5 TONLUK SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

5 TONLUK SU DEPOSU TEMİZLİĞİ

İnsanoğlunun makineleşme sürecinde teknolojik yatırımların artması ve tüm sektörlerde üretim süreçlerine uygulanması, doğal kaynakların toksik kimyasal atıklarla kirlenip sucul canlılar içinde zehirli hale gelmesine neden olmuştur.

 

Özellikle gıda ürünlerinin kaynağı olan tarım alanları ve su kaynakları zirai atıklar ve kimyasallar ile sahip olduğu yararlı mikroorganizma florası bozulmakta bu durum yetiştirilen ürünlerin de kalitesini ve yapısını değiştirmektedir. Diğer bir tehlike su kaynaklarına septik kanalizasyon sızıntıları olması, çeşitli sanayi atıkları olan kimyasalların karışması ve yüzeysel sularının fekal atıklarla kontamine olması, potansiyel tehlike arz eden koliform bakteri grupları sporları, güçlü viral ajanlar bulaşma riskini yükseltmektedir.

 

Oluşan bu dirençli ve duyarlılığı az bakteri türleri ve viral patojenlerle mücadele için geliştirilen teknik yöntemler ve kimyasallar maliyetli oluşundan her ülkede uygulanamamakta, var olan uygulamalar ne yazık ki bazen yeterli olamamaktadır.

 

Sıcak kanlı canlıların ve kuşların bağırsaklarında yaşayan, suyla teması durumunda çok ciddi hastalıkların ve enfeksiyonların oluşmasına neden olan,  E.coli 44 derece sıcaklıkta bile üreyen ve yaşayan fekal koliform bakteri türüdür.

 

Sebep olduğu hastalıklar menenjit,üriner sistem, yara enfeksiyonları,sinüzit  ve gıda zehirlenmelerine neden olmaktadır. Fekal koliform bakteri gruplarının hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle yayılmaları ve taşınmaları çok daha hızlı olmaktadır. Günlük hayatımızda kullanma suyu olarak dahi bu suların kullanılması yiyeceklerle patojen bakteri ve virüslerin bulaşmasına neden olmaktadır.

 

Su tesisat sistemlerinin ve 5 tonluk su deposu temizliği, her yıl bakım ve onarımla birlikte, en geç 6 ayda bir dezenfeksiyonunun yaptırılması, suyla taşınan ve bulaşan patojen mikroorganizmalardan sağlığımızı koruyacaktır. Su depoları ister saç ister beton, fayans malzemesi fark etmeksizin belirli bir süre sonunda suyun taşıdığı organik maddeler ve elementler nedeniyle kirlenmekte ve patojenlerin besin yatağı ve yaşam ortamı haline gelmektedir.

 

Su depolarının düzenli temizlenip dezenfekte edilmediği durumlarda salgın hastalıklar olabilmektedir.  Su deposu temizliğinde tonaj farkları önemli değildir.

 

Çünkü depoda muhafaza edilen sular en az 4 ay içinde değişip organik madde yükü artmakta ve kirlenmektedir. Bu nedenle 5 tonluk su deposu temizliği yada 500 ton fark etmemekte dezenfeksiyon ve temizlik mutlaka yapılmalıdır.

Su deposu temizlik hizmeti veren firmaların sağlık bakanlığı tarafından yetkili kılınması, yine ruhsatlı ve izinli dezenfektanları kullanması temizlik hizmeti alan tüketici ve kuruluşların ilk dikkat etmesi gereken bir durumdur.

 

Bunun dışında dezenfeksiyon hizmeti veren kuruluşun, sahadaki teknik personelinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, kapalı ortam ve yüksekte çalışma iş eğitimleri,oryantasyon eğitimi, olmazsa olmaz sağlık portör muayene ve kan tetkikleri, solunum yolu kontrolleri firmadan talep edilmelidir, sağlıklı ve güvenilir bir dezenfeksiyon hizmetinin alınması açısından firmanın yetki ve teknik donanımı atlanılmayacak bir konudur.

 

 Sağlık bakanlığının yayımladığı 2007/67 genelgesi ve ilgili mevzuatlarda, su depoları su kesintisi yaşanmadığı durumlarda da kullanılmalı, kaynağı belli olmayan, metal ve patojen yükü çok fazla olan kuyu ve tanker suları gibi kontrolsüz suların kullanılmamasını önemle vurgulamaktadır. Dönem dönem yaşanan bulaşıcı salgın hastalıkların kaynağı çoğunlukla bu sular olmaktadır.

 

5 Tonluk su deposu temizliği ya da bin tonluk depo olsun, bahsettiğimiz sağlığınızı tehdit eden risklerden korunmak için dezenfeksiyon şarttır.

 

Özellikle su deposu ve su sebillerinde uzmanlaşmış kadrosuyla, kaliteli ve son teknoloji dezenfektanlar kullanarak, Temizlik ve dezenfeksiyon sektörünün lider ve öncü kuruluşu olan Tekdez,  özgün dezenfeksiyon uygulama tekniğiyle, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde sizlerin sorunlarına sağlıklı çözümler üreterek, temizlik ve dezenfeksiyon alanında hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.

DİĞER BLOGLAR
Tekdez V.İ.P. hizmetlerinin kalite yönetim sisteminin İSO 9001 standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiştir.
Tüm hakları firmamıza aittir.
Hizmetlerimizde teorik ve pratik eğitim alarak Tekdez firmasını temsil etmekteyiz.
© Copyright 2004 | 2021