BETON SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

BETON SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

Bilimsel keşif ve ilerlemeler yaşam konforumuzu artırmakla birlikte sanayi ve endüstrinin her kolunda yaygın olarak kullanılan yüzlerce kimyasalların keşfine ve doğada bulunan fosil yakıtlar dediğimiz petrol ve türevlerinin işlenmesiyle elde edilen çeşitli maddelerin çevreye kontrolsüz salınımı doğal kaynakların kirlenmesine ve yok olacak duruma gelmesine sebep olmaktadır.

 

Plastik, çelik yada beton su deposu temizliği, tüm depo türlerinde düzenli olarak uygulandığında muhafaza ettiği suyun temiz ve steril hali bozulmayarak sağlıklı bir kullanım suyu sağlanmaktadır.

 

Bunun dışında çarpık kentleşmenin getirdiği su ve kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği, alt yapı sorunları toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır. Uygulanan üst düzey arıtma işlemleri ve dezenfeksiyon uygulamaları suyu steril bir hale getirmekte ise de şehir hatlarında dağıtım esnasında suyun yapısına karışan mikro kum ve partiküller suyun kısmen kirlenerek hanelerimize ve yoğun olarak kullanılan su depolarına ulaşmaktadır.


 


Su depoları bazen su tesisat sistemlerine monte edilerek sürekli kullanılmakta yada su kesintileri gibi durumlarda zaman zaman kullanılmakta, su kesintisiyle işlevi olan su depoları sirkülasyon olmadığı için daha hızlı kirlenmekte muhafaza edilen suyun kimyasal ve mikrobiyal yapısı değişerek sağlığımızı olumsuz etkileyecek hale gelmektedir. Su depoları hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın belirli bir süre sonunda temizlenmez ise tehlikeli bir hal almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı 2007/67 sayılı genelgesinde belirtildiği gibi su depoları halk sağlığının korunması adına en geç 6 ayda bir temizlik ve dezenfeksiyonunun yaptırılmasını önermektedir.

 

Aksi taktirde uzun süre deponun iç yüzey temizliği yapılmadığında çevresel etkenler olan ısı, sıcaklık, suyun organik ve diğer elementer yoğunluğu, PH’ına bağlı olarak suyun tat, koku ve rengi olumsuz etkilenmekte, hızlı bir şekilde patojen mikroorganizmalar ve paraziter dediğimiz sucul mikroskobik canlılar oluşabilmekte bu suların kullanımı sonucu şiddetli ishal, kolera, tifo türleri, gıda zehirlenmeleri ve ağır akciğer rahatsızlıkları oluşmaktadır. Dünyada yılda yaklaşık 2 milyon insan özellikle 5 yaş altı çocuklar su kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

 

Sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu tehlikelerden korunmamız günlük işlerimizde ve kişisel temizliğimizde kullandığımız suları ne kadar temiz ve steril diye her bireyin sorgulaması ve gerekli tedbirleri alması ilk yapması gereken konulardan birisidir.

 

Mutfağımızda sebze ve meyveleri yıkamada kullandığımız kirli sular da patojen bazı bakteri ve virüslerin bulaşmasına neden olmaktadır. Durum bu kadar hassasken içme sularının temizliği daha büyük önem arz etmektedir.

 

Bazı durumlarda içme suyu olarak ta kullanılan beton su deposu temizliği nasıl yapılır nelere dikkat edilmelidir kısaca aktaracak olursak; depo temizliğinde kullanılacak dezenfektanlar deponun durumuna göre seçilir, sonrasında uygulamayı gerçekleştirecek olan teknik personele depo boş olarak teslim edilir, depoya giriş yapmadan önce gerekli tüm iş güvenliği önlemleri alınarak depoya giriş yapılır, depo zemininde kalan çok az miktardaki su dalgıç pompalar yardımıyla sıfırlanır, uygun dezenfektanlarla depo zemin ve yanal duvarları dezenfekte edilerek yıkanır, depo zemininde biriken tortu ve kirli ilk su dışarı tahliye edilir, depo içi tekrar dezenfekte edilerek belirli bir süre bekletilir basınçlı kompresörler yardımıyla tekrar yıkanır, son bir durulama işlemi yapılarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemine son verilir.


 


Deponun tüm iç yüzeyi patojen bakteri ve virüslerden arındırılarak sağlıklı kullanıma teslim edilir, İşlem sonunda deponun şamandra ve diğer aksamları kontrol edilerek herhangi bir arıza kusur var mı müşteriye bilgi verilir. Son olarak Sağlık Bakanlığı denetlemelerinde 6 ay geçerli olan servis hizmet formu kaşe imzalı olarak müşteriye teslim edilir.

 

Tekdez, beton su deposu temizliği ve diğer tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini uzman ve eğitimli teknik kadrosuyla başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizde etkin ve hızlı servis hizmetiyle sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021