BEYAZ BAYRAK SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

BEYAZ BAYRAK SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

Su depoları hemen her alanda kullanımı sağlanan suyun muhafaza edildiği alanlardır.

Su depolarının temiz ve steril olması, kurum kuruluş, siteler, okullar ve her alanda mutlak bir gerekliliktir.

Sağlıklı su kullanımı için su deposu temizliği düzenli ve periyodik olarak yaptırılıyor olmalıdır.


Beyaz Bayrak su deposu temizliği, eğitim kurumları tarafından sıkça sorulan ve merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu durum incelendiğinde öncelikle beyaz bayrak ve denetleme taleplerinden bahsetmek doğru olacaktır.


Beyaz Bayrak, eğitim kurumlarında belli başlı denetim kriterlerinin arandığı ve puanlama sistemi ile okulun bu belgeyi almaya hak kazanıp kazanmadığını belirleyen, okulun tüm alanlarında titizlikle olması gerekenleri belirten ve bütün bu kriterlere uyan okullara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanarak verilen sertifikadır.

Eğitim kurumlarında su deposu temizliği, Beyaz Bayrak alabilme şartları arasında da önemli bir temizlik şartı olarak konulmuş olan ve puanlama da belirleyici olan etkenler arasında yer almaktadır.


Su depoları temizliği yaptırılmadığında depo içerisinde koliform, ekoli, enterekok bakterileri üreyerek sağlığı bozacak hastalıklara neden olmaktadır. Bu hastalıkların başında ishal, kusma, bulantı, yüksek ateş, tifo, kolera, kırım Kongo kanamalı ateş gibi ölümcül nitelikte rahatsızlıklar gelmektedir.


Bu durumda okulun beyaz bayrak su deposu temizliği kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.


Sağlık Bakanlığı genelgesince de belirtildiği gibi en geç 6 ayda bir düzenli ve periyodik olarak su depolarının temizliğinin yaptırılması gerekmektedir.


Bu genelge de dikkat edilmesi gereken durum, su deposu temizliğinin bir ya da birkaç kez yaptırılmasının yeterli olmayacağı ve beyaz bayrak su deposu temizliği kapsamında değerlendirilebilmesi için düzenli periyotlar da temizliğin yaptırılıyor olmasının gerekliliğidir.

Beyaz bayrak su deposu temizliği

Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında değerlendirmeler ancak bu şekilde düzenli ve periyodik olarak yaptırıldığına dair puanlama ve sonucunda temiz olduğuna kanaat getirilen diğer bir puanlama ile belirlenen temizlik şartıdır.


Özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin sağlıklı eğitim koşullarına sahip olabilmesi için dikkat edilmesi gereken temizlik kuralları, şart koşulmasından önce sağlık göz önünde bulundurularak dikkat edilmesi gereken önemli bir konu olmaktadır.


Çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin emanet edildiği eğitim kurumlarınca sağlanan hizmetler, hemen her alanda kullanımı sağlanan suyun temiz sunulması başta olmak üzere tüm alanlarda sterilizasyon sağlanılıyor olmalıdır.


Kirli su kullanımından kaynaklı ölümler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre; sigara ve alkolden sonra altıncı sırada yer almaktadır.

Günlük hayatın vazgeçilmez ihtiyacı olan ve kişisel bakımdan birçok alana kadar kullanımı sağlanan suyun insan vücuduna nüfus etmemesi imkansız olmakla birlikte, kirli su kullanımı bakterilerin vücuda nüfus etmesine neden olacaktır.


Beyaz Bayrak su deposu temizliği hizmetinin şart koşulması, sağlıklı su kullanımının önemini açıkça ortaya koymakta, Sağlık bakanlığı tarafından da temizliğin zorunlu kılınması bu durumu desteklemektedir.


Halk sağlığı düşünülerek tüm denetlemelerde şart koşulan su depolarının düzenli ve periyodik temizliği, temizliği sağlayacak olan firmanın nitelikleri de göz önünde bulundurularak kanuni hükmü bulunan geçerli bir belge talep edilmektedir.


Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında değerlendirilecek temizlik hizmetlerinin düzenli ve periyodik olmasına sağlık açısından dikkat edilmekte ve alınan hizmetin Sağlık Bakanlığı onaylı hizmet vermekte olan firmalar tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmuş olmasına da verimli hizmet olduğundan emin olabilmek amacıyla özellikle dikkat edilmektedir.


Bu durumda, Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında geçerliliği olan belgeyi verebilecek ve güvenilir hizmet sunabilecek firmaların sahip olması gereken belgeler bulunmaktadır. Bu belgelere hakim olunması ve mutlak talep edilmesi gerekmektedir.

Bu belgeleri; Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi, eksiksiz yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri olarak belirtmek doğru olacaktır.


Güvenilir ve kaliteli hizmetin kanıtı niteliğinde olan bu belgeler, Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında, gönül rahatlığıyla denetlemeden geçilebilecek sağlıklı su kullanımının garantisi niteliğinde de olmaktadır.


Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi; Sağlık Bakanlığı tüm denetlemelerinden geçmiş, yasal süreçlerle hizmet sunmakta olan ve verilecek hizmette Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ile kaliteli hizmet verileceğinin kanıtı niteliğinde olmaktadır.


TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi; uygulanacak doğru yöntem ve metotlara hakim firmalar tarafından hizmet alındığının kanıtı niteliğinde olmaktadır. Bu durumun önemi temizlik sonrası depo hakkında detaylı bilgi verilebilmesi, öncesi ve sonrası fotoğrafların tarafınıza aktarılabilmesi için önem teşkil etmektedir.


Çeşitlerine göre depo içerisinde kirlilikten kaynaklı; paslanma, yosunlanma, delinme ve çatlama gibi problemler yaşanabilmektedir. Temizlik sonrası bu problemler netleştirilerek uygulanacak yöntem ve metotların belirlenebilmesi gerekecektir.


İşinin ehli olmayan firmalar tarafından verilen hizmet sonrası depo bakterili ve verimsiz olarak kullanılmaya devam ediyor olacak ve devamında tamamen işlevini yitirecektir.


Beyaz bayrak su deposu temizleme


TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesine sahip firma tarafından verilecek olan hizmet sonrası, depo içerisinde oluşmuş herhangi bir problem tarafınıza detaylı olarak aktarılacaktır. Bu durumda uygulanacak yöntem ve metotların daha uzun süreli ve daha maliyetli olduğu bilgisi de özellikle detaylı olarak aktarılmaktadır.


Düzenli periyotlarla en geç 6 ayda bir su deposu temizliğinin önemi bu tür durumlarda bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.


Ayrıca özellikle dikkat edilmelidir ki, bu belgelere sahip olmayan herhangi bir firma tarafından sağlanan temizlik sonrası problem olmayan depoların da temizlik yöntemi bilinmediğinde delinme ve çatlama gibi problemlere neden olduğu gibi durumlarla karşılaşılmaktadır.


Özellikle dikkat edilmesi gereken bu belgeler, birçok problemden koruduğu gibi sağlıklı su kullanımının da garantisi niteliğinde olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası; iş güvenliği uzmanlarının eğitiminden ve sınavından geçmiş eğitimli ekipler ile profesyonel hizmet sunulduğunun kanıtı niteliğinde olmaktadır.


Kalite ve yetki belgeleri ile personel yetki belgelerinin eksiksiz olması, beyaz bayrak su deposu temizliği gibi herhangi bir denetleme de istenebilecek tüm belgelere sahip, sorunsuz olarak iş teslimatı gerçekleştirecek bir firma olduğunun kanıtı niteliğinde olmaktadır.

Tüm bu belgeler,  öncelikle sağlıklı su kullanımı için garanti olmakta ve beyaz bayrak su deposu temizliği kriterlerin de tam puan alınmasını sağlamaktadır.


TEKDEZ V.İ.P, Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi ile su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu işlemlerinde yıllardır Türkiye geneli hizmet vermekte olan kurumsal bir kuruluştur.


Firmamız; TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri eksiksiz olarak uzman ve eğitimli ekipler ile profesyonel hizmet vermektedir.


TEKDEZ V.İ.P, Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında tüm kriterleri karşılayarak, depo temizliği denetlemesinin tam puan ile tamamlanabileceği hizmet vermektedir.


Öncelikle sağlığın göz önünde bulundurulması gerektiği konusunda titizlikle bilgi vermekte olan firmamız, sağlıklı su kullanımı içinde titizlikle hizmet sunmaktadır.


Firmamız tarafından verilen su deposu temizliği hizmeti sonrası, Sağlık Bakanlığı denetlemeleri ve Beyaz Bayrak su deposu temizliği denetleme kriterlerinin sorunsuz olarak tamamlanacak olması öncelikle halk sağlığını önemsiyor olmamızdan gelmektedir.

Özellikle eğitim kurumları söz konusu olduğunda, geleceği emanet edeceğimiz bireylere sağlıklı ve verimli hayat standardı sunabilmek için Beyaz Bayrak kriterlerinin karşılanıyor olması gerekmektedir.


Beyaz Bayrak almaya hak kazanmış olan eğitim kurumlarının, birçok konu da ve sağlıklı su kullanımı konusunda titiz davrandığının göstergesi olduğu gibi Beyaz Bayrak su deposu temizliği kriterlerinin düzenli ve periyodik olmadığı takdir de kabul edilmediği ve puanlamadan geçilemeyeceği de özellikle bilinmesi gereken konular arasında yer almaktadır.


Hem Sağlık Bakanlığı genelgesi hem de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Beyaz Bayrak sertifikası, su deposu temizliğinin önemini açıkça gözler önüne sermektedir.


Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında tüm kriterleri karşılayarak, tercih edilen bir eğitim kurumu olabilmek için TEKDEZ V.İ.P ile iletişime geçerek profesyonel hizmet talep edebilirsiniz.


Firmamız ile iletişime geçtiğinizde öncelikle su deposunun tonajı, niteliği ve suyun depoya nasıl ulaştığı gibi bilgiler istenecektir. Bu bilgiler sayesinde depo içerisinde uygulanacak olan doğru yöntem ve metotlar ile temizleme süresi belirlenerek talebinizle birlikte randevunuz oluşturulacaktır.


Randevu gününde uzman ve eğitimli ekiplerimiz tarafından depo dibinde çökmüş olan çamur, balçık ve benzeri yabancı maddeler tahliye edilecektir. Tahliye sonrası deponun tüm yüzeyleri yıkanarak herhangi bir kalıntı kalmadığından emin olunacaktır.


Uzman ve eğitimli ekiplerimiz tarafından temizlik devamında deponun tüm yüzeyleri Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ile dezenfekte edilecektir. Dezenfekte edilen depo bir süre bekletilerek bakterilerin tamamen yok olması sağlanacaktır.


Bekleme sonrası deponun tüm yüzeyleri yıkanarak kirli su tahliye edilecektir. Yıkama ve tahliye işlemi depodan temiz su gelinceye dek devam edecektir. Temiz su geldiğinden emin olan TEKDEZ V.İ.P ekipleri tarafından su deposu sağlıklı kullanıma teslim edilecektir.

Deponun temizlik öncesi ve sonrası resimleri firmamız tarafından mutlaka tarafınıza aktarılarak deponuzun ilk ve son durumunun göstergesi sunulacaktır.


Temizlik bitiminde tarafınıza teslim edilmiş olan iş tamamlandı formunu Beyaz Bayrak su deposu temizliği denetlemesinde ibraz edebilirsiniz.


Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında değerlendirilebilmesi için zorunlu kılınmış olan en geç 6 ayda bir düzenli periyotlarda olması gereken temizliğin, günlük hayatın yoğunluğundan kaynaklı unutulabilme ihtimaline karşılık firmamız tarafından CRM’ de takibi yapılmaktadır.


TEKDEZ V.İ.P, temizlik günü yaklaştığında bilgilendirme yapacak ve talebiniz ile birlikte hizmet vermeye devam edecektir.

Sağlıklı su kullanımı ve takibi konusunda mağduriyet yaşanmasına müsaade etmeyecek olan firmamız ayrıca garantili hizmet sunmakta ve bu hizmet memnuniyet odaklı dönütlerin göstergesi olan referanslar ile de kanıtlanmaktadır.


Firmamız ile iletişime geçerek aldığınız hizmet sonrası, Beyaz Bayrak almaya hak kazanmış eğitim kurumu olmanın yolunda ilk adım atılmış olacaktır.


Beyaz Bayrak su deposu temizliği kapsamında tüm kriterleri karşılayarak depo temizliğinin tam puan ile sonuçlanacağının garantisini vermekteyiz ve siz değerli müşterilerimize güvenilir ve kaliteli hizmet sunmanın gururunu yaşamaktayız.

TEKDEZ V.İ.P, su deposu temizlik ve dezenfeksiyon hizmetinde sektörünün öncül firmalarındandır.

Beyaz Bayrak su deposu temizliği hakkında detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. 

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021