağlanabilecek olan depolar, temizlik düzenli yaptırılmadığı takdir de çatlamalar meydana gelecektir. Su kaçağına neden olacak olan bu çatlamalar, su deposu izolasyonu gibi uzun süreli ve daha maliyetli işlemlerle kurtarılabilmektedir. Bazı durumlar da deponun tamamen değiştirilmesi gerekmektedir.

Hangi su deposu tercih edilmeli sorusuna, genel olarak bakıldığında modüler paslanmaz su deposu, fayans su deposu ve plastik su deposu olarak en çok tercih edilmesi gerekenden en az tercih edilmesi gereken su deposu çeşitleri olarak sıralayabiliriz.

Hangi su deposu tercih edilmeli

Hangi depo çeşidi olursa olsun her deponun kirliliğe maruz kalması öncelikle sağlıksal problemlere sebebiyet vermektedir. Kirliliği muhafaza etmesi açısından bakılmamalı düzenli temizlik yaptırılmalı ve mutlaka takip edilmelidir. Aksi takdir de depolar daha uzun süreli ve maliyetli işlemlerle kurtarılmaya çalışılacak durumlara, bazen de tamamen değiştirilmesi gereken durumlara maruz kalmaktadır.

Depoların bu derece zarar görmesine sebebiyet veren durumların insan sağlığını ne derece etkiliyor olabileceği yadsınamaz bir durumdur ve kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Tekdez V.İ.P Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye geneli hizmet vermekte olan bir kuruluştur.

Tekdez V.İ.P ekibi olarak, su deposu temizliği düzenli yapılan ve sağlıklı su kullanımı sağlanan depolar için profesyonel ekip çalışmasıyla hizmet vermekteyiz. Hangi depo olursa olsun temizliği yapılmadığı sürece deponun sağlamlığının bir önemi olmadığını ivedilikle belirtmekteyiz.

Tüm yetki ve kalite belgeleri tam, personel yetki belgeleri eksiksiz profesyonel ekibimizden su deposu temizliği hakkında destek ve talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021