BÜYÜKÇEKMECE YETKİLİ HAVUZ TEMİZLİĞİ

BÜYÜKÇEKMECE YETKİLİ HAVUZ TEMİZLİĞİ

BÜYÜKÇEKMECE sınırları içerisinde; Sağlık Bakanlığı yetkisi ve havuz operatörü sertifikaları personellerimiz ile Büyükçekmece yetkili havuz temizliği hizmetini profesyonel metotlar ile vermekteyiz.

Yüzme sporu, vücudumuzdaki tüm kasların çalışmasıyla yapılabilen ve oldukça sağlıklı bir spor olmasından kaynaklı olarak havuz kullanımında talep artışı görülmektedir.

Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da havuz kullanımı sağlanmaktadır. Birçok kişinin antrenman ve spor için kullandığı bu havuzların temiz olması birey ve toplum sağlığı için büyük önem arz etmektedir.

 

Tekdez V.İ.P kuruluşumuz Büyükçekmece yetkili havuz temizliği hizmetini profesyonel metotlar ile vermektedir.


Büyükçekmece yetkili havuz temizliği 


Büyükçekmece yetkili havuz temizliği hizmeti tüm ilçe sınırları içerisinde konusunda uzman, havuz operatörü sertifikasına sahip personellerimiz tarafından uyguladığımız bir hizmettir.

Amaç ve konumlandırmaya göre niteliklendirilmiş birçok havuz çeşidi bulunmaktadır.

Ülkemizde olimpik yüzme havuzları başta olmak üzere, spor salonları, turizm bölgeleri yazlık site ve otel, şahsa ait villa gibi konumlarda bu havuzlarla karşılaşılmaktadır.

 

BÜYÜKÇEKMECE genelinde, görsel önem taşıyan süs havuzlarına park, bahçe ve alışveriş merkezi gibi ortak alanlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Amacına uygun kalabilmesi, görselliğin bozulmaması ve etrafa bakteri yayılımının engellemesi için süs havuzlarında temizlikten kaçınılmamalıdır.

 

Tekdez V.i.P;  BÜYÜKÇEKMECE dahil olmak üzere tüm İstanbul genelinde doğru yöntem ve metotlar ile Büyükçekmece yetkili havuz temizliği hizmeti sunmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Havuz temizliğinden önce, havuz temizliğinin neden yapılması gerektiğini bilinmelidir. Havuzlarda uzun vadede temizlik sağlanmadığı takdirde bir çok bakteri ve enfeksiyon çeşidiyle karşılaşılmaktadır. Bu bakteriler;

•        Koliform

•        E-coli

•        Enterekok

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Su yoluyla bulaşabilen bu bakterilerin bulunduğu havuzlar insan sağlığını büyük ölçüde tehlikeye atabilecek bir çok hastalığın habercisidir.

 

Bakteri oluşumu bulunan havuzlarda görülen hastalıklar nelerdir ?

•        Dizanteri

•        Tifo

•        Paratifo

•        Kulak ve boğaz enfeksiyonları

•        Kulak iltihabı

•        Göz kızarıklığı ve rahatsızlığı

•        Alerji

•        Leptospirosiz

•        Baş ağrısı

•        Mantar

 

İdrar yolu enfeksiyonları ve benzeri gibi bir çok enfeksiyon görülme riski temizliği yapılmayan havuzlarda ortaya çıkmaktadır. Bu enfeksiyon ve hastalıklardan korunabilmek için havuz temizliğinin özenle ve dikkatle yapılması gerekmektedir. 

 

Büyükçekmece yetkili havuz temizliği 6 aylık ve yıllık olarak aksatılmadan yaptırılması gereken bir hizmettir.

Havuzlarda günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilmesi gereken rutin işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerde düzenli klorlama ve pH kontrolü yapılır ancak bu bakteri oluşumunu tam anlamıyla engelleyebilecek nitelikte sayılmamaktadır.

 

Bakteri oluşumu genel havuz temizliği ile önüne geçilebilecek bir durumdur. Havuz temizliği belirli periyotlarla yaptırılmalıdır. Genel havuz temizliği 6 ayda bir veya yıllık olarak yetkili kuruluşlar tarafından talep edilmelidir.

Havuz tamamen boşaltılıp havuz içi dezenfekte işlemlerinin, doğru yöntem ve tekniklerde uygulanması  genel Büyükçekmece yetkili havuz temizliği statüsünü taşıyan firmalar sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.

 

Genel havuz temizliği havuz suyunun tamamen boşaltılma işlemiyle gerçekleşecektir. Ancak bu işlem doğrultusunda sağlıklı havuz kullanımı sunulmuş olacaktır. Doğru zamanlama ve planlama doğrultusunda gerçekleştirildiğinde sağlık açısından tüm gerekli kriterlere sahip havuz niteliğini taşıyacaktır.

 

Büyükçekmece yetkili havuz temizliği gerekli yetki ve belgelere sahip yetkili kuruluşlar tarafından sağlanmalıdır.

 

BÜYÜKÇEKMECE dahilinde merdiven altı olarak adlandırılan firmalar tarafından alınan hizmet doğru ve sağlıklı kullanım sağlamadığı gibi akabinde çeşitli sorunlara da neden olacaktır.

Tekdez V.İ.P;  T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İl Sağlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından onaylanmış, gerekli belgelere sahip bir kuruluştur.

 

Genel Havuz Temizliği; Olimpik Yüzme Havuz Temizliği, Süs Havuz Temizliği, Havuz Dip Temizliği

 

Büyükçekmece Yetkili Havuz Temizliği Nasıl Uygulanır?

 

•        Belirlenen güne randevu oluşturulur.

•        Havuzda bulunan su, hizmet alacak kurum tarafından tahliye edilmiş olarak teslim edilmelidir.

•        Uzman ekiplerimiz havuz temizliği hizmetini tek kullanımlık hijyen kıyafetleriyle sunmaktadır.

•        Havuz dibinde kalan az miktarda su 0.1 mm çekiş gücüne sahip pompalar ile havuz dışına tahliye edilir.

•        Havuz dibine çöken kum, çamur ve balçık gibi tüm yabancı maddeler havuz dışarısına atılır.

•        Havuz içerisi zemin ve yan duvar mermerleri gerekli dezenfektan yardımı ile fırçalanır. Bu işlemde yumuşak telli fırça kullanımı mermer aşınmasını engellemek adına oldukça önemlidir.

•        Dezenfektanın havuz içine nüfuz etmesi için belirli bir süre beklenmelidir.

•        Havuz içi komple, 150 bar basınç kapasitesindeki su kompresörleri ile yıkanır.

•        Tekrar dipte oluşan kirli su, su pompası yardımı ile dışarı atılacaktır.

•        Tüm bu  işlemler sonrasında havuz son kez yıkanır ve su dışarıya tahliye edilir.

 

Ancak bu şekilde havuz sağlıklı kullanıma teslim edilmiş ve  Büyükçekmece yetkili havuz temizliği tamamlanmış olur.

Bilindiği üzere her havuzda denge tankı bulunur ve bu durumda sadece havuz temizliği yetersiz kalacaktır.

Büyükçekmece genelindeki tüm havuzlarında denge tankları bulunmaktadır.

Temizliği yapılan bir havuza, temizliği ihmal edilmiş su tankından su basıldığı takdirde yapılan havuz temizliği işe yaramamış ve temizlik sağlanmamış olacak, havuz eski haline hızla dönüş sağlayabilecektir.

 

Havuz denge tankları, havuzlara göre daha çabuk kir tutan ve bakteri oluşumuna elverişli yapılardır.

Bu nedenle havuz temizliği ile aynı zaman ve sıklıkta havuz denge tanklarının temizliği yapılmalıdır. 

 

Büyükçekmece yetkili havuz temizliği ve havuz denge tankı temizliğinin 6 ayda bir veya yıllık olarak yapılması gerektiğini unutmayınız.

 

Havuz ve havuz denge tankı temizliği kesinlikle kurumsal, işinin ehli profesyonel ekiplerle hizmet sunan zorunlu yetki ve kalite belgelerine sahip kuruluşlara yaptırılmalıdır. Firmamız BÜYÜKÇEKMECE genelinde havuz ve havuz denge tankı temizliği hizmetini tüm yetki ve kalite belgeleri eksiksiz olarak sorunsuz bir şekilde vermektedir.

Tüm havuzlar için hizmet sunan kurum ve personellerin; havuz operatörü sertifikaları, mesleki yeterlilik belgeleri, portör muayene kayıtları, hijyen belgeleri, havuz operatörlüğü sertifikası, yüksekte çalışabilir ve İSG sertifikaları eksiksiz olarak hizmet veriyor olmalıdır.

 

Havuz temizliği hizmeti veren firmaların TÜRKAK Akredite ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olması gerekmektedir

 

Hizmet alacağınız firmadan bu belgeleri talep etmek daha güvenilir ve hijyene dayalı bir hizmet alınacağının garantisi niteliğinde olmaktadır.

Tekdez V.İ.P, sağladığı hizmetler için tüm yetki ve kalite belgeleri eksiksiz olarak  hizmet vermektedir.

 

Firmamızın; Havuz operatörü sertifikası, Sağlık Bakanlığı yetki belgeleri, TÜRKAK Akredite İSO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği belgeleri, marka tescilleri, iş yeri hekimi ve iş güvenliği sözleşmeleri, risk analizleri, acil durum eylem planları, kişisel koruyucu malzeme formları, kullanılacak dezenfektanların  malzeme güvenlik bilgi “MSDS”  formları, ozonlama CE kalite yönetim belgeleri  bulunmaktadır.

 

Büyükçekmece Havuz Seramikleri Nasıl Temizlenir ?

Havuz seramikleri zamanla kirliliği ve renk değişimini direkt olarak gösterebilmektedir. En doğru yöntem kimyasallardan ve gerekli malzemelerden yararlanmak olacaktır. Genel havuz temizliği, havuz seramiği temizliğini kapsamaktadır. Havuz seramiklerinin temizliği 150 bar basınç kapasitesindeki su kompresörlerinden gelen tazyikli su ve sert telli bir fırça yardımıyla sağlanmaktadır.

 

Havuzlarda bakteri oluşumu nasıl önlenir ? Havuz temizliği için gerekli malzemeler nelerdir ? Havuz temizliğinde kullanılan kimyasallar nelerdir ?

Büyükçekmece yetkili havuz temizliği hizmetinde kullanılan kimyasallar insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde kullanılmalıdır.

Bir havuzda hijyeni sağlamak için ilk olarak kimyasal dengesi sağlanmalıdır.

Büyükçekmece dahilindeki havuzlarda Bakteri oluşumunu engellemek ve enfeksiyonlardan korunmak için havuzu en iyi şekilde temizleyecek, bakteri ve yabancı maddelerden arındıracak kimyasallar özenle seçilmelidir.

Kullanımına en çok rastlanan havuz temizlik kimyasalı klor ve hidrojen peroksitdir.

Ancak uzun vadede temizliği sağlayacak olan hidrojen peroksit türevleri ve ozonlama işlemi olacaktır.

 

Ozonun yüksek oksidasyon kuvveti, bakterilerin tahribatında tam ve etkin bir rol almasının en temel özelliğidir.

 

 Ozon havuz suyunun kalitesini arttırır ve insan sağlığını olumsuz düzeyde etkileyecek zararlı herhangi bir madde barındırmaz. pH değerine zarar vermez ve kimyasal kullanımını azaltabilmektedir. Bakteri ve yosunlaşmanın önlenmesini sağladığı gibi akabinde oluşabilecek tüm sorunları da ortadan kaldırmış olacaktır.  

 

Tüm detaylar yerine getirildiğinde havuzlar gönül rahatlığıyla girilebilir bir alan olmuş olacaktır.

Büyükçekmece yetkili havuz temizliği hakkında detaylı bilgi ve randevu için lütfen iletişime geçiniz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021